Μαρία Γεωργουλοπούλου

Partner & Διευθύνων Σύμβουλος

Έχει προχωρήσει στην ίδρυση και παρακολούθηση ως φορολογικός σύμβουλος σε μια πλειάδα εταιρειών, όπως Ifm Hellas, Uhrenholt Hellas ΕΠΕ, Recordati ltd και πολλές άλλες ελληνικές και θυγατρικές εταιρείες.

02 ΓΕΩΡΓΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ 2 Μαρία Γεωργουλοπούλου

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

  • Είναι πτυχιούχος του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΑΣΟΕΕ)
  • Πτυχιούχος των ΑΤΕΙ, είναι μέλος του Οικονομικού Επιμελητηρίου

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

  • Άδεια Λογιστή Α’ τάξης
  • Μέλος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Αθηνών

Η Μαρία Γεωργουλοπούλου είναι partner και Διευθύνων Σύμβουλος της E.F.M. Accounting Services, Διευθύντρια του τμήματος Μισθοδοσίας και Διευθύντρια λογιστηρίου του Power-Tax Training.

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

Πριν ενταχθεί στο δυναμικό της Εταιρίας, η Μαρία είχε διατελέσει διευθύντρια λογιστηρίου, στο λογιστικό τμήμα της KPMG Ελλάδος για 9 χρόνια καθώς και Προϊσταμένη Λογιστηρίου στην Φαρμακευτική Εταιρεία Serono Hellas Α.Ε.

H Μαρία Γεωργουλοπούλου είναι φορολογικός σύμβουλος, επικεφαλής του φορολογικού τμήματος της εταιρίας Premier Tax Free Hellas ως αρμόδιος για τον φορολογικό σχεδιασμό και την εγκατάσταση του Ομίλου Premier Tax Free Hellas στην Ελλάδα.

Έχει προχωρήσει στην ίδρυση και παρακολούθηση ως φορολογικός σύμβουλος σε μια πλειάδα εταιρειών, όπως Ifm Hellas, Uhrenholt Hellas ΕΠΕ, Recordati ltd και πολλές άλλες ελληνικές και θυγατρικές εταιρείες. Πολύχρονη εμπειρία σε θέματα reporting, φορολογίας ακινήτων, καθώς και σε θέματα ενδοομιλικών συναλλαγών, νομοθεσίας περί μέτρων φοροαποφυγής και ίσων αποστάσεων. Eκτενή εμπειρία σε δομές φορολογικού σχεδιασμού, επιλογή εταιρείας και μέθοδοι περιορισμού – ελαχιστοποίησης της συνολικής φορολογικής επιβάρυνσης. Σύμβουλος σε συγχωνεύσεις και εξαγορές, φορολογικής διαχείρισης των κερδών, διεθνούς φορολογικού σχεδιασμού, μερισμάτων όπως επιχειρηματική αναδιάρθρωση, βέλτιστης χρήσης φορολογικών ζημιών. Εκτενή εμπειρία στην κατάρτιση ετήσιων οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με το Ελληνικό κανονιστικό πλαίσιο. Πολυετή εμπειρία στη σύνταξη και υποβολή ετήσιων εταιρικών φορολογικών δηλώσεων, επιστροφών ΦΠΑ και άλλων παρακρατηθέντων φόρων.

Η Mαρία ειδικεύεται στην κατάρτιση οικονομικών εκθέσεων, ταμειακών ροών, καθώς και στην κατάρτιση προϋπολογισμών μεγάλων διεθνών εταιριών και ομίλων εταιριών. Πολυετή εμπειρία σε οικονομικούς ελέγχους εταιριών, μελέτες για διαγνωστικό φοροτεχνικό έλεγχο εταιρειών, με σκοπό τον εντοπισμό σημαντικών μελλοντικών φορολογικών επιβαρύνσεων.

Γνωρίζει Αγγλικά.

Στοιχεία Επικοινωνίας
Βασιλέως Γεωργίου 2-4,

15122, Μαρούσι