Το blog μας

Αρθρογραφία γύρω απο τα πιο πρόσφατα φορολογικά ζητήματα

Παράταση εως τις 31 Μαρτίου για την υποβολή των συγκεντρωτικών καταστάσεων

homepageslide08 Παράταση εως τις 31 Μαρτίου για την υποβολή των συγκεντρωτικών καταστάσεων

Παράταση για ένα μήνα μέχρι και τις 31 Μαρτίου πήρε η προθεσμία που έληγε στις 28 Φεβρουαρίου για την υποβολή των καταστάσεων πελατών προμηθευτών τόσο για το 2017 όσο και για τα επόμενα χρόνια.

Ειδικότερα με απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ ορίζεται ότι, οι καταστάσεις φορολογικών στοιχείων, πελατών και προμηθευτών, για τα εκδοθέντα και τα ληφθέντα φορολογικά στοιχεία, για διασταύρωση πληροφοριών (ΠΟΛ. 1022/2014) που αφορούν τα ημερολογιακά έτη 2017 και επόμενα, υποβάλλονται μέχρι το τέλος Μαρτίου του επόμενου έτους από το ημερολογιακό έτος που αφορούν. Για τη διόρθωση των αποκλίσεων στα υποβληθέντα στοιχεία προμηθευτών μπορεί να υποβληθεί τροποποιητική δήλωση μέχρι τη 15η Μαΐου του επόμενου έτους από το ημερολογιακό έτος που αφορούν.

Υπενθυμίζεται ότι υποχρέωση υποβολή συγκεντρωτικών καταστάσεων έχει κάθε φυσικό πρόσωπο με εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα (ελεύθεροι επαγγελματίες επιτηδευματίες) κάθε νομικό πρόσωπο και νομική οντότητα.

Αρθρογραφία που μπορεί να σας ενδιαφέρει …