Πως μπορούμε να σας βοηθήσουμε;

Η έμπειρη ομάδα μας είναι πάντα πρόθυμη να σας εξυπηρετήσει.

Η εταιρεία μας συνεργάζεται με την λογιστική Εταιρεία EFM εδώ και μια δεκαετία. Το αντικείμενο μας είναι χονδρικό εμπόριο μηχανημάτων σε όλη την Ελλάδα. Στο ξεκίνημα της συνεργασίας μας με την EFM, τον κύριο Κολιοθωμά και τους συνεργάτες του δεν μπορώ να μην πω ότι κρατούσα μία επιφύλαξη για το εάν μπορεί να λειτουργήσει ο θεσμός του outsourcing λογιστηρίου στη δικιά μου επιχείρηση και αυτό γιατί επί μια 20ετία είχα μόνιμη μισθωτή.
Τελικά, μετά από 10 χρόνια συνεργασίας «μετανιώνω» που αυτό δεν το έκανα πολύ νωρίτερα. Για μένα, η EFM αποτελεί σήμερα έναν πολύτιμο συνεργάτη με βαθιά γνώση και υποδειγματική εξυπηρέτηση τόσο στο λογιστικό φοροτεχνικό αντικείμενό τους όσο και σε μια μεγάλη ποικιλία από τις συμβουλευτικές του υπηρεσίες.
Θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στον πολύτιμο πλέον συνεργάτη μου, κύριο Κολιοθωμά Θωμά καθώς και σε όλη την ομάδα του για αυτό που κάνουν για μένα καθημερινά.

placeholder
Σταύρος Πασσαλής, Αθήνα
AE με χονδρικό εμπόριο μηχανημάτων

Φορολογία Ακινήτων

Ε. 1 ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΑΓΟΡΑΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ

Η πώληση ενός καινούριου ακινήτου από επιτηδευματία υπόκειται σε ΦΠΑ 24% επί του τιμήματος της πώλησης. Καινούριο χαρακτηρίζεται κάθε ακίνητο το οποίο μεταβιβάζεται πριν την πρώτη χρήση του. Σε περίπτωση κατά την οποία το ακίνητο δεν είναι καινούριο ή σε κάθε περίπτωση που ο πωλητής δεν ασκεί οικονομική δραστηριότητα, ο αγοραστής επιβαρύνεται με Φόρο Μεταβίβασης Ακινήτων 3,09% επί του μεγαλύτερου ποσού μεταξύ της αντικειμενικής αξίας και της αξίας του συμβολαίου αγοράς.

Φορολογία Ακινήτων

Ε. 2 ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ (ΕΝ.Φ.Ι.Α.)

Ο ιδιοκτήτης κάθε ακινήτου στην Ελλάδα, υπόκειται στον Ενιαίο Φόρο Ιδιοκτησίας Ακινήτων, ο οποίος είναι το άθροισμα ενός κύριου και ενός συμπληρωματικού φόρου.

 

Ε.2.1 ΚΥΡΙΟΣ ΦΟΡΟΣ ΕΝ.Φ.Ι.Α.

Ο κύριος φόρος για τις κατοικίες υπολογίζεται συνδυαστικά με βάση:

  1. τον Βασικό φόρο (ευρώ/ τετρ. μέτρο), ο οποίος ποικίλλει ανάλογα με την τιμή ζώνης
  2. τον Συντελεστή Παλαιότητας Κτίσματος
  3. τον Συντελεστή Απομείωσης Επιφάνειας κτίσματος, ο οποίος εφαρμόζεται σε ειδικά κτίρια
  4. τον Συντελεστή ορόφου
  5. τον συντελεστή μονοκατοικίας
  6. τον συντελεστή πρόσοψης
  7. τον συντελεστή βοηθητικών χώρων και
  8. τον συντελεστή ημιτελών κτισμάτων

Για τα οικόπεδα εντός σχεδίου πόλης, ο υπολογισμός του φόρου λαμβάνει υπόψη τη μοναδιαία αξία του οικοπέδου ανά τετραγωνικό και την φορολογική ζώνη.

Για τα οικόπεδα εκτός σχεδίου πόλης, προκειμένου να υπολογιστεί ο φόρος, εφαρμόζεται ο Βασικός Συντελεστής Φόρου σε συνδυασμό με τους Συντελεστές Θέσης, Χρήσης, Άρδευσης, Απαλλοτρίωσης και Κατοικίας.

 

Ε.2.2 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ ΦΟΡΟΣ ΕΝ.Φ.Ι.Α.

Εφόσον ένα φυσικό πρόσωπο κατέχει περιουσία αντικειμενικής αξίας μεγαλύτερη των 200.000 €, το υπερβάλλον ποσό υπόκειται και σε συμπληρωματικό φόρο. Ο υπολογισμός γίνεται σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:

Κλιµάκιο  (ευρώ)συντελεστής %Φόρος κλιµακίου (ευρώ)Σύνολο
Αξία ακινήτωνΦόρου
(ευρώ)(ευρώ)
200.000,000,00%0200.000,000
50.000,000,10%50250.000,0050
50.000,000,15%75300.000,00125
100.000,000,30%300400.000,00425
100.000,000,50%500500.000,00925
100.000,000,60%600600.000,001.525,00
100.000,000,80%800700.000,002.325,00
100.000,000,90%900800.000,003.225,00
100.000,001,00%1.000,00900.000,004.225,00
100.000,001,05%1.050,001.000.000,005.275,00
1.000.000,001,10%11.000,002.000.000,0016.275,00
Υπερβάλλον1,15%

Ε.2.3 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ ΦΟΡΟΣ  ΕΝ.Φ.Ι.Α. ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

Τα Νομικά πρόσωπα υπόκειται (εκτός των παραπάνω) και σε συμπληρωματικό φόρο 0,55%, ενώ για ακίνητα που χρησιμοποιούνται για παραγωγή ή άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας, το αντίστοιχο ποσοστό ανεβαίνει στο 0,1%.

 

Ε.2.4 ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

Επιπλέον του ΕΝ.Φ.Ι.Α., υπάρχουν και άλλες επιβαρύνσεις για την κατοχή ακινήτου, όπως τα δημοτικά τέλη και το Τέλος Ακίνητης Περιουσίας, το οποίο υπολογίζεται με συντελεστές από 0,25 τοις χιλίοις έως 0,35 τοις χιλίοις επί του γινομένου της επιφάνειας, της παλαιότητας και της τιμής ζώνης.

Ακόμα, νομικά πρόσωπα που κατέχουν ακίνητη περιουσία στην Ελλάδα, ενδέχεται (με ορισμένες προϋποθέσεις)να επιβαρυνθούν με τον Ειδικό Φόρο Ακινήτων (Ε.Φ.Α.), ο οποίος υπολογίζεται με συντελεστή 15% επί της αντικειμενικής αξίας των ακινήτων.

 

Ε. 3 ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ

Τα ενοίκια φορολογούνται με την παρακάτω κλίμακα:

Εισόδημα ενοικίουΣυντελεστής φόρου
0,01 – 12.000,0022%
12.000,01 – 35.000,0035%
35.000,01 και άνω45%

Ο εκμισθωτής (εφόσον είναι κεφαλαιουχική εταιρεία), αποδίδει χαρτόσημο 3,6% επί των εσόδων του ενοικίου, με τη Δήλωση εισοδήματος στο τέλος του έτους.

 

Ε. 4 ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΥΠΕΡΑΞΙΑΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ

Εάν φυσικό πρόσωπο πωλήσει ακίνητο εντός του 2016, δεν υπόκειται σε φόρο υπεραξίας. Από 1/1/2017, οποιαδήποτε μεταβίβαση γίνει θα επιβαρύνεται με φόρο υπεραξίας 15%. Η υπεραξία υπολογίζεται αν από την αξία πώλησης αφαιρέσουμε την αξία αγοράς του μεταβιβαζόμενου ακινήτου.

Σε περίπτωση που νομικό πρόσωπο μεταβιβάσει ακίνητο, τα έσοδα, προστίθενται στα κέρδη από επιχειρηματική δραστηριότητα και φορολογούνται με 29%.

Δείτε επίσης

Corporate and individual tax guides

asdas