Φορολογία Κληρονομιών – Δωρεών – Γονικών Παροχών

Η φορολογία κληρονομιών, δωρεών και γονικών παροχών διακρίνεται σε 3 κατηγορίες, η κάθε μία από τις οποίες προβλέπει διαφορετικό φόρο, ανάλογα με τον βαθμό συγγένειας μεταξύ του κληρονομούμενου και του κληρονόμου.

Φορολογία Κληρονομιών Δωρεών και Γονικών Παροχών

Οι κατηγορίες είναι:

Δ.1  Α΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Ανήκουν οι σύζυγοι, τα άτομα που έχουν υπογράψει σύμφωνο συμβίωσης, τα παιδιά, τα εγγόνια και οι γονείς.
Ο φόρος κληρονομιάς που καταβάλλεται για κάθε περιουσιακό στοιχείο, είναι σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:

Κλιμάκια περιουσίαςΣυντελεστής φόρουΦόρος κλιμακίουΣυνολική αξία ΠεριουσίαςΑναλογών φόρος
150.000,000%0,00150.000,000,00
150.000,001%1.500,00300.000,001.500,00
300.000,005%15.000,00600.000,0016.500,00
Υπερβάλλον10%   
  • Ισχύει ειδικό αφορολόγητο όριο κληρονομιάς 400.000 € για τον επιζώντα σύζυγο (μετά από 5 έτη γάμου) και τα ανήλικα τέκνα του.
  • Οι άτυπες δωρεές ή γονικές παροχές (χωρίς έγγραφη συμφωνία) χρημάτων της συγκεκριμένης κατηγορίας φορολογούνται εκτός κλίμακας με συντελεστή 10% και χωρίς αφορολόγητο όριο.

Δ.2  Β΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Ανήκουν τα αδέρφια, τα ανίψια, η γιαγιά, ο παππούς, οι γαμπροί, οι νύφες, οι πεθεροί, οι πεθερές, οι θείοι, ο προπάππους, η προγιαγιά και τα δισέγγονα.

Ο φόρος κληρονομιάς που καταβάλλεται για κάθε περιουσιακό στοιχείο, είναι σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:

Κλιμάκια περιουσίαςΣυντελεστής φόρουΦόρος κλιμακίουΣυνολική αξία ΠεριουσίαςΑναλογών φόρος
30.000,000%0,0030.000,000,00
70.000,005%3.500,00100.000,003.500,00
200.000,0010%20.000,00300.000,0023.500,00
Υπερβάλλον20%   
  • Οι άτυπες δωρεές ή γονικές παροχές χρημάτων της συγκεκριμένης κατηγορίας, φορολογούνται εκτός κλίμακας με συντελεστή 20% και χωρίς αφορολόγητο όριο.

Δ.3  Γ΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Ανήκουν φορολογούμενοι εξ αίματος ή εξ αγχιστείας συγγενείς του δωρητή (πλην των ανωτέρω) ή εξωτικοί (εκτός οικογενείας).

Ο φόρος κληρονομιάς που καταβάλλεται για κάθε περιουσιακό στοιχείο, είναι σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:

Κλιμάκια περιουσίαςΣυντελεστής φόρουΦόρος κλιμακίουΣυνολική αξία ΠεριουσίαςΑναλογών φόρος
6.000,000%0,006.000,000,00
66.000,0020%13.200,0072.000,0013.200,00
195.000,0030%58.500,00267.000,0071.700,00
Υπερβάλλον40%   

Οι άτυπες δωρεές ή γονικές παροχές χρημάτων της συγκεκριμένης κατηγορίας, φορολογούνται εκτός κλίμακας με συντελεστή 40% και χωρίς αφορολόγητο όριο.

Δ.4 ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΤΟΥ ΦΟΡΟΥ

Η καταβολή του φόρου βεβαιώνεται σε 12 ίσες διμηνιαίες δόσεις,
η καθεμία εκ των οποίων δεν μπορεί να είναι κάτω των 500 €.

Δ.5 ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ

Η δήλωση κληρονομιάς υποβάλλεται (από την ημερομηνία θανάτου) εντός :

  • Έξι (6) μηνών, αν ο κληρονομούμενος απεβίωσε στην ημεδαπή και
  • Ενός (1) έτους, αν ο κληρονομούμενος απεβίωσε στην αλλοδαπή ή αν ο κληρονόμος ή ο κληροδόχος διέμενε στην αλλοδαπή κατά το χρόνο θανάτου του κληρονομουμένου.