Δημοσιεύσεις

efm prosfygi Ενδικοφανής Προσφυγή - Ειδική Διοικητική Διαδικασία

Ενδικοφανής Προσφυγή – Ειδική Διοικητική Διαδικασία

Η ενδικοφανής προσφυγή εντάσσεται σε μία διοικητική διαδικασία επίλυσης διαφορών και κατατίθεται από τον φορολογούμενο ενώπιον της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών (Δ.Ε.Δ.) της Γ.Γ.Δ.Ε., προκειμένου να προσβάλλει πράξεις που εκδίδονται από την Φορολογική Διοίκηση σε βάρος του.

Περισσότερα