Το blog μας

Αρθρογραφία γύρω απο τα πιο πρόσφατα φορολογικά ζητήματα

Βιβλίο – Μητρώο Μετόχων και Μετοχών

Βιβλίο - Μητρώο Μετόχων και Μετοχών

[stm_sidebar sidebar=”527″][stm_post_details]Αναστασία Πηλιούνη – Μέλος Επιστημονικής Ομάδας Power-Tax

Κατεβάστε το βιβλίο μετοχών σε Excel

Βιβλίο Μετόχων και Βιβλίο Μετοχών

Το βιβλίο Μετόχων προβλέπεται ρητά από το άρθρο 8β του Κ.Ν. 2190/1920 ενώ το βιβλίο μετοχών δεν προβλέπεται από καμία διάταξη.

Βιβλίο-Μητρώο Μετόχων

Στο βιβλίο αυτό καταχωρούνται τα στοιχεία κάθε μετόχου καθώς και ο αριθμός των μετοχών και των τίτλων που αυτός κατέχει. Όπως προκύπτει από το αρθ. 8β του 2190/1920, οι ανώνυμες εταιρίες υποχρεούνται να τηρούν ειδικό βιβλίο μετόχων στο οποίο καταχωρούν τα στοιχεία των μετόχων τους που είναι κύριοι ονομαστικών τίτλων.

Οι μέτοχοι που είναι κύριοι ανωνύμων μετοχών δεν καταχωρούνται στο βιβλίο γιατί κάτι τέτοιο δεν είναι εφικτό αφού η εταιρία δεν γνωρίζει τους κύριους των ανωνύμων μετοχών.

Στην παρ. 1 του 2190/1920, ρητώς αναφέρεται ότι έναντι της εταιρίας θεωρείται ως μέτοχος ο αναγραφόμενος στο βιβλίο μετόχων οπότε η καταγραφή των μετόχων στο βιβλίο είναι υποχρεωτική και θα πρέπει ο μέτοχος να βεβαιώνεται ότι καταχωρήθηκε η σχετική πράξη στο βιβλίο αλλιώς δεν θα μπορεί να ασκήσει τα δικαιώματά του έναντι της εταιρίας (π.χ. να λάβει μέρος στις γενικές συνέλευσης, να λάβει μέρισμα κτλ.). Ως μέτοχος έναντι της εταιρείας θεωρείται μόνο ο εγγεγραμμένος στο βιβλίο αυτό.

Η μεταβίβαση των ονομαστικών μετοχών καταχωρείται στο βιβλίο Μετόχων της εταιρείας, η οποία χρονολογείται και υπογράφεται από τον μεταβιβάζοντα μέτοχο και τον αποκτώντα ή τους πληρεξουσίους αυτών.

Βάσει της  ΠΟΛ 1004 /2012 για την εφαρμογή των διατάξεων του 4093/2012 περί του «Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών» προβλέπεται η μη υποχρέωση τήρησης των Διοικητικών και Διαχειριστικών βιβλίων από Α.Ε. όπως του βιβλίου μετόχων, όμως η υποχρεωτική τήρησή του προβλέπεται από τον 2190/1920.Υπόδειγμα του βιβλίου ή Μητρώου Μετόχων, είναι:Βιβλίο Μετοχών

Στο βιβλίο αυτό καταχωρούνται οι οριστικοί και οι προσωρινοί τίτλοι των ονομαστικών και των ανωνύμων μετοχών κατά αριθμητική σειρά και κατά σειρά εκδόσεως. Το βιβλίο Μετοχών δεν προβλέπεται από καμία διάταξη νόμου και δεν είναι υποχρεωτικό  όμως είναι χρήσιμο γιατί δείχνει συγκεντρωτικά την ιστορική εξέλιξη του μετοχικού κεφαλαίου της συγκεκριμένη ανώνυμης εταιρίας επειδή σε αυτό καταγράφονται η καταβολή του αρχικού κεφαλαίου και όλων των αυξήσεων που ακολουθούν με την έκδοση των αντίστοιχων τίτλων κάθε φορά. Το υπόδειγμα του βιβλίου ή Μητρώου Μετόχων που παραθέτουμε, δεν είναι περιοριστικό και μπορεί να γίνει από την εταιρία με τρόπο που να εξυπηρετεί τις ανάγκες της.Υπόδειγμα του βιβλίου ή Μητρώου Μετοχών, είναι:

Κατεβάστε το βιβλίο μετοχών σε Excel

Σημαντική – Ενημέρωση

Για όσους θέλουν πραγματική εξάσκηση και εμπειρία σε όλα τα παραπάνω μπορούν να παρακολουθήσουν το σεμινάριο Α5 ”Φορολογικό Σεμινάριο – Κλείσιμο Ισολογισμού – ΕΛΠ” με πραγματικά παραδείγματα και εισηγητή τον Κο. Κολιοθωμά Θωμά λογιστή – φοροτεχνικό Α΄ Τάξης με πολυετή εμπειρία σε εισήγηση σεμιναρίων.

Για περισσότερες πληροφορίες για το εν λόγω σεμινάριο, μπορείτε να μπείτε στο ακόλουθο link της Σχολής μας:

http://www.power-tax-training.gr/seminaria-eidika-forotexnika/[stm_post_bottom][stm_post_about_author][stm_post_comments]

Αρθρογραφία που μπορεί να σας ενδιαφέρει …