Το blog μας

Αρθρογραφία γύρω απο τα πιο πρόσφατα φορολογικά ζητήματα

Ποιοι επαγγελματίες γλυτώνουν το λουκέτο για μη έκδοση αποδείξεων

01POST Ποιοι επαγγελματίες γλυτώνουν το λουκέτο για μη έκδοση αποδείξεων

Αντιμέτωποι με βαριά πρόστιμα, από 1.000 έως 2.500 ευρώ αλλά όχι και με αναστολή λειτουργίας της επιχείρησής του βρίσκονται πλέον 11 κλάδοι ελευθέρων επαγγελματιών οι οποίοι ασκούν την δραστηριότητα εκτός της επαγγελματικής τους έδρας σε περίπτωση μη έκδοση ή ελλιπούς έκδοσης αποδείξεων.

Το μέτρο της διοικητικής ποινής που προβλέπει την αναστολή λειτουργίας της επιχείρησης για μη έκδοση ή ανακριβή έκδοση παραστατικού που προβλέπεται από τον νόμο ανακλήθηκε λόγω της ειδικής φύσης των επαγγελμάτων που εξασκούνται και εκτός της δηλωθείσας επαγγελματικής έδρας του κάθε επιτηδευματία.

Σε αυτή την λίστα βρίσκονται γιατροί, οδοντίατροι, φυσιοθεραπευτές, δικηγόροι, ιδιοκτήτες ιδιωτικών νοσηλευτηρίων και οίκων ευγηρίας, ιδιοκτήτες ιδιωτικών εκπαιδευτηρίων και φροντιστηρίων, ιδιοκτήτες επιχειρήσεων ενοικίασης οχημάτων, λογιστές, ξενοδόχοι και λοιποί επιχειρηματίες που εκμεταλλεύονται τουριστικά καταλύματα, καθώς και όσοι επιχειρηματίες και ελεύθεροι επαγγελματίες ασκούν τις δραστηριότητές τους εκτός των επαγγελματικών τους εγκαταστάσεων, εφόσον κατά τη διάρκεια επιτόπιων φορολογικών ελέγχων διαπιστώνεται ότι δεν έχουν εκδώσει ή έχουν εκδώσει ανακριβώς πάνω από 10 αποδείξεις λιανικών συναλλαγών ή άλλα παραστατικά πώλησης ή εφόσον η συνολική αξία συναλλαγών που αποκρύφτηκε εξαιτίας της μη έκδοσης ή της ανακριβούς έκδοσης των παραστατικών υπερβαίνει τα 500 ευρώ.

Σε περίπτωση υποτροπής, τα πρόστιμα θα εκτοξεύονται στα επίπεδα των 2.500 έως 5.000 ευρώ. Τα πρόστιμα αυτά θα επιβάλλονται στις συγκεκριμένες κατηγορίες επιχειρηματιών και ελευθέρων επαγγελματιών αντί του μέτρου της αναστολής λειτουργίας των επαγγελματικών εγκαταστάσεων για 48 ώρες, το οποίο προβλέπεται να καταλογίζεται σε όλες τις άλλες περιπτώσεις επιχειρήσεων και ελευθέρων επαγγελματιών που εντοπίζονται να διαπράττουν τις παραπάνω παραβάσεις.

Την επιβολή των παραπάνω προστίμων προβλέπουν οι διατάξεις του άρθρου 13Α του ν. 2523/1997, ενώ τις κατηγορίες των επιχειρηματιών και των ελευθέρων επαγγελματιών στους οποίους θα επιβάλλονται τα συγκεκριμένα πρόστιμα καθορίζει απόφαση της υφυπουργού Οικονομικών Αικατερίνης Παπανάτσιου (η υπ’ αριθμόν ΠΟΛ. 1074/2017) που δημοσιεύθηκε πρόσφατα στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Σύμφωνα, ειδικότερα, με τις διατάξεις του άρθρου 13Α του ν. 2523/1997 και την απόφαση της κ. Παπανάτσιου:

1) Σε συγκεκριμένες κατηγορίες επιχειρήσεων και ελευθέρων επαγγελματιών εφόσον, από τον ίδιο μερικό επιτόπιο φορολογικό έλεγχο διαπιστώνεται η μη έκδοση ή η ανακριβής έκδοση πλέον των δέκα (10) προβλεπόμενων παραστατικών πώλησης, ή εφόσον η αξία των αγαθών ή των υπηρεσιών για τα οποία δεν εκδόθηκε παραστατικό πώλησης ή αυτό εκδόθηκε ανακριβώς υπερβαίνει τα πεντακόσια (500) ευρώ, επιβάλλεται, αντί της αναστολής λειτουργίας του γραφείου ή της επαγγελματικής εγκατάστασης, ειδική χρηματική κύρωση από 1.000 έως 2.500 ευρώ.

2) Εάν, εντός του ίδιου ή του επόμενου φορολογικού έτους από τη διαπίστωση των ως άνω παραβάσεων διαπιστωθεί εκ νέου, από τον ίδιο μερικό επιτόπιο έλεγχο η μη έκδοση ή η ανακριβής έκδοση τουλάχιστον τριών (3) παραστατικών πώλησης, ανεξαρτήτως αξίας αυτών, στην ίδια ή σε άλλη επαγγελματική εγκατάσταση του υπόχρεου, επιβάλλεται ειδική χρηματική κύρωση από 2.501 έως 5.000 ευρώ.

3) Σε κάθε επόμενη διαπίστωση από τον ίδιο μερικό επιτόπιο έλεγχο των παραβάσεων του προηγούμενου εδαφίου εντός δύο (2) φορολογικών ετών από τη διαπίστωσή τους σε οποιαδήποτε επαγγελματική εγκατάσταση του υπόχρεου, επιβάλλεται ειδική χρηματική κύρωση 5.000 ευρώ.

4) Οι κατηγορίες των υπόχρεων για τους οποίους αντί της αναστολής λειτουργίας των επαγγελματικών εγκαταστάσεων θα επιβάλλονται πρόστιμα (ειδικές χρηματικές κυρώσεις) από 1.000 έως 5.000 ευρώ είναι οι εξής:

α. Ιατροί και οδοντίατροι όλων των ειδικοτήτων και εταιρείες που παρέχουν ιατρικές και οδοντιατρικές υπηρεσίες.

β. Φυσιοθεραπευτές και ασκούντες παραϊατρικά επαγγέλματα και εταιρείες που παρέχουν τέτοιες υπηρεσίες.

γ. Κλινικές ή θεραπευτήρια.

δ. Οίκοι ευγηρίας.

ε. Λοιπά καταλύματα για άτομα που χρήζουν νοσοκομειακής ή άλλης φροντίδας ή κοινωνικής μέριμνας.

στ. Εκπαιδευτήρια, σχολές, φροντιστήρια, εργαστήρια ελευθέρων σπουδών, παιδικοί-βρεφονηπιακοί σταθμοί και κάθε άλλης φύσης δραστηριότητες με χαρακτήρα διδακτικό ή επαγγελματικής κατάρτισης.

ζ. Ξενοδοχεία, ξενώνες, επιπλωμένα δωμάτια-διαμερίσματα-κατοικίες.

η. Οργανωμένες τουριστικές κατασκηνώσεις (camping).

θ. Δικηγόροι και εταιρίες δικηγόρων.

ι. Λογιστές, φοροτεχνικοί και εταιρείες που παρέχουν τέτοιες υπηρεσίες.

ια. Επιχειρήσεις ενοικίασης αυτοκινήτων, μοτοσυκλετών, μοτοποδηλάτων, σκαφών και αεροσκαφών.

5) Επιπλέον, οι παραπάνω ειδικές χρηματικές κυρώσεις θα επιβάλλονται, αντί της αναστολής λειτουργίας των επαγγελματικών εγκαταστάσεων, και σε περιπτώσεις για τις οποίες συντρέχουν οι διαπιστώσεις που επισύρουν το μέτρο της αναστολής λειτουργίας των επαγγελματικών εγκαταστάσεων και αφορούν σε οικονομικές δραστηριότητες που πραγματοποιούνται σε χώρο διάφορο της σταθερής ή μόνιμης δηλωθείσας εγκατάστασης του υπόχρεου ή ασκούνται με κάθε είδους τροχοφόρα (π.χ. ταξί, τουριστικά λεωφορεία, φορτηγά Δ.Χ.), πλωτά ή λοιπά μέσα (τουριστικά πλοιάρια κ.λπ.), μεταφορικά ή μη, ή άλλα εν γένει μέσα άσκησης δραστηριότητας, καθώς και σε περιπτώσεις υπόχρεων για τις οποίες οι κατά τα παραπάνω διαπιστώσεις λαμβάνουν χώρα κατά τους ελέγχους που πραγματοποιούνται σε υπαίθριες ή μη εκθέσεις, αγορές, εμποροπανηγύρεις και λαϊκές αγορές.

 

Γιατί η επιχείρηση χρειάζεται εξειδικευμένο φοροτεχνικό σύμβουλο

Η λογιστική εταιρία EFM διαθέτει την εμπειρία, την κατάρτιση, την γνώση και την ενημέρωση για να παρέχει υπηρεσίες υψηλής ποιότητας στην επιχείρηση.

Εξειδικευμένοι φοροτεχνικοί σύμβουλοι δύνανται να ενημερώνουν συνεχώς τον επιχειρηματία για κάθε τι που αφορά στη φορολογική νομοθεσία.

Η πολύπλευρη και έγκυρη ενημέρωση δημιουργεί τις προϋποθέσεις για τη βελτίωση της επιχειρηματικής λειτουργίας.

Τα στελέχη της EFM εγγυώνται τη χάραξη ορθού φορολογικού σχεδιασμού ώστε να αποφεύγονται οι κίνδυνοι, οι κυρώσεις και τα πρόστιμα.

Παρέχουν επιπλέον σωστή απεικόνιση στοιχείων ώστε να λαμβάνονται ορθές επιχειρηματικές αποφάσεις.

Σκοπός της λογιστικής εταιρίας είναι η τήρηση της φορολογικής νομιμότητας σε κάθε επιχείρηση – συνεργάτη και η κάρπωση του μεγαλύτερου δυνατού ωφελήματος από τις φορολογικές προοπτικές.

Αρθρογραφία που μπορεί να σας ενδιαφέρει …