Πως μπορούμε να σας βοηθήσουμε;

Η έμπειρη ομάδα μας είναι πάντα πρόθυμη να σας εξυπηρετήσει.

Η εταιρεία μας συνεργάζεται με την EFM εδώ και μια δεκαετία. Το αντικείμενο μας είναι χονδρικό εμπόριο μηχανημάτων σε όλη την Ελλάδα. Στο ξεκίνημα της συνεργασίας μας με την EFM, τον κύριο Κολιοθωμά και τους συνεργάτες του δεν μπορώ να μην πω ότι κρατούσα μία επιφύλαξη για το εάν μπορεί να λειτουργήσει ο θεσμός του outsourcing λογιστηρίου στη δικιά μου επιχείρηση και αυτό γιατί επί μια 20ετία είχα μόνιμη μισθωτή.
Τελικά, μετά από 10 χρόνια συνεργασίας «μετανιώνω» που αυτό δεν το έκανα πολύ νωρίτερα. Για μένα, η EFM αποτελεί σήμερα έναν πολύτιμο συνεργάτη με βαθιά γνώση και υποδειγματική εξυπηρέτηση τόσο στο λογιστικό φοροτεχνικό αντικείμενό τους όσο και σε μια μεγάλη ποικιλία από τις συμβουλευτικές του υπηρεσίες.
Θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στον πολύτιμο πλέον συνεργάτη μου, κύριο Κολιοθωμά Θωμά καθώς και σε όλη την ομάδα του για αυτό που κάνουν για μένα καθημερινά.

placeholder
Σταύρος Πασσαλής, Αθήνα
AE με χονδρικό εμπόριο μηχανημάτων
EFM COVER TransferServices Κατηγορίες & Είδη Ενδοομιλικών Συναλλαγών προς Τεκμηρίωση

Κατεβάστε το ενημερωτικό φυλλάδιο για την Τεκμηρίωση Ενδοομιλικών Συναλλαγών

Κατηγορίες & Είδη Ενδοομιλικών Συναλλαγών προς Τεκμηρίωση

ΠΙΝΑΚΑΣ «ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΝΔΟΟΜΙΛΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΠΡΟΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ»

Πεδία Καταλόγου Ενδοομιλικών Συναλλαγών προς Τεκμηρίωση (TransactionMatrix)

 • Πρώτες Ύλες (RawMaterials)
 • Προϊόντα (Products)
 • Εμπορεύματα (Merchandise)
 • Δικαιώματα (Royalties)
 • Σήματα (TradeMarks)
 • Λοιπά Άυλα (Intangibles)
 • Αμοιβές διανομής, μάρκετινγκ και διαφήμισης (TransMarketAdvFees)
 • Διοικητική Υποστήριξη (AdministrativeSupport)
 • Χρηματοοικονομικές Συναλλαγές (FinancialTransactions)
 • Μεταβίβαση Περουσιακών Στοιχείων (AssetsTransfer)
 • Τεχνική Υποστήριξη (TechnicalSupport)
 • Εκμίσθωση (Leases)
 • Αποθήκευση (Storage)
 • Έρευνα & Ανάπτυξη (ResearchandDevelopment)
 • Λοιπές Υπηρεσίες (OtherServices)
 • Επιδότηση – Διαγραφή χρεών (SubsidyDeletionDept)
 • Κατανομή δαπανών (Συμφωνίες Κατανομής Κόστους) (CostAllocation_CCA)
 • Λοιπά (Others)

καθένα από τα οποία είναι προαιρετικό και αποτελείται από τα ακόλουθα πεδία

 1. ΑΓΟΡΑ/ΛΗΨΗ (Purchase)
 2. ΠΩΛΗΣΗ/ΠΑΡΟΧΗ (Sales)

και αυτά με τη σειρά τους έχουν τα προαιρετικά γνωρίσματα

 1. ΠΟΣΟ (Amount)
 2. ΜΕΘΟΔΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ (DocMethod)

Στον παραπάνω πίνακα πρέπει για κάθε συνδεδεμένη επιχείρηση να συμπληρωθεί τουλάχιστον ένα από τα ποσά – ΠΟΣΟ (Amount) – των ΑΓΟΡΑ/ΛΗΨΗ (Purchase) και ΠΩΛΗΣΗ/ΠΑΡΟΧΗ (Sales) – συνοδευόμενο υποχρεωτικά από μια από τις 6 μεθόδους ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ (DocMethod) που περιγράφονται στο διπλανό πίνακα.

DocMethod
ΜΕΘΟΔΟΙ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ

 1. CUP,
 2. RPM,
 3. CPM,
 4. TNMM,
 5. PSM,
 6. OTHER.

To πεδίο ΠΟΣΟ (Amount) είναι δεκαδικός αριθμός με 2 δεκαδικά ψηφία.

Ενδοομιλικές ΣυναλλαγέςΕπιλέξτε μια από τις παρακάτω κατηγορίες Ενδοομιλικών Συναλλαγών

Η E.F.M. σας προσφέρει λύσεις με εγγυημένη πιστοποίηση ποιότητας βάση Ευρωπαϊκών Standards