Το blog μας

Αρθρογραφία γύρω απο τα πιο πρόσφατα φορολογικά ζητήματα

10 λόγοι για να συνεργαστείτε με ένα μεγάλο λογιστικό γραφείο

EFM DIGIMARK TRADE 10 λόγοι για να συνεργαστείτε με ένα μεγάλο λογιστικό γραφείο

Ένα μεγάλο λογιστικο γραφειο είναι σε θέση απαλλάξει τον επιχειρηματία από τον «πονοκέφαλο» της παρακολούθησης των οικονομικών στοιχείων που διαδραματίζουν ζωτικό ρόλο στη λήψη αποφάσεων.

Δείτε παρακάτω τους 10 πιο σημαντικούς λόγους για να επιλέξετε μια λογιστική εταιρεία ως συνεργάτη και σύμβουλο της επιχείρησή σας.

  1. Η συνεργασία με ένα μεγάλο λογιστικό γραφείο από την αρχή της επιχειρηματικής δραστηριότητας εξασφαλίζει ότι θα διενεργηθούν οι κατάλληλοι χειρισμοί στα λογιστικά – φοροτεχνικά, γλιτώνοντας τον επιχειρηματία από περιπέτειες στο μέλλον.
  2. Συνδράμει επιπλέον, στην επιλογή της πλέον κατάλληλης νομικής επιχειρηματικής μορφής ώστε να επιτευχθεί το χαμηλότερο δυνατό διαχειριστικό και φορολογικό κόστος.
  3. Η συνεπής διαχείριση των λογιστικών και φοροτεχνικών θεμάτων βοηθάει στη σωστή υποβολή των φορολογικών υποχρεώσεων της επιχείρησης, αποφεύγοντας επιβαρύνσεις και πρόστιμα.
  4. Η έγκυρη ενημέρωση του επιχειρηματία για τα έσοδα και τα έξοδα της επιχείρησης προωθεί τη δημιουργία ρεαλιστικών επιχειρηματικών σχεδίων και στη λήψη αποφάσεων.
  5. Η επιχείρηση αποκτά αξιοπιστία απέναντι σε τρίτους καθώς η λογιστική εταιρεία εγγυάται την ορθή απεικόνιση των οικονομικών και φορολογικών στοιχείων.
  6. Η συμβουλευτική που παρέχεται σε λογιστικά και φοροτεχνικά θέματα βοηθάει στην επίτευξη των επιχειρηματικών στόχων και ταυτοχρόνως, την πρόληψη απέναντι σε δυσμενείς επιπτώσεις.
  7. Η εξέταση των οικονομικών αποτελεσμάτων και των ισολογισμών άλλων ομοειδών επιχειρήσεων προσφέρει χειροπιαστά στοιχεία στον επιχειρηματία για την πορεία που διαγράφει η δική του επιχείρηση.
  8. Η σωστή διαχείριση του προσωπικού και της μισθοδοσίας εξυπηρετεί την επιχείρηση ώστε να είναι συνεπής στις υποχρεώσεις της βάσει της φορολογικής και εργατικής νομοθεσίας. Εξάγονται δε, συμπεράσματα για ακόμα πιο αποτελεσματική διαχείριση του προσωπικού και εργασιακού κόστους.
  9. Ο επιχειρηματίας ενημερώνεται υπεύθυνα από λογιστή, φοροτεχνικό και σύμβουλο επιχειρήσεων και δύναται να γνωρίζει ανά πάσα στιγμή τα οικονομικά δεδομένα της δουλειάς του, τις οφειλές που αναμένει από τρίτους και τις εκκρεμείς πληρωμές του.
  10. Το στέλεχος μεγάλου λογιστικού γραφείου παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις που συντελούνται στα λογιστικά και φορολογικά ζητήματα και προσαρμόζεται στα νέα δεδομένα, αποφεύγοντας τις εκπλήξεις για τον επιχειρηματία.

Γιατί να επιλέξετε την λογιστική εταιρεία EFM

Η πολυετής εμπειρία των στελεχών του EFM σε συνδυασμό με το ευρύ δίκτυο των εξειδικευμένων συνεργατών της, εξασφαλίζει σε κάθε επιχείρηση την πλήρη κάλυψη των αναγκών της.

Παρέχεται διαρκής παρακολούθηση της προόδου της κάθε επιχείρησης, διαθέτοντας πόρους και ειδικές υπηρεσίες προκειμένου να ανέλθει σταδιακά στον τομέα δραστηριοποίησής της.

Κάθε πελάτης επωφελείται από την συνεργασία του με επαγγελματία συνεργάτη του λογιστικού γραφείου, καθώς επιβλέπει την ανάπτυξη της επιχείρησης με κορυφαίο στόχο την υγιή και μακρόπνοη κερδοφορία.

Αρθρογραφία που μπορεί να σας ενδιαφέρει …