Το blog μας

Αρθρογραφία γύρω απο τα πιο πρόσφατα φορολογικά ζητήματα

Υποχρεωτικά QR code σε όλες τις αποδείξεις από την 1η Νοεμβρίου

epikoinonia efm Υποχρεωτικά QR code σε όλες τις αποδείξεις από την 1η Νοεμβρίου

Υποχρεωτικά QR code σε όλες τις αποδείξεις από την 1η Νοεμβρίου

Να βάλει τέλος στις παράνομες αποδείξεις επιχειρεί η φορολογική διοίκηση με τη δημιουργία από τη μία μητρώου για τα POS, όπου θα καταγραφούν όλα τα τερματικά, και από την άλλη προχωρά στην υποχρεωτική χρήση του QR code σε όλες τις αποδείξεις.

Οι καλοκαιρινοί έλεγχοι κατέδειξαν σωρεία παραβάσεων με χιλιάδες επιχειρήσεις να εκδίδουν πλαστές αποδείξεις ή να μην εκδίδουν αποδείξεις.

Με την τελευταία του απόφαση ο Διοικητής της ΑΑΔΕ υποχρεώνει από την 1η Νοεμβρίου όλες τις επιχειρήσεις στις αποδείξεις που εκδίδουν να υπάρχει υποχρεωτικά QR code.

Σύμφωνα με την απόφαση στις αποδείξεις που θα εκδίδονται από την 1η Νοεμβρίου 2023 και μετά, από όλους τους τύπους φορολογικών μηχανισμών (ΦΗΜ) (ταμειακές μηχανές, tablet, κινητά, ηλεκτρονικοί υπολογιστές), θα υπάρχει το QR code. Συγκεκριμένα, ορίζεται ότι η χρήση του QR code είναι υποχρεωτική για όλους τους φορολογικούς μηχανισμούς που έχουν υποχρέωση διαβίβασης παραστατικών στην ψηφιακή πλατφόρμα myDATA, ενώ όσοι δεν συμμορφωθούν θα βρεθούν αντιμέτωποι με τσουχτερά πρόστιμα. Με το QRcode ελέγχεται άμεσα η γνησιότητα της απόδειξης από τους εφοριακούς υπαλλήλους, ενώ οι καταναλωτές μπορούν να τη σκανάρουν με την εφαρμογή “Αppodixi” στο κινητό τους και να διαπιστώσουν εάν είναι γνήσια, ή έχει εκδοθεί από ταμειακή μηχανή που δεν είναι δηλωμένη.

Σε περίπτωση διαπίστωσης μη διαβίβασης των δεδομένων, δηλαδή των αποδείξεων λιανικής πώλησης που διαβιβάζονται στην ψηφιακή πλατφόρμα “myDATA” μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Φορολογικών Ηλεκτρονικών Μηχανισμών (ΦΗΜ), επιβάλλεται στην επιχείρηση:

α) Σε περίπτωση πράξεων που επιβαρύνονται με Φ.Π.Α., πρόστιμο ύψους ίσου με το 50% επί του Φ.Π.Α. που αναγράφεται επί του κάθε μη διαβιβασθέντος στοιχείου δηλαδή της κάθε απόδειξης. Το πρόστιμο αυτό δεν μπορεί να είναι κατώτερο, αθροιστικά ανά φορολογικό έλεγχο, των 250 ευρώ αν η επιχείρηση είναι υπόχρεη τήρησης απλογραφικού λογιστικού συστήματος και των 500 ευρώ ευρώ αν η επιχείρηση είναι υπόχρεη τήρησης διπλογραφικού λογιστικού συστήματος.

β) Σε περίπτωση πράξεων που δεν επιβαρύνονται με Φ.Π.Α., επιβάλλεται πρόστιμο ύψους 500 ευρώ ανά φορολογικό έλεγχο, εφόσον ο φορολογούμενος είναι υπόχρεος τήρησης απλογραφικού λογιστικού συστήματος, και 1.000 ευρώ, αν ο φορολογούμενος είναι υπόχρεος τήρησης διπλογραφικού λογιστικού συστήματος.

γ) Σε περίπτωση κάθε επόμενης ίδιας παράβασης που διαπιστώνεται, στο πλαίσιο μεταγενέστερου ελέγχου εντός πενταετίας από την έκδοση της αρχικής πράξης, επιβάλλεται πρόστιμο ίσο με το διπλάσιο του ύψους του προβλεπόμενου προστίμου που αναφέρεται στην πρώτη περίπτωση.

δ) Εφόσον από τον φορολογικό έλεγχο διαπιστώνεται είτε η μη έκδοση ή η ανακριβής έκδοση πλέον των 10 προβλεπόμενων παραστατικών πώλησης, ή, ανεξαρτήτως του πλήθους αυτών, ότι η αξία των αγαθών ή των υπηρεσιών για τα οποία δεν εκδόθηκε παραστατικό πώλησης ή αυτό εκδόθηκε ανακριβώς υπερβαίνει τα πεντακόσια 500 ευρώ. είτε η μη διαβίβαση στο Πληροφοριακό Σύστημα Φορολογικών Ηλεκτρονικών Μηχανισμών (ΦΗΜ) της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) πλέον των 10 αποδείξεων αναστέλλεται άμεσα 48 ώρες, η λειτουργία της επαγγελματικής εγκατάστασης στην οποία διενεργήθηκε ο έλεγχος.

– Εάν, εντός του ίδιου ή του επόμενου φορολογικού έτους από τη διαπίστωση των ως άνω παραβάσεων, διαπιστωθεί εκ νέου η μη έκδοση ή η ανακριβής έκδοση τουλάχιστον τριών παραστατικών πώλησης ή η μη διαβίβαση στο Πληροφοριακό Σύστημα (ΦΗΜ) της ΑΑΔΕ τουλάχιστον τριών στοιχείων λιανικής πώλησης που έχουν εκδοθεί μέσω ΦΗΜ, αναστέλλεται αμελλητί για ενενήντα έξι ώρες.

Πηγή: capital.gr

Αρθρογραφία που μπορεί να σας ενδιαφέρει …