Το blog μας

Αρθρογραφία γύρω απο τα πιο πρόσφατα φορολογικά ζητήματα

Οι δέκα αλλαγές στη φορολογία που φέρνει το πολυνομοσχέδιο

shutter19937 Οι δέκα αλλαγές στη φορολογία που φέρνει το πολυνομοσχέδιο

Δέκα παρεμβάσεις φορολογικού χαρακτήρα για το κλείσιμο των παραθύρων φοροαποφυγής στον ΦΠΑ και το πόθεν έσχες περιλαμβάνει το πολυνομοσχέδιο που κατατέθηκε στη Βουλή. Παράλληλα, στο σκέλος του μεσοπρόθεσμου προγράμματος αναφέρεται ότι συνολικός δημοσιονομικός χώρος πολλών δισεκατομμυρίων ευρώ θα διατεθεί για μείωση των φορολογικών βαρών χωρίς ιδιαίτερη εξειδίκευση, πέραν της διατύπωσης ότι θα στοχεύουν στην αύξηση “του διαθέσιμου εισοδήματος των νοικοκυριών και τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων”. Πρόκειται βέβαια για “υποσχέσεις” που για να επαληθευτούν θα πρέπει να υλοποιηθούν και όλες οι άλλες προϋποθέσεις όπως είναι οι υψηλοί ρυθμοί ανάπτυξης και γενικά η πορεία των δημοσιονομικών πραγμάτων χωρίς αναταράξεις.

Σημειώνεται πως αν και υπήρχε σε προσχέδιο του πολυνομοσχεδίου, έχει αφαιρεθεί διάταξη για την κατάργηση του φόρου υπεραξίας ακινήτων.

Πιο αναλυτικά το φορολογικό σκέλος του πολυνομοσχεδίου προβλέπει τα εξής:

– διευρύνεται το πεδίο εφαρμογής του τεκμηρίου απόκτησης περιουσιακών στοιχείων (πόθεν έσχες) προκειμένου να περιληφθεί σε αυτό και η δαπάνη των φορολογούμενων για ασφαλιστικά συμβόλαια επενδυτικού χαρακτήρα (π.χ. αγοράς μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων). Υπενθυμίζεται ότι το πόθεν έσχες ισχύει ήδη σε κάθε μορφή απευθείας αγοράς επενδυτικών προϊόντων, όπως είναι οι μετοχές, τα ομόλογα και τα αμοιβαία κεφάλαια)

– επεκτείνεται και στα φυσικά πρόσωπα που έχουν πτωχεύσει η υποχρέωση καταβολής εγγύησης στο δημόσιο προκειμένου να προχωρήσουν σε νέα έναρξη επιχειρηματικής δραστηριότητας

– απαλλάσσεται πλέον από την εισφορά αλληλεγγύης το τεκμαρτό εισόδημα που προκύπτει για τους ιδιοκτήτες που παραχωρούν δωρεάν τη χρήση κατοικίας επιφάνειας έως 200 τετραγωνικών μέτρων σε ανιόντες (π.χ. γονείς) ή κατιόντες (π.χ. τέκνα) ή στο δημόσιο. Το τεκμαρτό εισόδημα υπολογίζεται με συντελεστή 3% επί της αντικειμενικής αξίας του παραχωρούμενου ακινήτου

– ενσωματώνεται στον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος και μονιμοποιείται η διάταξη για την απαλλαγή από τα τεκμήρια διαβίωσης των φορολογούμενων που έχουν πενιχρά και περιστασιακά εισοδήματα. Κάθε χρόνο δημιουργούνταν η ανάγκη για ανανέωση της σχετικής διάταξης αλλά πλέον ενσωματώνεται στον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος. Η διάταξη προβλέπει ότι οι φορολογούμενοι που έχουν πραγματικό εισόδημα έως 6.000 ευρώ ή τεκμαρτό έως 9.500 ευρώ και δεν ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα φορολογούνται με την κλίμακα των μισθωτών, δηλαδή με την έκπτωση φόρου 1.900 έως 2.100 ευρώ που οδηγεί σε αφορολόγητο όριο

– αυστηροποιείται η διάταξη για τον χαρακτηριστικό ενός κράτος ώς φορολογικά μη συνεργάσιμου από τις επιχειρήσεις του οποίου δεν αναγνωρίζονται τιμολόγια πώλησης αγαθών ή παροχής υπηρεσιών. Αν το κράτος δεν έχει υπογράψει συμφωνία ανταλλαγής πληροφοριών από το τρέχον έτος και μετά τότε θεωρείται μη συνεργάσιμο

– κλείνουν διάφορα νομοτεχνικά παράθυρα στη νομοθεσία ΦΠΑ που οδηγούσαν σε υποτιμολογήσεις μεταξύ συγγενικών ή συνδεδεμένων επιχειρήσεων

– θεσπίζονται φορολογικά κίνητρα για τις κινηματογραφικές παραγωγές στην Ελλάδα. Συγκεκριμένα, από τις δαπάνες που πραγματοποιούνται εκπίπτει το 30% αλλά το συνολικό ποσοστό έκπτωσης με παραστατικά δεν μπορεί να ξεπεράσει το 50% των δαπανών

– δίνονται κίνητρα με τη μορφή αυξημένων συντελεστών απόσβεσης για τις επιχειρήσεις που πραγματοποιούν επενδύσεις εξοικονόμησης νερού και ενεργειακής αναβάθμισης

– ξεκαθαρίζεται νομοθετικά ότι δεν αποτελεί επενδυτική και επιχειρηματική πράξη οποιαδήποτε πώληση ακινήτου το οποίο έχει προέλθει από κληρονομιά ή δωρεά συγγενικού προσώπου μέχρι δεύτερου βαθμού συγγένειας ή εφόσον το ακίνητο έχει διακρατηθεί για περισσότερο από 5 έτη

– χαλαρώνει σε εφαρμογή της νομολογίας του Συμβουλίου της Επικρατείας, η διάταξη για το πότε ένας εργαζόμενος στο εξωτερικό θεωρείται φορολογικός κάτοικος Ελλάδας και φορολογείται με τους ελληνικούς φορολογικούς συντελεστές και για το εισόδημά τους εκτός συνόρων. Ενώ η προηγούμενη διάταξη προέβλεπε ότι θεωρείται φορολογικός κάτοικος Ελλάδας εφόσον έχει τους προσωπικούς ή οικονομικούς ή κοινωνικούς δεσμούς του στην Ελλάδα (δηλαδή διαζευκτικά), η νέα διάταξη προβλέπει ότι αυτοί οι δεσμοί πρέπει να υπάρχουν ταυτόχρονα.

 

Πηγή: capital.gr

Αρθρογραφία που μπορεί να σας ενδιαφέρει …