Το blog μας

Αρθρογραφία γύρω απο τα πιο πρόσφατα φορολογικά ζητήματα

glasses ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΝ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 1297, Περί παροχής φορολογικών κινήτρων δια την συγχώνευσιν ή μετατροπήν επιχειρήσεων προς δημιουργίαν μεγάλων οικονομικών μονάδων

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΝ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 1297, Περί παροχής φορολογικών κινήτρων δια την συγχώνευσιν ή μετατροπήν επιχειρήσεων προς δημιουργίαν μεγάλων οικονομικών μονάδων

In particular, the initial state of the company’s sales and operations planning capabilities limited their ability to account for demand variability or raw material lead times in production and distribution. Improve sales and operations and production planning.

Περισσότερα
efm prosfygi Ενδικοφανής Προσφυγή - Ειδική Διοικητική Διαδικασία

Ενδικοφανής Προσφυγή – Ειδική Διοικητική Διαδικασία

Η ενδικοφανής προσφυγή εντάσσεται σε μία διοικητική διαδικασία επίλυσης διαφορών και κατατίθεται από τον φορολογούμενο ενώπιον της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών (Δ.Ε.Δ.) της Γ.Γ.Δ.Ε., προκειμένου να προσβάλλει πράξεις που εκδίδονται από την Φορολογική Διοίκηση σε βάρος του.

Περισσότερα
01 Ταμείο Ανεργίας

Ταμείο Ανεργίας

Ταμείο Ανεργίας, Πότε δικαιούται κάποιος να λάβει επίδομα ανεργίας; Ποια είναι τα δικαιολογητικά που χρειάζονται; Ποια είναι η διάρκεια και το ποσό της επιδότησης;

Περισσότερα
efm post dapanes Μη Εκπιπτόμενες Επιχειρηματικές Δαπάνες

Μη Εκπιπτόμενες Επιχειρηματικές Δαπάνες

Με το νέο Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (ν. 4172/2013) ο οποίος ισχύει από 1/1/2014 αλλάζει το φορολογικό τοπίο των επιχειρηματικών δαπανών καθώς ότι ίσχυε με βάση το άρθρο 31 του ν. 2238/1994, δεν ισχύει πλέον. Έτσι, το πρώτο έτος εφαρμογής του νέου Κ.Φ.Ε. περιέχει πολλές ερωτήσεις και ερμηνείες…

Περισσότερα
glasses NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 2859 Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (ΦΕΚ Α’ 248/07-11-2000)

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 2859 Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (ΦΕΚ Α’ 248/07-11-2000)

Κυρώνεται ο Κώδικας Φόρου Προστιθέμενης Αξίας, ο οποίος έχει συνταχθεί από την Ειδική Επιτροπή, που συγκροτήθηκε κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου 105 του Ν. 1892/1990 (ΦΕΚ 101 Α’), με την 1025344/166/0006Α/ 23.2.1995 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και η οποία επανασυγκροτήθηκε με την απόφαση του Υπουργού Οικονομικών…

Περισσότερα