Θέση εργασίας για Λογίστριες

Περιοχή: Μαρούσι – Αττική

Λογιστική Εταιρεία  Οικονομικών Συμβούλων, ενδιαφέρεται να προσλάβει Λογίστριες για τα τμήματα Λογιστών – Συμβούλων Επιχειρήσεων.

Οι ενδιαφερόμενες παρακαλούμε να αποστείλουν τα βιογραφικά τους,  παραθέτοντας τον κωδικό αναφοράς ST-LO-05

Απαραίτητα προσόντα:

 • Πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ ή ισοδύναμο
 • Άριστη γνώση Λογιστικής – Λογιστικού Σχεδίου, Φορολογικού – Εργατικού
 • Γνώση Διπλογραφικών Βιβλίων
 • Ελάχιστη εμπειρία 6 έτη
 • Επιθυμητό επίπεδο της αγγλικής γλώσσας προσόντα: Proficiency ή Lower.

Δεξιότητες:

 • Υψηλό επίπεδο της διακριτικής ευχέρειας των εμπιστευτικών πληροφοριών.
 • Καλές διαπροσωπικές δεξιότητες και την ικανότητα να λειτουργήσει αποτελεσματικά στο πλαίσιο μιας ομάδας.
 • Προϋπηρεσία σε άλλη λογιστική εταιρεία θα θεωρηθεί ιδιαίτερο προσόν.
 • Ικανότητα εργασίας υπό πίεση, ικανή να διατηρήσει μια επαγγελματική συμπεριφορά.
 • Ηλικία έως 42 ετών
 • Επιθυμητό μεταφορικό μέσο – Όχι απαραίτητα.
 • Μισθός αναλόγων Προσόντων

Όλες οι αιτήσεις θα εξεταστούν με απόλυτη εχεμύθεια.

Θα προτιμηθούν οι έχοντες προϋπηρεσία σε άλλη λογιστική Εταιρεία ή Γραφείο.

Παράκληση – Αποστολή Βιογραφικών μόνο όσοι πληρούν τα κριτήρια.
Βιογραφικό Σημείωμα στην Δ/νση:e-mail:  [email protected]