Θέση εργασίας για Βοηθός Λογιστή

Περιοχή: Μαρούσι – Αττική

Λογιστική Εταιρεία  Οικονομικών Συμβούλων, ενδιαφέρεται να προσλάβει Βοηθούς Λογιστών για τα τμήματα Λογιστών – Συμβούλων Επιχειρήσεων.

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούμε να αποστείλουν τα βιογραφικά τους,  παραθέτοντας τον κωδικό αναφοράς ST-BO-05

Προσόντα:

  • Πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ ή ισοδύναμο Γνώση  Λογιστικής – Λογιστικού Σχεδίου, Φορολογικού – Εργατικού –
  • Γνώση Διπλογραφικών Βιβλίων
  • Ελάχιστη εμπειρία  2 έτη
  • Επιθυμητό επίπεδο της αγγλικής γλώσσας προσόντα: Lower

Δεξιότητες:

  • Ικανότητα εργασίας υπό πίεση, ικανή να διατηρήσει μια επαγγελματική συμπεριφορά.
  • Υψηλό επίπεδο της διακριτικής ευχέρειας των εμπιστευτικών πληροφοριών.
  • Καλές διαπροσωπικές δεξιότητες και την ικανότητα να λειτουργήσει αποτελεσματικά στο πλαίσιο μιας ομάδας.
  • Προϋπηρεσία σε άλλη λογιστική εταιρεία θα θεωρηθεί ιδιαίτερο προσόν.
  • Ηλικία έως 30 ετών.
  • Απαραίτητο μεταφορικό μέσο -μηχανάκι.

Όλες οι αιτήσεις θα εξεταστούν με απόλυτη εχεμύθεια.
Βιογραφικό Σημείωμα στην Δ/νση:e-mail: [email protected]