Το blog μας

Αρθρογραφία γύρω απο τα πιο πρόσφατα φορολογικά ζητήματα

Ειδησεις – Όσα πρέπει να γνωρίζει ένα λογιστικο γραφειο

EFM DIGIMARK TRADE Ειδησεις - Όσα πρέπει να γνωρίζει ένα λογιστικο γραφειο

Ειδησεις για τη λογιστική και φοροτεχνική επικαιρότητα, τελευταία νέα για προγράμματα επενδύσεων και εξελίξεις σχετικά με σύγχρονες επιχειρηματικές στρατηγικές οφείλει κάθε λογιστικο γραφειο να παρέχει στους επιχειρηματίες πελάτες του.

Η έγκυρη ενημέρωση σε συνδυασμό με τις εξειδικευμένες γνώσεις και την πολυετή εμπειρία των στελεχών του λογιστικού γραφείου συμβάλλουν στην ευημερία και την μακροημέρευση της σύγχρονης επιχείρησης.

Γιατί η έγκυρη πληροφόρηση είναι σημαντική;

Κάθε επιχείρηση έχει να αντιμετωπίσει ποικίλες προκλήσεις στο διαρκώς μεταβαλλόμενο φορολογικό τοπίο που επικρατεί σε εγχώριο επίπεδο.

Ο λογιστικός και φοροτεχνικός σχεδιασμός που αναλαμβάνει το λογιστικο γραφειο να διεκπεραιώσει εκ μέρους του επιχειρηματία δεν θα μπορούσε να υλοποιηθεί με επιτυχή τρόπο αν τα στελέχη και οι σύμβουλοί του δεν είναι πολύπλευρα και άρτια ενημερωμένοι.

Οι λογιστές, οι φοροτεχνικοί και οι σύμβουλοι επιχειρήσεων οφείλουν να παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις ώστε να είναι σε θέση να επιφέρουν τα επιθυμητά αποτελέσματα σε κάθε επιχειρηματία πελάτη, να αποφεύγουν τους κινδύνους και να συνδράμουν στην πρόοδό του.

Τι πρέπει να γνωρίζει το λογιστικο γραφειο;

Το λογιστικο γραφειο είναι απαραίτητο να λαμβάνει έγκυρη ενημέρωση από αξιόπιστες πηγές για τις μεταβολές στη νομοθεσία που σχετίζεται με τα λογιστικά και φοροτεχνικά θέματα, αλλά και τα εργασιακά και ασφαλιστικά.

Η έγκαιρη πληροφόρηση για τις αλλαγές καθιστά εφικτή την παρακολούθηση των εγκυκλίων που εκδίδονται επί της νομοθεσίας, οι οποίες μπορεί να επηρεάζουν τον επιχειρηματικό σχεδιασμό του πελάτη.

Τα στελέχη του λογιστικού γραφείου είναι σημαντικό να ενημερώνουν τον επιχειρηματία σχετικά με τα νέα δεδομένα που προκύπτουν κάθε φορά, ώστε να επανακαθορίζεται από κοινού η νέα επιχειρηματική στρατηγική.

Σκοπός του φορολογικού σχεδιασμού αποτελεί η αποφυγή των φορολογικών κινδύνων και η κάρπωση του μεγαλύτερου δυνατού ωφελήματος από τις φορολογικές προοπτικές, στο πλαίσιο των ορίων των νόμων που ισχύουν σε συνδυασμό με τους στόχους της επιχείρησης.

Οι σύμβουλοι για τις επιχειρήσεις χρειάζεται να είναι ενημερωμένοι για θέματα στρατηγικής, οικονομικών και επενδύσεων ώστε να προσφέρουν στον πελάτη επιχειρηματία συμφέρουσες προτάσεις και αποτελεσματικές λύσεις.

Γιατί να επιλέξετε την EFM

Τα στελέχη και οι σύμβουλοι επιχειρήσεων που συνιστούν το λογιστικο γραφειο EFM διαθέτουν Γνώση, Εμπειρία και Ενημέρωση.

    • Παρέχουν κάθε πληροφορία στον επιχειρηματία ώστε να είναι πλήρως ενημερωμένος για τις ευκαιρίες και τις δυνατότητες που αφορούν στην επιχειρηματική του ανάπτυξη καθώς και για τον περιορισμό των φορολογικών του υποχρεώσεων.
    • Εντοπίζουν πλεονεκτήματα και αδυναμίες της επιχείρησης του πελάτη και προτείνουν λύσεις που επιφέρουν άμεσα αποτελέσματα, με τελικό στόχο τη μεγίστοποίηση της αξίας της.
    • Διεκπεραιώνουν κάθε στάδιο της διαδικασίας για τη σύσταση νέας επιχείρησης και παραδίδουν στον πελάτη το «κλειδί» της. Παρέχουν επιπλέον λογιστική, φοροτεχνική και νομική υποστήριξη στον νέο επιχειρηματία.
    • Αναλαμβάνουν την ίδρυση θυγατρικών εταιρειών, παρέχουν ελεγκτικές υπηρεσίες και υπηρεσίες έδρας και διεκπεραιώνουν διαδικασίες που αφορούν σε τεκμηρίωση ενδοομιλικών συναλλαγών.
    • Ενημερώνουν τον κάθε επιχειρηματία σε σχέση με τα επιχειρησιακά προγράμματα που τον ενδιαφέρουν μέσω του πλαισίου στήριξης προγράμματος ΕΣΠΑ και του νέου επενδυτικού νόμου. Με τη σύμφωνη γνώμη του πελάτη, καθοδηγούν και καταρτίζουν την επενδυτική του πρόταση, εξασφαλίζοντας τις μεγαλύτερες πιθανότητες έγκρισης.

Το κύριο μέλημα της EFM είναι η ολοκληρωμένη και αποτελεσματική προσέγγιση της επιχειρηματικής απόδοσης και ανάπτυξης κάθε πελάτη βάσει των προσωπικών του αναγκών, στόχων και επιδιώξεων.

Το πλήρως καταρτισμένο προσωπικό του λογιστικού γραφείου δημιουργεί τις προϋποθέσεις για τη βελτίωση της επιχειρηματικής λειτουργίας, χάρη στη γνώση, την εμπειρία και τη συνεχή ενημέρωση.

Αρθρογραφία που μπορεί να σας ενδιαφέρει …