Το blog μας

Αρθρογραφία γύρω απο τα πιο πρόσφατα φορολογικά ζητήματα

ΕΦΚΑ πρώην ΙΚΑ – Τι πρέπει να ξέρετε για τα λογιστικά σας

EFM DIGIMARK TRADE ΕΦΚΑ πρώην ΙΚΑ - Τι πρέπει να ξέρετε για τα λογιστικά σας

Το ΕΦΚΑ πρώην  ΙΚΑ και ο ΟΑΕΕ είναι οι δύο ασφαλιστικοί φορείς με τους οποίους κάθε επιχειρηματίας είναι απαραίτητο να συναλλάσσεται.

Οι ραγδαίες εξελίξεις στα εργασιακά και ασφαλιστικά θέματα απαιτούν επισταμένη ενασχόληση που μόνο ένα λογιστικο γραφειο μπορεί να παρέχει.

Η συνεργασία με εξειδικευμένους λογιστές απελευθερώνει τον επαγγελματία από το λογιστήριο της εταιρείας του.

Του επιτρέπει να αφιερώνει τον χρόνο του σε λειτουργίες που αφορούν στην περαιτέρω ανάπτυξη της επιχείρησής του.

Δείτε ποιες υπηρεσίες αναλαμβάνουν οι λογιστές για λογαριασμό των επιχειρηματιών αναφορικά με τους κύριους ασφαλιστικούς φορείς της χώρας.

Υπηρεσίες προς επιχειρήσεις για ΕΦΚΑ πρώην ΙΚΑ και ΟΑΕΕ

Οι διαρκώς μεταβαλλόμενες νομοθετικές ρυθμίσεις που σχετίζονται με τα εργασιακά και τα ασφαλιστικά θέματα καθιστούν απαραίτητη τη συνεχή ενημέρωση.

Κάθε επιχειρηματίας είναι αναγκαίο να διαθέτει συνεργάτες προκειμένου οι συναλλαγές με τους ασφαλιστικούς φορείς να γίνονται έγκαιρα και σωστά.

Οι συνεργάτες χρειάζεται να διαθέτουν γνώση, εξειδίκευση και εμπειρία για να λειτουργούν προς όφελος της επιχείρησης και των εργαζομένων της.

Ένα σύγχρονο λογιστικό γραφείο δύναται να αντεπεξέλθει στις προκλήσεις που δημιουργούν οι συνεχείς εξελίξεις στους τομείς των εργασιακών και ασφαλιστικών.

Με εξειδικευμένα προγράμματα και προσωπικό που ασχολείται αποκλειστικά με τον κάθε πελάτη, εξασφαλίζεται η πλήρης κάλυψη της επιχείρησης.

Οι κυριότερες υπηρεσίες που προσφέρει το λογιστικό γραφείο στην επιχείρηση είναι οι εξής:

 • Ενημέρωση για εργατικά θέματα (άδειες, ωράρια, συλλογικές συμβάσεις).
 • Ενημέρωση της επιχείρησης για τις αλλαγές των Εργατικών Θεμάτων.
 • Παροχή συμβουλών για επιδοτήσεις και επιχορηγήσεις προσωπικού.
 • Υπολογισμός κόστους του νεοπροσλαμβανόμενου προσωπικού βάσει των ισχυουσών Εργατική νομοθεσίας.
 • Διαχείριση των οικονομικών υποχρεώσεων προς του εργαζομένους: πληρωμές, μηνιαίες μισθοδοτικές καταστάσεις, προκαταβολές.
 • Απογραφή εργοδότη στο ΕΦΚΑ πρώην ΙΚΑ.
 • Έκδοση καταστάσεων ανά εργαζόμενο και ταμείο.
 • Τήρηση προγραμμάτων ωρών εργασίας και βιβλίου αδειών εργαζομένων.
 • Διεκπεραίωση διαδικασιών για προσλήψεις προσωπικού, συμβάσεις, αποχωρήσεις, απολύσεις.
 • Ενημέρωση και διεκπεραίωση προγραμμάτων επιχορήγησης και δανείων του ΟΑΕΔ για εργοδότες.
 • Εκπροσώπηση επιχειρηματία για την επίλυση οποιουδήποτε προβλήματος σε ασφαλιστικά ταμεία.
 • Ηλεκτρονική υποβολή Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης (ΑΠΔ) στο ΕΦΚΑ πρώην ΙΚΑ μέσω Διαδικτύου.
 • Ηλεκτρονική έκδοση ασφαλιστικής ενημερότητας στο στο ΕΦΚΑ πρώην ΙΚΑ μέσω ίντερνετ.
 • Υποβολή Φόρου Μισθωτών Υπηρεσιών (ΦΜΥ) μηνιαίως και ετησίως.
 • Διεκπεραίωση υποχρεώσεων προς Επικουρικά Ταμεία.
 • Κάλυψη εξωτερικών εργασιών με στο ΕΦΚΑ, ( πρώην ΙΚΑ, ΤΑΕ, ΟΑΕΕ), ΟΑΕΔ.

Γιατί να επιλέξετε την EFM

Η λογιστική εταιρεία EFM παρέχει στον επιχειρηματία υψηλής προστιθέμενης αξίας υπηρεσίες για την επιτυχή οργάνωση της εταιρείας του.

Το κύριο μέλημα της EFM είναι η ολοκληρωμένη και αποτελεσματική προσέγγιση της επιχειρηματικής απόδοσης και ανάπτυξης κάθε πελάτη.

Η γνώση, η εξειδίκευση και η εμπειρία του προσωπικού της EFM δημιουργούν τις προϋποθέσεις για τη βελτίωση της επιχειρηματικής λειτουργίας.

Προσφέρεται σωστή απεικόνιση στοιχείων που βοηθούν καθοριστικά στην έγκαιρη και ορθή λήψη αποφάσεων από μέρους του επιχειρηματία.

Παρέχεται η διεκπεραίωση κάθε εργασίας που αφορά στους ασφαλιστικούς φορείς, απαλλάσσοντας τον επιχειρηματία από τις γραφειοκρατικές διαδικασίες.

Αρθρογραφία που μπορεί να σας ενδιαφέρει …