Το blog μας

Αρθρογραφία γύρω απο τα πιο πρόσφατα φορολογικά ζητήματα

Μισθοδοσία: Γιατί να επιλέξετε την ανάθεσή της σε εξωτερικό συνεργάτη

homepageslide08 Μισθοδοσία: Γιατί να επιλέξετε την ανάθεσή της σε εξωτερικό συνεργάτη

Η μισθοδοσία συνιστά έναν σημαντικό και ιδιαίτερα ευαίσθητο τομέα στη διαχείριση κάθε επιχείρησης ανεξαρτήτως μεγέθους.

Η ανάθεση της μισθοδοσίας σε λογιστικο γραφειο αποτελεί δημοφιλή πρακτική σε διεθνές επίπεδο και τείνει να καθιερωθεί και στη χώρα μας.

Τα οφέλη που προκύπτουν από την ανάθεση της μισθοδοσίας σε εξωτερικό συνεργάτη συνδράμουν στην καλύτερη δυνατή διαχείριση και λειτουργία της επιχείρησης.

Γιατί σας συμφέρει να αναθέσετε τη μισθοδοσία

Η ελλιπής ή και λανθασμένη ερμηνεία της νομοθεσίας για τα μισθοδοτικά ζητήματα μπορεί να διαταράξει την εύρυθμη λειτουργία της επιχείρησης.

Τα σφάλματα στη μισθοδοσία μπορεί να προκαλέσουν εντάσεις στο προσωπικό της επιχείρησης, απειλώντας την αποδοτικότητα στην εργασία.

Τα λάθη δε, που αφορούν στις υποχρεώσεις της επιχείρησης προς τα ασφαλιστικά ταμεία επιφέρουν σημαντικά πρόστιμα, που μπορεί να ανακόψουν την ανάπτυξή της.

Με δεδομένο ότι το εργατικό δίκαιο γίνεται ολοένα και πιο πολύπλοκο στη χώρα μας, η διαχείριση της μισθοδοσίας από ειδικούς κρίνεται απαραίτητη.

Για την αποφυγή δυσάρεστων συνεπειών συστήνεται στον επιχειρηματία να αναθέσει τη διαχείριση της μισθοδοσίας του προσωπικού του σε αξιόπιστους συνεργάτες.

Η λογιστική εταιρεία σάς προσφέρει έγκαιρη νομοθετική κάλυψη, που εξυπηρετεί πλήρως τις ανάγκες της επιχειρηματικής σας δραστηριότητας.

Αξιοποιώντας καινοτόμα τεχνολογικά εργαλεία, γίνεται εφικτή η μείωση του λογιστικού κόστους της επιχείρησης επιδρώντας ευεργετικά στην ομαλή λειτουργία της.

Ο επιχειρηματίας απαλλάσσεται από τον «βραχνά» της διαχείρισης της μισθοδοσίας και μπορεί να εστιάσει σε θέματα ανάπτυξης και στρατηγικής.

Γιατί να εμπιστευτείτε τη λογιστική εταιρεία EFM

Επιλέγοντας την EFM για την έκδοση και τη διαχείριση της μισθοδοσίας, διασφαλίζετε την επιχείρησή σας απέναντι στις απαιτήσεις του δυναμικού της αλλά και του κράτους.

Τα στελέχη του λογιστικού γραφείου διαθέτουν την εμπειρία και την κατάρτιση που απαιτείται για να εξυπηρετήσουν πλήρως τις ανάγκες σας.

Οι υπηρεσίες μισθοδοσίας που παρέχονται μπορεί να είναι inhouse και outsourced.

Συγκεκριμένα, η EFM αναλαμβάνει για την επιχείρησή σας τις εξής υπηρεσίες:

 • Μηνιαίος υπολογισμός μισθοδοσίας προσωπικού
 • Υπολογισμός μισθοδοσίας για ανώτατα στελέχη και αλλοδαπό προσωπικό
 • Σύνταξη μισθοδοτικών καταστάσεων της επιχείρησης
 • Αξιόπιστη ενημέρωση των λογιστικών βιβλίων της επιχείρησης
 • Ηλεκτρονική αποστολή αποδείξεων πληρωμής ανά υπάλληλο
 • Συναλλαγή με τραπεζικό οργανισμό για την κατάθεση των μισθών στους λογαριασμούς των εργαζομένων.
 • Υποβολή ετησίων καταστάσεων προσωπικού, νέων προσλήψεων ή αποχωρήσεων στο σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ»
 • Πρόβλεψη αποζημίωσης προσωπικού κατά τις ανάγκες της επιχείρησης
 • Παροχή προϋπολογισμού κόστους μισθοδοσίας για τρέχουσα ή επόμενη χρήση
 • Εκπροσώπηση της επιχείρησης στο Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ)
 • Εκπροσώπηση σε κάθε δημόσια υπηρεσία
 • Υποβολή Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης (ΑΠΔ)
 • Απογραφή στο ΙΚΑ και σε Επικουρικά ταμεία
 • Υποβολή των εισφορών για κύρια και επικουρική ασφάλιση
 • Συμμετοχή σε επιδοτούμενα προγράμματα εργασίας του ΟΑΕΔ.

Αρθρογραφία που μπορεί να σας ενδιαφέρει …