Το blog μας

Αρθρογραφία γύρω απο τα πιο πρόσφατα φορολογικά ζητήματα

Προκηρύξεις: Οι νέες δράσεις ΕΣΠΑ εντός του 2017

Προετοιμασία φακέλου για χρηματοδότηση Επενδυτικού προγράμματος ΕΣΠΑ efm

Νέες προκηρύξεις στο πλαίσιο του προγράμματος ΕΣΠΑ αναμένονται να δημοσιοποιηθούν εντός του τρέχοντος έτους από το Υπουργείο Οικονομικών.

Οι επιχειρηματίες που ενδιαφέρονται για χρηματοδότηση συστήνεται να απευθυνθούν σε λογιστικο γραφειο ώστε να υποβάλλουν εγκαίρως τις προτάσεις τους.

Οι επερχόμενες δράσεις αφορούν σε νέες και υφιστάμενες επιχειρήσεις και έχουν ως στόχο την εξωστρέφεια και τον εκσυγχρονισμό τους.

Οι προκηρύξεις για τις νέες δράσεις του ΕΣΠΑ

Οι καινούριες δράσεις που αναμένονται να προκηρυχθούν στο πλαίσιο του προγράμματος ΕΣΠΑ είναι:

Σύγχρονη Μεταποίηση

Ενίσχυση για νέες και υφιστάμενες μεταποιητικές μικρομεσαίες επιχειρήσεις με την ανάπτυξη πρότυπων γραμμών παραγωγής και διάθεσης προϊόντων και υπηρεσιών.

Το ποσοστό ενίσχυσης κυμαίνεται μεταξύ 30% και 45% για τις μικρές επιχειρήσεις και από 20% έως 35% για τις μεσαίες.

Επιχειρηματική Επανεκκίνηση

Επιδότηση ανέργων άνω των 45 ετών με επιχειρηματική δραστηριότητα στο παρελθόν για την ίδρυση νέων επιχειρήσεων.

Το budget των επιχειρηματικών σχεδίων θα κυμαίνεται από 15.000 έως 60.000 ευρώ ανά πρόταση.

Τουριστικές επιχειρήσεις

Ενίσχυση για τη λειτουργία μικρομεσαίων τουριστικών επιχειρήσεων ή για την ίδρυση νέων με υποστήριξη 6 μηνών από την έναρξή τους.

Το ποσοστό ενίσχυσης θα είναι μεταξύ 40% και 50% με επιλέξιμο προϋπολογισμό από 80.000 έως 400.000 ευρώ ανά πρόταση.

Επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών

Αναβάθμιση μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον τομέα των υπηρεσιών με ποσοστό ενίσχυσης από 40% έως 50%.

Η δράση αφορά σε επιχειρήσεις που ασχολούνται μεταξύ άλλων με το λιανικό εμπόριο, την εστίαση και την ιδιωτική εκπαίδευση.

Εξωστρέφεια μικρομεσαίων επιχειρήσεων

Ενίσχυση της εξωστρέφειας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον κλάδο της μεταποίησης ή της παροχής υπηρεσιών -εκτός του τουρισμού.

Σκοπός της δράσης είναι η διεύρυνση της επιχειρηματικής δράσης σε περιφερειακές και διεθνείς αγορές.

Το επιλέξιμο budget ανά πρόταση θα κυμαίνεται από 30.000 έως 250.000 ευρώ.

Εκσυγχρονισμός χώρων τέχνης

Αναβάθμιση των υποδομών και του εξοπλισμού για θεατρικές και κινηματογραφικές αίθουσες καθώς και για αίθουσες εικαστικών τεχνών.

Ο επιλέξιμος προϋπολογισμός των επιχειρηματικών σχεδίων ανά πρόταση θα κυμαίνεται από 20.000 έως 400.000 ευρώ.

Γιατί χρειάζεται να απευθυνθείτε σε λογιστικό γραφείο

Η συνεργασία του επιχειρηματία με ένα αξιόπιστο λογιστικό γραφείο αυξάνει τις πιθανότητες για λήψη χρηματοδότησης μέσω του ΕΣΠΑ.

Τα έμπειρα στελέχη της λογιστικής εταιρείας EFM έχουν αξιοσημείωτες επιτυχίες στο ιστορικό τους και είναι πιθανό να καταφέρετε να επιλεχθείτε.

Η EFM αναλαμβάνει να σας παρέχει πλήρη ενημέρωση για τα διαθέσιμα προγράμματα επιδότησης που μπορούν να χρηματοδοτήσουν την επιχείρηση σας.

Ο σχεδιασμός και η υλοποίηση του επιχειρηματικού σας εγχειρήματος περιλαμβάνει:

  • προετοιμασία φακέλου για το επενδυτικό πρόγραμμα,
  • πλήρη αξιολόγηση δυνατοτήτων της επιχείρησης,
  • σύνταξη και υποβολή επενδυτικής πρότασης,
  • τήρηση χρονοδιαγραμμάτων προγράμματος,
  • παρακολούθηση κάθε σταδίου υλοποίησης και
  • εκπόνηση επιχειρηματικών πλάνων.

Αρθρογραφία που μπορεί να σας ενδιαφέρει …