Βασιλική Μιγαδάκη

Credit Controller

Εκτός της εξειδίκευσης σε φορολογικά και λογιστικά θέματα, ασχολείται και με τακτικούς και έκτακτους ελέγχους Μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Παρέχει υπηρεσίες διασφάλισης και συμβουλευτικής υποστήριξης με κύριο σκοπό να προσθέτει αξία και να βελτιώνει τις λειτουργίες των εταιριών του Ομίλου.

09 ΜΙΓΑΔΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 3 Βασιλική Μιγαδάκη

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

  • Είναι Πτυχιούχος των ΑΤΕΙ
  • Είναι μέλος του Οικονομικού Επιμελητηρίου

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

  • Άδεια Λογιστή Β’ τάξης
  • Μέλος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Αθηνών

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

Πριν ενταχθεί στο δυναμικό της Εταιρίας, η Βασιλική είχε διατελέσει επί είκοσι έτη, ως υπεύθυνη  πιστώσεων λογιστηρίου και φορολογικός σύμβουλος σε μια πλειάδα εταιρειών και λογιστικών γραφείων στην Αθήνα, όπως ΗΛΚΑ ΑΕ, ΗΛΚΑ SECURITY AE, ΛΙΤΑ ΕΠΕ και πολλές άλλες ελληνικές και θυγατρικές εταιρείες.

Σήμερα εργάζεται ως υπεύθυνη Credit Controller των Μικρομεσαίων επιχειρήσεων της EFM Accounting Services και ως Φοροτεχνικός Σύμβουλος παρέχει συμβουλές στους πελάτες μας σχετικά με φορολογικά και λογιστικά ζητήματα.

Εκτός της εξειδίκευσης σε φορολογικά και λογιστικά θέματα, ασχολείται και με τακτικούς και έκτακτους ελέγχους Μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Παρέχει υπηρεσίες διασφάλισης και συμβουλευτικής υποστήριξης με κύριο σκοπό να προσθέτει αξία και να βελτιώνει τις λειτουργίες των εταιριών του Ομίλου. Παρέχει υποστήριξη προς το Διοικητικό Συμβούλιο, την Ελεγκτική Επιτροπή και τη Διοίκηση σε θέματα διαχείρισης κινδύνων, κανονιστικής συμμόρφωσης, μηχανισμών έλεγχου και εταιρικής διακυβέρνησης με δομημένη και συστηματική προσέγγιση. Παρακολουθεί την εφαρμογή και τη συνεχή τήρηση του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας και του Καταστατικού του Ομίλου

Μιλάει αγγλικά

Στοιχεία Επικοινωνίας
Βασιλέως Γεωργίου 2-4,

15122, Μαρούσι