Υπηρεσίας μιας Στάσης

Σύμβουλοι Επιχειρήσεων EFM

Τα νέα πρότυπα καταστατικά για 17 νομικούς τύπους εταιριών

Τα νέα πρότυπα καταστατικά για 17 νομικούς τύπους εταιριών Δημοσιεύθηκε η απόφαση 5186/23-01-2024 με την οποία καθορίζεται το περιεχόμενο και η μορφή των πρότυπων καταστατικών για τη σύσταση εταιρείας είτε μέσω της Υπηρεσίας μιας Στάσης […]

Περισσότερα