Ιδρυση Επιχειρήσεων

shutterstock 373827679 Ίδρυση Εταιρείας, Συγκριτικός Πίνακας - Πλεονεκτήματα - Μειονεκτήματα από την Λογιστική Εταιρεία E.F.M.

Ίδρυση Εταιρείας, Συγκριτικός Πίνακας – Πλεονεκτήματα – Μειονεκτήματα από την Λογιστική Εταιρεία E.F.M.

Κατά την ίδρυση της επιχείρησης σας, πέραν του Κεφαλαίου και του οράματος σας θα ρθείτε αντιμέτωποι με την επιλογή του σωστού τύπου αυτής (Ατομική, ΟΕ, ΕΕ, ΙΚΕ, ΕΠΕ, ΑΕ,ΜΚΟ). Η επιλογή σας αυτή είναι καθοριστικής σημασίας καθώς δεν θα θέλατε να ξεκινήσετε την εκάστοτε επιχειρηματική σας προσπάθεια πράττοντας το πρώτο σας λάθος.

Περισσότερα
efm post ΙΚΕ Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία (ΙΚΕ)

Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία (ΙΚΕ)

Με τον ν.4072/2012 (ΦΕΚ Α΄86 – Άρθρα 43-120) παρουσιάστηκε μια νέα εταιρική μορφή, αυτή της «Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας» ή αλλιώς «ΙΚΕ». Η νέα αυτή μορφή σχεδιάστηκε να λειτουργεί σαν Κεφαλαιουχική Εταιρεία και μπορεί να είναι εμπορική, ακόμη και αν ο σκοπός της δεν είναι εμπορικός.

Περισσότερα