Το blog μας

Αρθρογραφία γύρω απο τα πιο πρόσφατα φορολογικά ζητήματα

Μέσω Τaxis οι αιτήσεις στο μητρώο εμπειρογνωμόνων για εξωδικαστικό μηχανισμό

01POST Μέσω Τaxis οι αιτήσεις στο μητρώο εμπειρογνωμόνων για εξωδικαστικό μηχανισμό

 

Μέσω του Taxis θα υποβάλλουν αίτηση εγγραφής στο μητρώο εμπειρογνωμόνων ελεγκτές και εκτιμητές οι οποίοι επιθυμούν να λαμβάνουν μέρος σε διαδικασίες του εξωδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών επιχειρήσεων. Υπενθυμίζεται ότι, σύμφωνα με τον σχετικό νόμο για τον εξωδικαστικό μηχανισμό, τον 4469/2017, έργο του εμπειρογνώμονα είναι η αξιολόγηση της βιωσιμότητας της αιτούσας επιχείρησης, η εκπόνηση σχεδίου αναδιάρθρωσης των οφειλών της αιτούσας επιχείρησης και η επαλήθευση απαιτήσεων, των οποίων η ύπαρξη ή το ύψος αμφισβητείται από τον οφειλέτη ή από συμμετέχοντες πιστωτές.

Σύμφωνα με τη σχετική πρόσκληση της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους (ΕΓΔΙΧ), στο εν λόγω μητρώο μπορούν να εγγραφούν ορκωτοί ελεγκτές που έχουν λάβει άδεια άσκησης επαγγέλματος από την Επιτροπή Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων (ΕΛΤΕ) και πιστοποιημένοι εκτιμητές του κλάδου άυλων αγαθών ή επιχειρήσεων, εγγεγραμμένοι στο οικείο μητρώο του υπουργείου Οικονομικών. Οι αιτήσεις όσων ανήκουν στις δύο παραπάνω κατηγορίες θα μπορούν να υποβάλλονται από τις 20 Αυγούστου 2018, ενώ εντός του Σεπτεμβρίου θα ενεργοποιηθεί η δυνατότητα εγγραφής στο μητρώο εμπειρογνωμόνων και μελών του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδας, λογιστών φοροτεχνικών Α΄ τάξης. Στις 20 Σεπτεμβρίου θα εκδοθεί η πρώτη απόφαση για το ποιοι εντάσσονται στο μητρώο και στη συνέχεια κάθε μήνα θα εκδίδονται οι επόμενες αποφάσεις ένταξης.

Για την υποβολή της αίτησης οι ενδιαφερόμενοι θα επισκέπτονται την ιστοσελίδα www1.gsis.gr/ dsae/egdixexpertsregistry και θα συνδέονται με το σύστημα χρησιμοποιώντας τους κωδικούς του Taxis. Στην περίπτωση των εμπειρογνωμόνων για αιτήσεις μικρών επιχειρήσεων, η έδρα του εμπειρογνώμονα πρέπει να βρίσκεται εντός της περιφέρειας στην οποία έχει την έδρα του ο οφειλέτης. Κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να υποβάλει μόνο ένα αίτημα εγγραφής. Η επιλογή εμπειρογνώμονα γίνεται με ηλεκτρονική κλήρωση που διενεργείται αυτόματα από το σύστημα, με την υποβολή σχετικού αιτήματος από τον ενδιαφερόμενο φορέα. Εάν στη διαδικασία συμμετέχουν τόσο το Δημόσιο όσο και τα ασφαλιστικά ταμεία, τότε το αίτημα το υποβάλλει ο φορέας με τη μεγαλύτερη απαίτηση. Ο επιλεγείς εμπειρογνώμων ενημερώνεται ηλεκτρονικά και υποχρεούται εντός δύο ημερών να δηλώσει εάν αποδέχεται ή όχι τον διορισμό του.

 

Πηγή: kathimerini.gr

Αρθρογραφία που μπορεί να σας ενδιαφέρει …