Το blog μας

Αρθρογραφία γύρω απο τα πιο πρόσφατα φορολογικά ζητήματα

Εισαγωγή στο Χρηματιστήριο – Επέλεξε προσεκτικά συνεργάτη

shutterstock 303269438 Εισαγωγή στο Χρηματιστήριο - Επέλεξε προσεκτικά συνεργάτη

Η εισαγωγή στο Χρηματιστήριο αποτελεί για μερικές εταιρείες στρατηγική επιλογή και σημαντικό ορόσημο για την επιχειρηματική τους πορεία.

Οι υψηλής αξίας λογιστικες υπηρεσιες συνιστούν το Α και το Ω για όλες τις επιχειρήσεις, ιδιαίτερα για εκείνες που στοχεύουν τις χρηματιστηριακές αγορές.

Οι εταιρείες αποκομίζουν πολλαπλά οφέλη από την εισαγωγή τους σε αυτές καθώς παρέχεται η δυνατότητα εναλλακτικών στην άντληση κεφαλαίων.

Τι κερδίζει μια εταιρεία που «μπαίνει» στο Χρηματιστηριο

Οι χρηματιστηριακές αγορές απευθύνονται σε ευρύ φάσμα εταιρειών, ανάλογα με τα μεγέθη τους και το στάδιο της επιχειρηματικής τους ανάπτυξης.

Ώριμες εταιρείες μεγάλου ή μεσαίου μεγέθους, αναπτυσσόμενες αλλά και νεοφυείς -υπό προϋποθέσεις- δύνανται να καρπωθούν τα οφέλη.

Μια εταιρεία αποκτά τη δυνατότητα να διαθέτει εναλλακτική μέθοδο χρηματοδότησης μέσω της πρόσβασης στη δευτερογενή αγορά κεφαλαίου.

Προωθεί την αναγνωρισιμότητα και τη φήμη της, που διευκολύνει την επίτευξη επιχειρηματικών συμφωνιών και στρατηγικών συνεργασιών.

Ενισχύει την εσωτερική οργανωτική πειθαρχία, τις σχέσεις της με προμηθευτές και πελάτες και προσελκύει αξιόλογα στελέχη του κλάδου.

Βελτιώνει την εταιρική διακυβέρνηση, με την υιοθέτηση απαραίτητων αρχών διαφάνειας και σύγχρονων διοικητικών δομών.

Δημιουργεί επαφή με χρηματιστηριακούς αναλυτές και επενδυτές και προάγει την εξωστρέφεια με τη συμμετοχή της σε χρηματιστηριακούς δείκτες.

Πώς καταφέρνει μία εταιρεία να προσεγγίσει τους στόχους της

Οι υψηλών απαιτήσεων λογιστικες υπηρεσιες είναι απαραίτητες για την πρόοδό της κάθε εταιρείας, ανεξαρτήτως μεγέθους και σταδίου ανάπτυξης.

Ο «καλός λογιστής» άλλωστε, θεωρείται ένα από τα συστατικά στοιχεία της επιχειρηματικής επιτυχίας.

Είναι αναγκαίο για την εταιρεία που στοχεύει να εισέλθει στις χρηματιστηριακές αγορές να διαθέτει αξιόπιστες υπηρεσίες λογιστικής και φοροτεχνικής φύσης.

Ο λογιστής που αναλαμβάνει την εταιρεία πρέπει σε καθημερινή βάση να ασχολείται με τις οικονομικές και εμπορικές πράξεις της.

Μερικές από τις δραστηριότητες της εργασίας του είναι:

  • η κατοχύρωση οικονομικών πράξεων στα λογιστικά βιβλία
  • η ενημέρωση των λογιστικών βιβλίων της εταιρείας
  • η σύνταξη των μηνιαίων ισοζυγίων των λογαριασμών και της μισθοδοσίας του προσωπικού
  • την έκδοση ενταλμάτων που αφορούν σε πληρωμές
  • τη συγκέντρωση στοιχείων και τη σύνταξη δηλώσεων στην εφορία.

Το λογιστικό γραφείο που αναλαμβάνει το λογιστήριο της εταιρείας είναι υπεύθυνο για:

  • τη διαμόρφωση του λογιστικού συστήματος και την οργάνωση του λογιστηρίου
  • την παροχή ελεγκτικών υπηρεσιών στα οικονομικά της εταιρείας
  • τη σύνταξη προϋπολογισμών και την καθοδήγηση σε θέματα οικονομικής πολιτικής
  • τη συνεργασία με τη διεύθυνση της εταιρείας για ενημέρωση σχετικά με την πορεία της οικονομικής της κατάστασης
  • τη συνδρομή στη χάραξη στρατηγικής για την κατάκτηση οικονομικών στόχων, όπως την εισαγωγή της εταιρείας στις χρηματιστηριακές αγορές.

Γιατί να επιλέξετε την EFM

Η ολοκληρωμένη και αποτελεσματική προσέγγιση της επιχειρηματικής απόδοσης αποτελεί κύριο μέλημα για την EFM.

Η λογιστική εταιρεία επιδιώκει την ανάπτυξη κάθε πελάτη με βάση τις προσωπικές και επιχειρηματικές του ανάγκες, τους στόχους και τις φιλοδοξίες.

Το άρτια καταρτισμένο και έμπειρο προσωπικό της EFM δημιουργεί τις προϋποθέσεις για την πρόοδο της επιχειρηματικής δραστηριότητας.

Αρθρογραφία που μπορεί να σας ενδιαφέρει …