Το blog μας

Αρθρογραφία γύρω απο τα πιο πρόσφατα φορολογικά ζητήματα

ΕΦΚΑ: Παράταση προθεσμίας καταβολής ασφαλιστικών εισφορών 2016

ΕΦΚΑ ΕΦΚΑ: Παράταση προθεσμίας καταβολής ασφαλιστικών εισφορών 2016

Ο Ε.Φ.Κ.Α. ανακοινώνει ότι η προθεσμία καταβολής εισφορών

  • του έτους 2016 των ασφαλισμένων του τ. ΕΤΑΑ-TAN
  • του Β΄ εξαμήνου 2016 για τους ασφαλισμένους του τ. ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕΔΕ και του τ. ΕΤΑΑ-ΤΣΑΥ
  • του Β΄ εξαμήνου 2016 για τους ασφαλισμένους του τ. ΟΓΑ (αυτοτελώς απασχολούμενων και εργοδοτών)

παρατείνεται έως τις 28 Φεβρουαρίου 2018.

Η παράταση χορηγείται προκειμένου να δοθεί η δυνατότητα ένταξης των οφειλών αυτών στο νέο καθεστώς ρύθμισης, ν.4469/2017 περί «Εξωδικαστικού Μηχανισμού Ρύθμισης Οφειλών».

Δικαιώματα και ευεργετήματα που συνδέονται με την καταβολή εισφορών παραμένουν ενεργά μέχρι την ημερομηνία αυτή.

 

Γιατί να επιλέξετε την EFM

Η λογιστική εταιρεία EFM παρέχει στον επιχειρηματία υψηλής προστιθέμενης αξίας υπηρεσίες για την επιτυχή οργάνωση της εταιρείας του.

Το κύριο μέλημα της EFM είναι η ολοκληρωμένη και αποτελεσματική προσέγγιση της επιχειρηματικής απόδοσης και ανάπτυξης κάθε πελάτη.

Η γνώση, η εξειδίκευση και η εμπειρία του προσωπικού της EFM δημιουργούν τις προϋποθέσεις για τη βελτίωση της επιχειρηματικής λειτουργίας.

Προσφέρεται σωστή απεικόνιση στοιχείων που βοηθούν καθοριστικά στην έγκαιρη και ορθή λήψη αποφάσεων από μέρους του επιχειρηματία.

Παρέχεται η διεκπεραίωση κάθε εργασίας που αφορά στους ασφαλιστικούς φορείς, απαλλάσσοντας τον επιχειρηματία από τις γραφειοκρατικές διαδικασίες.

Αρθρογραφία που μπορεί να σας ενδιαφέρει …