Λογιστικές υπηρεσίες

Οι λογιστικές υπηρεσίες, που παρέχει  η λογιστική  Εταιρεία EFM, έχουν ως αποτέλεσμα την σωστή τήρηση των βιβλίων σας

Οι λογιστικές υπηρεσίες που προσφέρει η EFM

Η λογιστική εταιρεία E.F.M., έχοντας πολυετή εμπειρία σε όλο το φάσμα της λογιστικής και φορολογικής νομοθεσίας, προσφέρει λογιστικές υπηρεσίες υψηλής προστιθέμενης αξίας, στελεχωμένη από τα πιο καταρτισμένα και έμπειρα Στελέχη της αγοράς.

Η λογιστική Εταιρεία E.F.M. σας προσφέρει αξιόπιστες λύσεις με εγγυημένη πιστοποίηση ποιότητας βάση Ευρωπαϊκών Standards που χρησιμοποιεί η Εταιρεία μας.

Λογιστικές Υπηρεσίες

Αν θέλετε να επιτύχετε…

Να αφιερώνετε τον χρόνο σας σε εκείνες τις λειτουργίες που θα οδηγήσουν στην ανάπτυξη της επιχείρησής σας και όχι αποκλειστικά μόνο στο λογιστήριο.

Να έχετε έναν σύμβουλο αρωγό σε κάθε βήμα σας που να σας δίνει καινοτόμες λύσεις βασισμένες στην εκτεταμένη εμπειρία του καθώς και σε ένα ευρύ φάσμα από πολλούς κλάδους της αγοράς.

Να συμβάλουμε ώστε η επιχείρηση σας να αναγνωρίζει τις μοναδικές συνθήκες που υπάρχουν κάθε χρονική στιγμή στην αγορά, έτσι ώστε να βρίσκεστε ένα βήμα μπροστά από τον ανταγωνισμό.

Να σας παρέχουμε πλήθος αναφορών βασισμένες στις διαρκώς μεταβαλλόμενες συνθήκες της παγκόσμιας αγοράς, πάντα σε συμμόρφωση με την ισχύουσα φορολογική νομοθεσία και όλα αυτά μέσα από ανταγωνιστικές αμοιβές μόνο για τις υπηρεσίες που λαμβάνετε.

Αναλυτικότερα οι λογιστικές υπηρεσίες που μπορούμε να σας προσφέρουμε:

 • Λογιστικές Υπηρεσίες Τήρησης απλογραφικών και διπλογραφικών βιβλίων μηχανογραφικά, στα γραφεία μας ή στην έδρα της επιχείρησης, σύμφωνα με τα ΕΛΠ ή τα ΔΛΠ.
 • Συστάσεις, Ενάρξεις, Μεταβολές, Συγχωνεύσεις, Διακοπές, Εκκαθαρίσεις Εταιριών.
 • Ίδρυση Ελληνικών Επιχειρήσεων, Αλλοδαπών-Θυγατρικών εταιρειών και Υποκαταστημάτων.
 • Οργάνωση και επίβλεψη λογιστηρίων επιχειρήσεων.
 • Σχεδιασμός, εφαρμογή και ανάπτυξη οικονομικών εκθέσεων αναφορών (MIS Reporting).
 • Υλοποίηση και εφαρμογή συστημάτων Κοστολόγησης.
 • Σύνταξη δηλώσεων παρακρατούμενων φόρων (ΦΠΑ, ΦΜΥ, ΦΕΕ).
 • Σύνταξη Οικονομικών καταστάσεων τέλους χρήσης.
 • Προσαρμογή στα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (IAS & IFRS).
 • Δυνατότητα ορισμού της έδρας της E.F.M., ως φορολογική έδρα της επιχείρησής σας.
 • Διεκπεραίωση όλων των συναλλαγών με το Δημόσιο (Δ.Ο.Υ., Ασφαλιστικοί Οργανισμοί, ΓΕ.ΜΗ.).
 • Υπηρεσίες ανάληψης Διεύθυνσης λογιστηρίου
 • Λογιστικές Υπηρεσίες σε Ναυτιλιακές Εταιρείες.
 • Σχεδιασμός συστημάτων εσωτερικού ελέγχου.

Οι λογιστικές υπηρεσίες, που παρέχει  η λογιστική  Εταιρεία EFM, έχουν ως αποτέλεσμα την σωστή τήρηση των βιβλίων σας, που είναι το πρώτο σημαντικό βήμα για την επιτυχή οργάνωση της Εταιρεία σας.

Εδώ και 35 χρόνια παρέχουμε λογιστικές υπηρεσίες υψηλής προστιθεμένης αξίας, με τα πλέον σύγχρονα μέσα, πάντα με  κριτήρια την  έγκαιρη και έγκυρη λήψη αποφάσεων, που είναι αποτέλεσμα της σωστής απεικόνισης στοιχείων σας και που βοηθούν καθοριστικά στην ορθή λήψη αποφάσεων.

Τα εξειδικευμένα στελέχη μας,  ενημερώνουν με λεπτομερή ακρίβεια τα αναλυτικά καθολικά ή ισοζύγια της εταιρείας σας, θέτοντας τις σωστές βάσεις έναντι οποιοδήποτε έλεγχου ή επιχειρηματικής απόφασης.

Οι συνεργάτες μας, θα μελετήσουν με ακρίβεια τα λογιστικά δεδομένα σας εάν το επιθυμείτε, μεταξύ της δική σας Οικονομική Οντότητας και των κυριότερων Ανταγωνιστών σας, αποκαλύπτοντας τόσο τα αδύναμα σας στοιχεία, όσο και αυτά που έχετε στρατηγικό πλεονέκτημα .

Θα σας δοθούν Φορολογικές και λογιστικές λύσεις, προσαρμοσμένες αποκλειστικά  για την δική σας επιχείρηση, ενώ παράλληλα μπορούμε να δημιουργήσουμε οποιαδήποτε χρηματοοικονομική αναφορά ή Report – Cash Flow  απαιτηθεί ανά περίπτωση.

Σε τι διαφέρουν οι λογιστικές υπηρεσίες μας:

 • Η καταχώρηση στα βιβλία της Εταιρεία σας γίνεται από έμπειρα στελέχη μας που διαθέτουν άδειες Α & Β Τάξης λογιστών του Οικονομικού Επιμελητηρίου.
 • Είναι όλοι τους πιστοποιημένοι τόσο από το εκπαιδευτικό μας κέντρο, όσο και από την πολυετή προϋπηρεσία τους, τόσο σε εμάς, όσο και σε ανάλογες θέσεις .
 • Οι λογιστικές μας υπηρεσίες ελέγχονται σε δύο επίπεδα, τόσο από τους supervisor συνεργάτες μας, όσο  και  από τους Επόπτες μας.
 • Εφαρμόζουμε σύγχρονες τεχνικές εκμηδενισμού των λογιστικών λαθών, καθώς και εντοπισμού τυχόν αποκλίσεων από τα Λογιστικά Πρότυπα, για την άμεση αντιμετώπιση τους.
 • Εγγυόμαστε γραπτώς για την Ποιότητα των Λογιστικών Υπηρεσιών μας.
 • Οι λογιστικές μας Υπηρεσίες, παρέχονται τόσο σε Ελληνικές όσο και σε Θυγατρικές εταιρείες.
 • Οι λογιστικές μας Υπηρεσίες, παρέχονται σε
  • Α.Ε,Ε.Π.Ε,ΙΚΕ,ΜΚΟ καθώς και σε
  • Ο.Ε, Ε.Ε,  εντός Νομού Αττικής καθώς και σε όλη την Ελλάδα
 • Οι λογιστικές μας Υπηρεσίες αποτελούν μέρος ενός ευρύτερου συνόλου των υπηρεσιών μας, που απολαμβάνουν οι πελάτες μας, ως ενιαίο σύνολο από μια καλά ‘’καλοκουρδισμένη’’ ομάδα συνεργατών.
 • Οι λογιστικές μας Υπηρεσίες μπορούν να προσφερθούν τόσο στα Ελληνικά, όσο και στα Αγγλικά, καθώς και με υπηρεσίες τεκμηρίωσης ενδοομιλικών συναλλαγών και IFRS

Η λογιστική Εταιρεία E.F.M., με την υψηλή εξειδίκευση που διαθέτει και χρησιμοποιώντας τεχνολογίες αιχμής, μπορεί να παρέχει ολοκληρωμένες και καθετοποιημένες Λογιστικές – Φοροτεχνικές Υπηρεσίες σε σε όλο το Νομό Αττικής  καθώς και σε όλη την Ελλάδα.

Οι λογιστικές μας υπηρεσίες παρέχονται είτε μεμονωμένα, είτε ως ένα ενιαίο σύνολο υπηρεσιών, όπως φοροτεχνικών Υπηρεσιών, Υπηρεσίες Εργατολόγου, Σύμβουλου ΕΣΠΑ.

Βασικός στόχος του λογιστικού γραφείου μας, είναι λοιπόν να σας προσφέρουμε μοναδικές Λογιστικές Υπηρεσίες που θα σας βοηθήσουν να κατακτήσετε την πρώτη θέση στον κλάδο που δραστηριοποιείται.

Τα προγράμματα που μπορεί να αναλάβει το γραφείο μας είναι τα εξής:

entersoft Λογιστικές υπηρεσίες
sap pro Λογιστικές υπηρεσίες
Λογιστικές υπηρεσίες
atlantis pro Λογιστικές υπηρεσίες
dis pro Λογιστικές υπηρεσίες
eurofasma pro Λογιστικές υπηρεσίες
businesserp pro Λογιστικές υπηρεσίες
danaos pro Λογιστικές υπηρεσίες
bms pro Λογιστικές υπηρεσίες
Λογιστικές υπηρεσίες
winera pro Λογιστικές υπηρεσίες
singularLogicAccountant pro Λογιστικές υπηρεσίες
unidata pro Λογιστικές υπηρεσίες
pylon pro Λογιστικές υπηρεσίες
kefalaio pro Λογιστικές υπηρεσίες
Λογιστικές υπηρεσίες

Λίγα λόγια για εμάς

Η Ομάδα μας

Το Πελατολόγιο μας

Ζητήστε άμεσα μια προσφορά online

ΠΑΡΤΕ ΜΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ