Πως μπορούμε να σας βοηθήσουμε;

Η έμπειρη ομάδα μας είναι πάντα πρόθυμη να σας εξυπηρετήσει.

Η εταιρεία μας συνεργάζεται με την EFM εδώ και μια δεκαετία. Το αντικείμενο μας είναι χονδρικό εμπόριο μηχανημάτων σε όλη την Ελλάδα. Στο ξεκίνημα της συνεργασίας μας με την EFM, τον κύριο Κολιοθωμά και τους συνεργάτες του δεν μπορώ να μην πω ότι κρατούσα μία επιφύλαξη για το εάν μπορεί να λειτουργήσει ο θεσμός του outsourcing λογιστηρίου στη δικιά μου επιχείρηση και αυτό γιατί επί μια 20ετία είχα μόνιμη μισθωτή.
Τελικά, μετά από 10 χρόνια συνεργασίας «μετανιώνω» που αυτό δεν το έκανα πολύ νωρίτερα. Για μένα, η EFM αποτελεί σήμερα έναν πολύτιμο συνεργάτη με βαθιά γνώση και υποδειγματική εξυπηρέτηση τόσο στο λογιστικό φοροτεχνικό αντικείμενό τους όσο και σε μια μεγάλη ποικιλία από τις συμβουλευτικές του υπηρεσίες.
Θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στον πολύτιμο πλέον συνεργάτη μου, κύριο Κολιοθωμά Θωμά καθώς και σε όλη την ομάδα του για αυτό που κάνουν για μένα καθημερινά.

placeholder
Σταύρος Πασσαλής, Αθήνα
AE με χονδρικό εμπόριο μηχανημάτων
EFM COVER EtablishmentServices 1 1 Ίδρυση Εταιρείας

Κατεβάστε το ενημερωτικό φυλλάδιο για τις υπηρεσίες μας

Δημιουργία Νέων Επιχειρήσεων ΙΚΕ, ΕΠΕ, ΑΕ, ΟΕ, ΕΕ

Ίδρυση Εταιρείας

Έχετε αποφασίσει να προβείτε στην Δημιουργία μιας νέας ελληνικής επιχείρησης στην Ελλάδα και είστε στην ανεύρεση κατάλληλου γραφείου το οποίο θα αναλάβει για εσάς ολόκληρη τη διαδικασία ίδρυσης της εταιρείας και λειτουργίας της;

Απόφαση δύσκολη, αφού πέρα από το οικονομικό κόστος, τίθεται θέμα ικανότητας του υποψηφίου αναδόχου γραφείου εάν πληροί ή όχι τις προϋποθέσεις για την επιλογή της εμπιστοσύνης σας προς αυτό και εάν αυτό μπορεί να γίνει, εάν μπορεί να σας προσφέρει υπηρεσίες υψηλής προστιθέμενης αξίας.

Ένα ακόμη ζήτημα είναι εάν το γραφείο αυτό, είναι έτσι οργανωμένο που να σας μπορεί να σας παρέχει υπηρεσίες καθετοποιημένες (one-stop suppliers) δηλαδή λογιστικές, φοροτεχνικές, νομικές, υπηρεσίες έδρας, υπηρεσίες συμβολαιογράφου κλπ.

Η εμπειρία, ικανότητα και η αξιοπιστία των συμβούλων της E.F.M. θα ικανοποιήσει και τα πιο απαιτητικά standards σας, κάνοντάς σας να αισθάνεστε απόλυτα ασφαλής για το ξεκίνημα αυτής της επένδυσής σας στην Ελλάδα, από την πρώτη κιόλας στιγμή της επαφής σας μαζί μας και όλα αυτά με απόλυτα λογικό κόστος.

Μπορούμε να σας παρέχουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες σε ένα ευρύ επιχειρηματικό πεδίο δραστηριοποίησης.

Δεν είναι τυχαίο λοιπόν που μέχρι σήμερα ανάμεσα στο πελατολόγιό μας κατατάσσονται πελάτες με παγκόσμια παρουσία και στις πέντε ηπείρους, Εμπορικές, Βιομηχανικές, Φαρμακευτικές, Παροχής υπηρεσιών κλπ.

establishment-EMF2

Σύσταση Εταιρείας στην Ελλάδα:

ΙΔΡΥΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ - ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Η διαδικασία ίδρυσης Εταιρείας είναι σχετικά απλή και γρήγορη αφού τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι πολύ λίγα και απλά και ο χρόνος σύστασής είναι περίπου 7 – 20 εργάσιμες. Το σημαντικότερο όμως είναι πως ΔΕΝ χρειάζεται επίσκεψή σας αφού εμείς επιμελούμαστε την όλη διαδικασία.

Α. Ίδρυση ΕΠΕ μια συνήθης Εταιρική μορφή :

5 Βήματα στην έναρξη επιχειρηματικής δραστηριότητας στην Ελλάδα

Με την ίδρυση της ελληνικής θυγατρικής της, η εταιρική μορφή της εταιρίας περιορισμένης ευθύνης συχνά επιλέγεται.
Εδώ, η αλλοδαπή μητρική εταιρία συνήθως εμφανίζεται ως μέτοχος.

Οι συνεργάτες της E.F.M. θα σας βοηθήσουν σε όλα τα θέματα για τη δημιουργία μιας εταιρείας περιορισμένης ευθύνης στην Ελλάδα.

 • Ίδρυση Εταιρίας
 • Διεκπεραίωση της διαδικασίας για τη σύσταση της Εταιρίας.
 • Άνοιγμα λογαριασμού σε Ελληνική Τράπεζα
 • Πιστοποίηση καταβολής του εταιρικού κεφαλαίου.
 • Έκδοση σφραγίδας της εταιρίας.
 • Καταχώρηση της εταιρίας στο VIES.
 • Εύρεση εργασιακού χώρου για αγορά ή ενοικίαση.
 • Εύρεση και πρόσληψη προσωπικού.
 • Καθοδήγηση για την προμήθεια όλου του απαραίτητου υλικού εξοπλισμού για τη λειτουργία της εταιρίας σας.
 • Καθοδήγηση και συμβουλές σε ότι αφορά τα ανωτέρω.
 • Τήρηση βιβλίων της εταιρίας
 • Μηνιαία παρακολούθηση λογιστικών.
 • Μηχανογράφηση
  Σε περίπτωση που δεν επιθυμείτε φυσική έδρα, φιλοξενούμε την εταιρία σας, στα γραφεία μας.

 • Εικονική προσωπική γραμματέας
 • Επαγγελματική διεύθυνση, Γραμμή φαξ
 • Τηλεφωνική γραμμή που μπορεί να απαντηθεί στο όνομα της εταιρείας σας.
 • Αποδοχή και προώθηση αλληλογραφίας
 • Υπηρεσία ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
 • Πλήρως επιπλωμένο και εξοπλισμένο γραφείο

Το νομικό μας τμήμα αναλαμβάνει τη διαρκή υποστήριξή σας.

Παράδειγμα υπολογισμού φόρου

Έστω η εταιρεία ΑΛΦΑ & ΒΗΤΑ ΟΕ παρουσίασε καθαρά κέρδη προ φόρου για τη χρήση 2019 € 100.000,00. Ποιος θα είναι ο φόρος που θα προκύψει για την κάθε περίπτωση και ποια η πρoκαταβολή.

Απάντηση

Ο φόρος για τα κέρδη της χρήσης 2019 της εταιρείας υπολογίζεται ως εξής:

100.000,00 x 24% = 24.000,00 (ο οποίος θα πληρωθεί είτε εφάπαξ με την υποβολή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, είτε τμηματικά σε οκτώ (8) δόσεις, με την πρώτη να πληρώνεται με την υποβολή της δήλωσης και τις υπόλοιπες μέχρι και την τελευταία εργάσιμη του κάθε επόμενου μήνα).

Γράφημα παραδείγματος

Ο φόρος για τα κέρδη της της εταιρείας 

Επιπλέον, θα πληρωθεί φόρος μερισμάτων 5%

Άρα, 100.000,00 x 5% = 5.000,00 (ο οποίος θα πρέπει να αποδοθεί εφάπαξ μέσα στον επόμενο μήνα από αυτόν που έγινε η παρακράτηση).

Ίδρυση Νέων Επιχειρήσεων, ΙΚΕ, ΕΠΕ, ΑΕ, ΟΕ, ΕΕ

Β. Ίδρυση Εταιρείας Ι.Κ.Ε.Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία

 • Η Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία (ΙΚΕ) μπορεί να ιδρυθεί και από ένα πρόσωπο.
 • Καταστατικό της εταιρείας το οποίο συντάσσεται σε ιδιωτικό έγγραφο.
 • Έδρα της εταιρείας.
 • Ασφάλιση στον ΟΑΕΕ έχουν υποχρέωση μόνο οι διαχειριστές της εταιρείας.
 • Ίδρυση της εταιρείας με ελάχιστο κεφάλαιο 1 ευρώ.
 • Η έναρξη της ΙΚΕ γίνεται στο Γ.Ε.Μ.Η (Υπηρεσία μιας Στάσης).

1ο Βήμα: Έλεγχος για το αν απαιτείται ειδική άδεια ασκήσεως επαγγέλματος.

2ο Βήμα: Εύρεση χώρου εγκατάστασης.

3ο Βήμα: Καταστατικό εταιρείας.

4ο Βήμα: Συλλογή δικαιολογητικών έναρξης.

5ο Βήμα: Προεγγραφή στον ΟΑΕΕ.

6ο Βήμα: Υποβολή δικαιολογητικών στην Υπηρεσία μιας Στάσης.

Η Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία (Ι.Κ.Ε.) είναι η νέα μορφή εταιρείας που εισήχθη με τον Ν.4072/2012.  Η Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία είναι κεφαλαιουχική εταιρεία.

Τα κέρδη από Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία φορολογούνται με συντελεστή 29% και 10% στη διανομή των κερδών της με ποσοστό προκαταβολής φόρου για την επόμενη χρονιά, 100%.

Παράδειγμα υπολογισμού φόρου

Έστω η εταιρεία ΑΛΦΑ & ΒΗΤΑ ΙΚΕ παρουσίασε καθαρά κέρδη προ φόρου για τη χρήση 2019 € 100.000,00. Ποιος θα είναι ο φόρος που θα προκύψει για την κάθε περίπτωση και ποια η πρoκαταβολή.

Απάντηση

Ο φόρος για τα κέρδη της χρήσης 2019 της εταιρείας υπολογίζεται ως εξής:

100.000,00 x 24% = 24.000,00 (ο οποίος θα πληρωθεί είτε εφάπαξ με την υποβολή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, είτε τμηματικά σε οκτώ (8) δόσεις, με την πρώτη να πληρώνεται με την υποβολή της δήλωσης και τις υπόλοιπες μέχρι και την τελευταία εργάσιμη του κάθε επόμενου μήνα).

Γράφημα παραδείγματος

Ο φόρος για τα κέρδη της της εταιρείας IKE.
Tα κέρδη θα διανεμηθούν στους μετόχους

Επιπλέον, θα πληρωθεί φόρος μερισμάτων 5%

Άρα, 100.000,00 x 5% = 5.000,00 (ο οποίος θα πρέπει να αποδοθεί εφάπαξ μέσα στον επόμενο μήνα από αυτόν που έγινε η παρακράτηση).

Δείτε συγκριτικό πίνακα με τα πλεονεκτήματα-μειονεκτήματα ανά εταιρεία πατώντας εδώ

Δείτε επίσης