Ίδρυση Εταιρείας

Δημιουργία Νέων Επιχειρήσεων ΙΚΕ, ΕΠΕ, ΑΕ, ΟΕ, ΕΕ

Ίδρυση Εταιρείας στην Ελλάδα

Έχετε αποφασίσει να προβείτε στην Δημιουργία μιας νέας ελληνικής επιχείρησης στην Ελλάδα και είστε στην ανεύρεση κατάλληλου γραφείου το οποίο θα αναλάβει για εσάς ολόκληρη τη διαδικασία ίδρυσης της εταιρείας και λειτουργίας της;

Απόφαση δύσκολη, αφού πέρα από το οικονομικό κόστος, τίθεται θέμα ικανότητας του υποψηφίου αναδόχου γραφείου εάν πληροί ή όχι τις προϋποθέσεις για την επιλογή της εμπιστοσύνης σας προς αυτό και εάν αυτό μπορεί να γίνει, εάν μπορεί να σας προσφέρει υπηρεσίες υψηλής προστιθέμενης αξίας.

Ένα ακόμη ζήτημα είναι εάν το γραφείο αυτό, είναι έτσι οργανωμένο που να σας μπορεί να σας παρέχει υπηρεσίες καθετοποιημένες (one-stop suppliers) δηλαδή λογιστικές, φοροτεχνικές, νομικές, υπηρεσίες έδρας, υπηρεσίες συμβολαιογράφου κλπ.

Η εμπειρία, ικανότητα και η αξιοπιστία των συμβούλων της E.F.M. θα ικανοποιήσει και τα πιο απαιτητικά standards σας, κάνοντάς σας να αισθάνεστε απόλυτα ασφαλής για το ξεκίνημα αυτής της επένδυσής σας στην Ελλάδα, από την πρώτη κιόλας στιγμή της επαφής σας μαζί μας και όλα αυτά με απόλυτα λογικό κόστος.

Α. Ίδρυση ΕΠΕ μια συνήθης Εταιρική μορφή:

5 Βήματα στην έναρξη επιχειρηματικής δραστηριότητας στην Ελλάδα

Με την ίδρυση της ελληνικής θυγατρικής της, η εταιρική μορφή της εταιρίας περιορισμένης ευθύνης συχνά επιλέγεται.
Εδώ, η αλλοδαπή μητρική εταιρία συνήθως εμφανίζεται ως μέτοχος.

Οι συνεργάτες της E.F.M. θα σας βοηθήσουν σε όλα τα θέματα για τη δημιουργία μιας εταιρείας περιορισμένης ευθύνης στην Ελλάδα.

1. Υπηρεσίες Πακέτου που μπορούμε να σας παρέχουμε:

Ίδρυση Εταιρίας
Διεκπεραίωση της διαδικασίας για τη σύσταση της Εταιρίας.
Άνοιγμα λογαριασμού σε Ελληνική Τράπεζα
Πιστοποίηση καταβολής του εταιρικού κεφαλαίου.
Έκδοση σφραγίδας της εταιρίας.
Καταχώρηση της εταιρίας στο VIES.

2. Έρευνα Αγοράς

Εύρεση εργασιακού χώρου για αγορά ή ενοικίαση.
Εύρεση και πρόσληψη προσωπικού.
Καθοδήγηση για την προμήθεια όλου του απαραίτητου υλικού εξοπλισμού για τη λειτουργία της εταιρίας σας.

3. Λογιστική – Φοροτεχνική – Νομική Υποστήριξη

Καθοδήγηση και συμβουλές σε ότι αφορά τα ανωτέρω.
Τήρηση βιβλίων της εταιρίας
Μηνιαία παρακολούθηση λογιστικών.
Μηχανογράφηση

4. Γραμματειακή Υποστήριξη

Σε περίπτωση που δεν επιθυμείτε φυσική έδρα, φιλοξενούμε την εταιρία σας, στα γραφεία μας.
Εικονική προσωπική γραμματέας
Επαγγελματική διεύθυνση, Γραμμή φαξ
Τηλεφωνική γραμμή που μπορεί να απαντηθεί στο όνομα της εταιρείας σας.
Αποδοχή και προώθηση αλληλογραφίας
Υπηρεσία ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
Πλήρως επιπλωμένο και εξοπλισμένο γραφείο

5. Νομική Υποστήριξη

Το νομικό μας τμήμα αναλαμβάνει τη διαρκή υποστήριξή σας.

Παράδειγμα υπολογισμού φόρου

Έστω η εταιρεία ΑΛΦΑ & ΒΗΤΑ ΟΕ παρουσίασε καθαρά κέρδη προ φόρου για τη χρήση 2019 € 100.000,00. Ποιος θα είναι ο φόρος που θα προκύψει για την κάθε περίπτωση και ποια η πρoκαταβολή.

Screenshot 2022 02 25 at 7.38.41 PM Ίδρυση Εταιρείας

Απάντηση

Ο φόρος για τα κέρδη της χρήσης 2021 της εταιρείας υπολογίζεται ως εξής:

100.000,00 x 22% = 22.000,00 (ο οποίος θα πληρωθεί είτε εφάπαξ με την υποβολή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, είτε τμηματικά σε οκτώ (8) δόσεις, με την πρώτη να πληρώνεται με την υποβολή της δήλωσης και τις υπόλοιπες μέχρι και την τελευταία εργάσιμη του κάθε επόμενου μήνα).

Επιπλέον, θα πληρωθεί φόρος μερισμάτων 5%. Άρα, 100.000,00 x 5% = 5.000,00 (ο οποίος θα πρέπει να αποδοθεί εφάπαξ μέσα στον επόμενο μήνα από αυτόν που έγινε η παρακράτηση).

EFM COVER EtablishmentServices 1 Ίδρυση Εταιρείας

Κατεβάστε το ενημερωτικό φυλλάδιο για τις υπηρεσίες μας

Λίγα λόγια για εμάς

Η Ομάδα μας

Το Πελατολόγιο μας

Ζητήστε άμεσα μια προσφορά online

ΠΑΡΤΕ ΜΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ