Σύμβουλοι Επιχειρήσεων

Εντοπίζουμε αδυναμίες και πλεονεκτήματα και προτείνουμε λύσεις με τελικό στόχο τη μεγιστοποίηση της αξίας των επιχειρήσεων.

Σύμβουλοι Επιχειρήσεων EFM

Σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο και εξελισσόμενο περιβάλλον, οι παράμετροι που το επηρεάζουν αλλάζουν με ραγδαία ταχύτητα, ενώ το κανονιστικό πλαίσιο γίνεται αυστηρότερο. Εμείς οι άνθρωποι της E.F.M. γνωρίζουμε τι απαιτείται σήμερα για τις επιχειρήσεις, προκειμένου να επιβιώσουν και να αναπτυχθούν.

 Επενδύουμε συνεχώς και ταυτόχρονα τόσο στους ανθρώπους μας, όσο και σε τεχνολογίες αιχμής, προκειμένου να έχουμε όλα τα απαραίτητα στοιχεία, ώστε να είμαστε σε θέση αρωγού προς τους πελάτες μας, με απώτερο σκοπό την επιτυχία τους στον τομέα που δραστηριοποιούνται.

Σύμβουλοι Επιχειρήσεων Μπορούμε να σας βοηθήσουμε EFM

Πως μπορούμε να βοηθήσουμε

Οι έμπειροι φορολογικοί σύμβουλοι επιχειρήσεων της EFM είναι εφοδιασμένοι με γνώσεις και εμπειρίες ικανές να βοηθήσουν τους πελάτες μας, να αντιμετωπίσουν αποτελεσματικά τις προκλήσεις και να βελτιώσουν την ανάπτυξη και την αποδοτικότητα τους.

Εντοπίζουμε αδυναμίες και πλεονεκτήματα και προτείνουμε λύσεις άμεσες και αποτελεσματικές, με τελικό στόχο τη μεγιστοποίηση της αξίας των επιχειρήσεων.

Οι Συμβουλευτικές Υπηρεσίες που σας παρέχουμε

Stratergy
Financials
Investments

Οι συμβουλευτικές υπηρεσίες που παρέχει η E.F.M. στον τομέα του Strategy είναι:

Management Consulting
Business Administration Consulting
Έρευνα και στατιστική ανάλυση της εμπορικής δραστηριότητας των επιχειρήσεων
Εκπόνηση επιχειρηματικών σχεδίων (Business Plan)
Μελέτες Βιωσιμότητας
Μελέτες για τη λήψη τραπεζικών χρηματοδοτήσεων
Διοίκηση έργων και Αναπτυξιακά προγράμματα
Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Marketing & Franchising
Παροχή υπηρεσιών εσωτερικού ελέγχου (internal audit)
Επισκόπηση κανονιστικής συμμόρφωσης (regulatory compliance)
Συμβουλές ανάπτυξης & Αξιολόγηση πληροφοριακών συστημάτων (CRM, ERP)

Διαβάστε πως οι συμβουλευτικές Υπηρεσίες της Λογιστικής Εταιρείας E.F.M., μπορούν να βοηθήσουν αποτελεσματικά την Εταιρεία σας στην καθημερινότητα της, συμβάλλοντας καθοριστικά στον εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξη της.

 Η λογιστική Εταιρεία της E.F.M. με την πολυετή εμπειρία που κατέχει ως σύμβουλοι επιχειρήσεων μπορεί να σας προσφέρει πλήρως καθετοποιημένες υπηρεσίες , συμβάλλοντας αποφασιστικά στην εξάλειψη ή την μείωση των επιχειρηματικών κινδύνων.

Οι σύμβουλοι Επιχειρήσεων της λογιστικής Εταιρείας E.F.M. είναι σε θέση να εντοπίσουν με τις πλέον σύγχρονες τεχνικές τις αδυναμίες και τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα μιας Επιχείρησης, προτείνοντας λύσεις απόλυτα προσαρμοσμένες στα δικά σας μοναδικά χαρακτηριστικά. Θα εκπαιδεύσουμε το προσωπικό σας μεταφέροντας προηγμένη τεχνογνωσία μέσα στην επιχείρηση σας, θα σας προτείνουμε βέλτιστες πρακτικές μείωση του κόστους λειτουργίας, σχεδιασμού και εναπρογραμματισμού διαδικασιών.

Μερικά μόνο από τα θέματα που θα δημιουργήσουμε ή θα βελτιώσουμε εάν υπάρχουν ήδη είναι τα κάτωθι:

 • Να μάθετε την Αξία της Επιχείρηση σας!
 • Να έχετε σύγχρονα συστήματα Cash-Flow & Reporting τα οποία προσαρμόζονται αποκλειστικά  στη δική σας επιχείρηση.
 • Να εφαρμόσετε Τεχνικές Μείωσης του Κόστους λειτουργίας σας.
 • Να λειτουργείτε με Προϋπολογισμούς και Απολογισμούς.
 • Να αποκτήσετε τον Οικονομικό σχεδιασμός της Εταιρεία σας.
 • Ανάλυση ABC, Z –SCORE
 • Ανάλυση βιωσιμότητας της Οντότητας σας
 • Κοστολόγηση προϊόντων, τμημάτων.
 • Να μάθετε το Νεκρό σημείο σας.
 • Αναδιάρθρωση Δανείων
 • Φοροτεχνικές Υπηρεσίες

Το αποτέλεσμα της επιλογής των Συμβουλευτικών υπηρεσιών μας είναι η μείωση του επιχειρηματικού κινδύνου, η βελτίωση της αποδοτικότητας της μονάδας σας και κυρίως η πλήρη εκμετάλλευση των ευκαιριών.

Οι σύμβουλοι Επιχειρήσεων μας,  λειτουργούν ως ένα ενιαίο σύνολο μιας μεγάλης ομάδας που απαρτίζεται από μια πλειάδα συμβούλων, όπως Σύμβουλους Φοροτεχνικών, λογιστών, Εργατολόγων, ΕΣΠΑ, και πολλών άλλων ειδικοτήτων που θα σας δώσουν λύσεις που πραγματικά θα κάνουν στην Επιχείρηση σας, ανεξάρτητα το μέγεθος της, να μεταβεί στην σύγχρονη εποχή εάν αυτό δεν το έχει καταφέρει ακόμα.

Συνοψίζοντας οι σύμβουλοι Επιχειρήσεων της λογιστικής Εταιρείας E.F.M. θα μεταφέρουν υψηλής προστιθεμένης αξίας  απόλυτα προσαρμοσμένη στην δική σας μοναδική επιχείρηση , με σκοπό όχι μόνο την εγχώρια ανάπτυξης της και διάκριση αλλά και την παγκοσμιοποίηση της στα διεθνές δίκτυα.

Λίγα λόγια για εμάς

Η Ομάδα μας

Το Πελατολόγιο μας

Ζητήστε άμεσα μια προσφορά online

ΠΑΡΤΕ ΜΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ