Πως μπορούμε να σας βοηθήσουμε;

Η έμπειρη ομάδα μας είναι πάντα πρόθυμη να σας εξυπηρετήσει.

Η εταιρεία μας συνεργάζεται με την EFM εδώ και μια δεκαετία. Το αντικείμενο μας είναι χονδρικό εμπόριο μηχανημάτων σε όλη την Ελλάδα. Στο ξεκίνημα της συνεργασίας μας με την EFM, τον κύριο Κολιοθωμά και τους συνεργάτες του δεν μπορώ να μην πω ότι κρατούσα μία επιφύλαξη για το εάν μπορεί να λειτουργήσει ο θεσμός του outsourcing λογιστηρίου στη δικιά μου επιχείρηση και αυτό γιατί επί μια 20ετία είχα μόνιμη μισθωτή.
Τελικά, μετά από 10 χρόνια συνεργασίας «μετανιώνω» που αυτό δεν το έκανα πολύ νωρίτερα. Για μένα, η EFM αποτελεί σήμερα έναν πολύτιμο συνεργάτη με βαθιά γνώση και υποδειγματική εξυπηρέτηση τόσο στο λογιστικό φοροτεχνικό αντικείμενό τους όσο και σε μια μεγάλη ποικιλία από τις συμβουλευτικές του υπηρεσίες.
Θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στον πολύτιμο πλέον συνεργάτη μου, κύριο Κολιοθωμά Θωμά καθώς και σε όλη την ομάδα του για αυτό που κάνουν για μένα καθημερινά.

placeholder
Σταύρος Πασσαλής, Αθήνα
AE με χονδρικό εμπόριο μηχανημάτων
EFM COVER ConsultingServices Σύμβουλοι Επιχειρήσεων

Κατεβάστε το ενημερωτικό φυλλάδιο για τις συμβουλευτικές υπηρεσίες μας

Σύμβουλοι Επιχειρήσεων

Σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο και εξελισσόμενο περιβάλλον, οι παράμετροι που το επηρεάζουν αλλάζουν με ραγδαία ταχύτητα, ενώ το κανονιστικό πλαίσιο γίνεται αυστηρότερο. Εμείς οι άνθρωποι της E.F.M. γνωρίζουμε τι απαιτείται σήμερα για τις επιχειρήσεις, προκειμένου να επιβιώσουν και να αναπτυχθούν.

 Επενδύουμε συνεχώς και ταυτόχρονα τόσο στους ανθρώπους μας, όσο και σε τεχνολογίες αιχμής, προκειμένου να έχουμε όλα τα απαραίτητα στοιχεία, ώστε να είμαστε σε θέση αρωγού προς τους πελάτες μας, με απώτερο σκοπό την επιτυχία τους στον τομέα που δραστηριοποιούνται.

CONSULTANCY11 Σύμβουλοι Επιχειρήσεων

Πως μπορούμε να βοηθήσουμε

Οι έμπειροι φορολογικοί σύμβουλοι επιχειρήσεων της EFM είναι εφοδιασμένοι με γνώσεις και εμπειρίες ικανές να βοηθήσουν τους πελάτες μας, να αντιμετωπίσουν αποτελεσματικά τις προκλήσεις και να βελτιώσουν την ανάπτυξη και την αποδοτικότητα τους.

Εντοπίζουμε αδυναμίες και πλεονεκτήματα και προτείνουμε λύσεις άμεσες και αποτελεσματικές, με τελικό στόχο τη μεγιστοποίηση της αξίας των επιχειρήσεων.

Οι Συμβουλευτικές Υπηρεσίες που σας παρέχουμε

Οι συμβουλευτικές υπηρεσίες που παρέχει η E.F.M. στον τομέα του Strategy είναι:
 • Management Consulting
 • Business Administration Consulting
 • Έρευνα και στατιστική ανάλυση της εμπορικής δραστηριότητας των επιχειρήσεων
 • Εκπόνηση επιχειρηματικών σχεδίων (Business Plan)
 • Μελέτες Βιωσιμότητας
 • Μελέτες για τη λήψη τραπεζικών χρηματοδοτήσεων
 • Διοίκηση έργων και Αναπτυξιακά προγράμματα
 • Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Marketing & Franchising
 • Παροχή υπηρεσιών εσωτερικού ελέγχου (internal audit)
 • Επισκόπηση κανονιστικής συμμόρφωσης (regulatory compliance)
 • Συμβουλές ανάπτυξης & Αξιολόγηση πληροφοριακών συστημάτων (CRM, ERP)
Οι Συμβουλευτικές Υπηρεσίες που παρέχει η E.F.M. στον τομέα των Financials είναι:
 • Αξιολόγηση οικονομικών συνθηκών
 • Έρευνα αγοράς και παροχή πληροφοριών για νέα χρηματοοικονομικά προϊόντα και υπηρεσίες
 • Αναζήτηση χρηματοοικονομικών προϊόντων
 • Αναθεώρηση και ανταπόκριση στις μεταβαλλόμενες ανάγκες και οικονομικές συνθήκες
 • Ενημέρωση για τα νέα χρηματοπιστωτικά προϊόντα και τη τρέχουσα νομοθεσία
 • Παραγωγή οικονομικών εκθέσεων
 • Σχεδιασμός Οικονομικών στρατηγικών
 • Σύνταξη προϋπολογισµών (budgeting)
 • Financial due diligence
 • Tax Due diligences
 • Συμβουλευτικές υπηρεσίες για τη μείωση του κόστους λειτουργίας
 • Βελτίωση των Ταμειακών Ροών
 • Οικονομική μοντελοποίηση και πρόβλεψη.
Οι Συμβουλευτικές Υπηρεσίες που παρέχει η E.F.M. στον τομέα των Investments είναι:
 • Υποστήριξη επενδυτών (private equity & venture capital)
 • Υποστήριξη στην απόκτηση και πώληση Επιχειρήσεων
 • Ανάλυση των οικονομικών στοιχείων για τον καθορισμό της θέσης του οργανισμού απέναντι στους επενδυτές.
 • Διατύπωση συστάσεων για τη χρηματοδότηση των εταιριών.
 • Συγχωνεύσεις Εταιρειών
 • Εκτιµήσεις κινδύνου απάτης
 • Υποστήριξη ανεύρεσης οικονομικών πόρων και κεφαλαίων (fundraising)
 • Παροχή υπηρεσιών επί θεµάτων συγχωνεύσεων, απορροφήσεων ή αποσχίσεων κλάδων
 • Εκπόνηση µελετών αξιοποίησης περιουσιακών στοιχείων

Διαβάστε πως οι συμβουλευτικές Υπηρεσίες της Λογιστικής Εταιρείας E.F.M., μπορούν να βοηθήσουν αποτελεσματικά την Εταιρεία σας στην καθημερινότητα της, συμβάλλοντας καθοριστικά στον εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξη της.

 Η λογιστική Εταιρεία της E.F.M. με την πολυετή εμπειρία που κατέχει ως σύμβουλοι επιχειρήσεων μπορεί να σας προσφέρει πλήρως καθετοποιημένες υπηρεσίες , συμβάλλοντας αποφασιστικά στην εξάλειψη ή την μείωση των επιχειρηματικών κινδύνων.

Οι σύμβουλοι Επιχειρήσεων της λογιστικής Εταιρείας E.F.M. είναι σε θέση να εντοπίσουν με τις πλέον σύγχρονες τεχνικές τις αδυναμίες και τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα μιας Επιχείρησης, προτείνοντας λύσεις απόλυτα προσαρμοσμένες στα δικά σας μοναδικά χαρακτηριστικά. Θα εκπαιδεύσουμε το προσωπικό σας μεταφέροντας προηγμένη τεχνογνωσία μέσα στην επιχείρηση σας, θα σας προτείνουμε βέλτιστες πρακτικές μείωση του κόστους λειτουργίας, σχεδιασμού και εναπρογραμματισμού διαδικασιών.

Μερικά μόνο από τα θέματα που θα δημιουργήσουμε ή θα βελτιώσουμε εάν υπάρχουν ήδη είναι τα κάτωθι :

 • Να μάθετε την Αξία της Επιχείρηση σας!
 • Να έχετε σύγχρονα συστήματα Cash-Flow & Reporting τα οποία προσαρμόζονται αποκλειστικά  στη δική σας επιχείρηση.
 • Να εφαρμόσετε Τεχνικές Μείωσης του Κόστους λειτουργίας σας.
 • Να λειτουργείτε με Προϋπολογισμούς και Απολογισμούς.
 • Να αποκτήσετε τον Οικονομικό σχεδιασμός της Εταιρεία σας.
 • Ανάλυση ABC, Z –SCORE
 • Ανάλυση βιωσιμότητας της Οντότητας σας
 • Κοστολόγηση προϊόντων, τμημάτων.
 • Να μάθετε το Νεκρό σημείο σας.
 • Αναδιάρθρωση Δανείων
 • Φοροτεχνικές Υπηρεσίες

Το αποτέλεσμα της επιλογής των Συμβουλευτικών υπηρεσιών μας είναι η μείωση του επιχειρηματικού κινδύνου, η βελτίωση της αποδοτικότητας της μονάδας σας και κυρίως η πλήρη εκμετάλλευση των ευκαιριών.

Οι σύμβουλοι Επιχειρήσεων μας,  λειτουργούν ως ένα ενιαίο σύνολο μιας μεγάλης ομάδας που απαρτίζεται από μια πλειάδα συμβούλων, όπως Σύμβουλους Φοροτεχνικών, λογιστών, Εργατολόγων, ΕΣΠΑ, και πολλών άλλων ειδικοτήτων που θα σας δώσουν λύσεις που πραγματικά θα κάνουν στην Επιχείρηση σας, ανεξάρτητα το μέγεθος της, να μεταβεί στην σύγχρονη εποχή εάν αυτό δεν το έχει καταφέρει ακόμα.

Συνοψίζοντας οι σύμβουλοι Επιχειρήσεων της λογιστικής Εταιρείας E.F.M. θα μεταφέρουν υψηλής προστιθεμένης αξίας  απόλυτα προσαρμοσμένη στην δική σας μοναδική επιχείρηση , με σκοπό όχι μόνο την εγχώρια ανάπτυξης της και διάκριση αλλά και την παγκοσμιοποίηση της στα διεθνές δίκτυα.

Εντοπίζουμε αδυναμίες και πλεονεκτήματα και προτείνουμε άμεσες λύσεις.