Τεκμηρίωση Ενδοομιλικών Συναλλαγών

Όλες οι οντότητες που έχουν εμπορικές συναλλαγές στην Ελλάδα (αγορές, πωλήσεις, δικαιώματα, λήψη υπηρεσιών κλπ) με εταιρείες συνδεδεμένες έχουν υποχρέωση υποβολής του Φακέλου Τεκμηρίωσης.

Όλα και περισσότερες  χώρες στο διεθνές επιχειρηματικό Περιβάλλον  έχουν πλέον θεσπίσει κανόνες για την τεκμηρίωση των ενδοομιλικών συναλλαγών για την παγκόσμια αντιμετώπιση και συντονισμένη εποπτεία της.

Η EFM, βάσει της εμπειρίας των στελεχών της στην τεκμηρίωση των ενδοομιλικών συναλλαγών (transfer pricing), που αποτελεί ένα από τα πιο σημαντικά θέματα στη διεθνή φορολογία, είναι σε θέση να προσφέρει σημαντικές υπηρεσίες

  • Προετοιμασία Φακέλων τεκμηρίωσης πριν σας καλέσει το Υπουργείο Ανάπτυξης
  • Επιλογή μεθόδου – Συγκριτική Ανάλυση.
  • Ετοιμασία συνοπτικών Πινάκων ενδοομιλικών συναλλαγών
  • Παραβάσεις & Πρόστιμα ενδοομιλικών συναλλαγών
  • Υποστήριξη κατά τη διάρκεια φορολογικού ελέγχου για transfer pricing
  • Προέγκριση ενδοομιλικών συναλλαγών.
  • Τήρηση της Αρχής των ίσων Αποστάσεων

Δεδομένου ότι οι φάκελοι τεκμηρίωσης θα χρησιμοποιούνται και από τους εφοριακούς κατά τον έλεγχό τους, η σωστή τήρησή τους είναι εξαιρετικής σημασίας για όλους τους υπόχρεους.

Προθεσμίες Κατάρτισης Φακέλου Τεκμηρίωσης

Είδη Συναλλαγών

Μέθοδοι Τεκμηρίωσης

Πρόστιμα Κυρώσεις

Υποχρέωση Τεκμηρίωσης Τιμών

Συνδεδεμένα Πρόσωπα

transfer pricing efm3 Τεκμηρίωση Ενδοομιλικών Συναλλαγών

Λίγα λόγια για εμάς

Η Ομάδα μας

Το Πελατολόγιο μας

Ζητήστε άμεσα μια προσφορά online

ΠΑΡΤΕ ΜΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ