Δελτία Τύπου

Δελτία τύπου της Λογιστικής Εταιρείας E.F.M Accounting Services

EFM DIGIMARK TRADE Νέα συνεργασία της EFM Accounting Services με την BIOAXIS HEALTHCARE SOUTHEAST EUROPE ΑΕ

Νέα συνεργασία της EFM Accounting Services με την BIOAXIS HEALTHCARE SOUTHEAST EUROPE ΑΕ

Νέα συνεργασία της EFM Accounting Services με την εταιρεία παροχής κατ’οίκον νοσηλείας BIOAXIS HEALTHCARE HELLAS ΑΕ. Η συνεργασία μας αφορά στην παροχή λογιστικών – φοροτεχνικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών καθώς και την ανάληψη της εποπτείας ολόκληρου του λογιστηρίου.

Περισσότερα
EFM DIGIMARK TRADE Νέα συνεργασία της EFM Accounting Services με τον όμιλο επιχειρήσεων DIGIMARK AE και TRADE ΕΠΕ.

Νέα συνεργασία της EFM Accounting Services με τον όμιλο επιχειρήσεων DIGIMARK AE και TRADE ΕΠΕ.

Νέα συνεργασία της EFM Accounting Services με τον όμιλο επιχειρήσεων DIGIMARK AE και TRADE ΕΠΕ. Η συνεργασία μας αφορά στην παροχή λογιστικών – φοροτεχνικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών καθώς και την ανάληψη της εποπτείας ολόκληρου του λογιστηρίου του Ομίλου.

Περισσότερα