Το blog μας

Αρθρογραφία γύρω απο τα πιο πρόσφατα φορολογικά ζητήματα

Εφορία, ΟΑΕΕ & Επιμελητήριο: Τα βήματα για την έναρξη επιχείρησης

oaee freshblue e1482524435945 Εφορία, ΟΑΕΕ & Επιμελητήριο: Τα βήματα για την έναρξη επιχείρησης

Η εφορία, ο ΟΑΕΕ και το Επιμελητήριο είναι οι τρεις φορείς που εμπλέκονται στη διαδικασία για την έναρξη μιας επιχείρησης.

Τα στάδια για την ιδρυση εταιρειας είναι απλά όταν διενεργούνται από λογιστή, που γνωρίζει κάθε βήμα που πρέπει να ακολουθήσει.

Καθίστανται ωστόσο ιδιαίτερα χρονοβόρα και πολύπλοκα για τον νέο επιχειρηματία, λόγω της γραφειοκρατίας που συναντά στις ελληνικές δημόσιες υπηρεσίες.

Δείτε ποια διαδικασία απαιτείται για την έναρξη επιχείρησης και μάθετε πώς θα ανοίξετε τη δική σας χωρίς ταλαιπωρία και καθυστερήσεις.

1. Επιλογή επαγγελματικής δραστηριότητας

Εντοπίστε την επαγγελματική δραστηριότητα που σας ενδιαφέρει στους Κωδικούς Αρίθμησης Δραστηριότητας (ΚΑΔ).

Έχετε τη δυνατότητα να ορίσετε μία κύρια δραστηριότητα και να επιλέξετε και άλλες δευτερεύουσες.

2. Ορισμός έδρας επιχείρησης

Αν η έδρα της επιχείρησής σας είναι σε χώρο που έχετε πλήρη κυριότητα ή επικαρπία, χρειάζεστε αντίγραφα του Ε9 σας.

Εφόσον ο χώρος παραχωρείται δωρεάν από γονείς που έχουν την κυριότητα ή την επικαρπία του, χρειάζεστε:

 • υπεύθυνη δήλωση του γονέα (ή των γονέων) με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής από ΚΕΠ ή Αστυνομία
 • Ε9 και Ε1 του ιδιοκτήτη (ή των ιδιοκτητών) και
 • ηλεκτρονική δήλωση δωρεάν παραχώρησης μέσω TAXIS.

Σε περίπτωση που ενοικιάζετε χώρο για τη νέα επιχείρηση, πρέπει να έχετε:

 • μισθωτήριο
 • υπεύθυνη δήλωση ιδιοκτήτη για προηγούμενο ενοικιαστή
 • ΑΦΜ

3. Προεγγραφή σε ΟΑΕΕ και Επιμελητήριο

Κατά την προεγγραφή σας στον ΟΑΕΕ απαιτείται να προσκομίσετε τα εξής έγγραφα:

 • Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας
 • Τα δικαιολογητικά που συγκεντρώσατε για την έδρα της επιχείρησης
 • Φωτοτυπία του ΑΜΚΑ σας
 • Τριμηνιαίος ατομικός λογαριασμός ασφάλισης, αν πριν ήσαστε ασφαλισμένος στο ΙΚΑ και
 • Άδεια Ασκήσεως Επαγγέλματος (αν απαιτείται).

Λαμβάνετε βεβαίωση προεγγραφής από τον ΟΑΕΕ που θα σας ζητηθεί στην εφορια.

Κατά την προεγγραφή σας στο Επιμελητήριο που ανήκετε χρειάζεστε:

 • αστυνομική ταυτότητα και φωτοαντίγραφό της και
 • μία αίτηση που συμπληρώνετε στον φορέα.

Λαμβάνετε βεβαίωση προεγγραφής από το Επιμελητήριο για την εφορια.

4. Έναρξη στην εφορία

Επισκέπτεστε τη ΔΟΥ στην οποία υπάγεται η νέα επιχείρηση, έχοντας τα δικαιολογητικά που συλλέξατε από τις προηγούμενες υπηρεσίες.

Συμπληρώνετε το έντυπο Μ2 στο οποίο ζητείται να περιλάβετε τον ΚΑΔ του επαγγέλματος που έχετε επιλέξει.

Λαμβάνετε βεβαίωση από τον ελεγκτή ώστε να προχωρήσετε στο Μητρώο με τα εξής έγγραφα:

 • Προεγγραφή σε ΟΑΕΕ
 • Προεγγραφή σε Επιμελητήριο
 • Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας
 • Δικαιολογητικά για την έδρα της επιχείρησης
 • Άδεια Ασκήσεως Επαγγέλματος (αν απαιτείται).

Λαμβάνετε τη βεβαίωση έναρξης από την εφορια.

5. Οριστική εγγραφή σε ΟΑΕΕ και Επιμελητήριο

Επισκέπτεστε ξανά τον ΟΑΕΕ και δίνετε φωτοαντίγραφο της βεβαίωσης έναρξης από την εφορία και λαμβάνετε βεβαίωση έγγραφης.

Πρέπει να έχετε στη διάθεσή σας σφραγίδα με τα στοιχεία της επιχείρησης (επωνυμία, δραστηριότητα, διεύθυνση, τηλέφωνο, ΔΟΥ και ΑΦΜ), βιβλίο εσόδων – εξόδων και μπλοκ αποδείξεων.

Αν η δραστηριότητά σας απαιτεί ταμειακή μηχανή, θα πρέπει να δηλώσετε στο ΤAXIS τη λειτουργία της.

Επισκέπτεστε και το Επιμελητήριο για να υποβάλλετε φωτοαντίγραφο της βεβαίωσης έναρξης από την εφορια.

Θα χρειαστεί να καταβάλλετε ένα χρηματικό ποσό για την συνδρομή σας αναλόγως το Επιμελητήριο που ανήκετε.

Γιατί να επιλέξετε το λογιστικό γραφείο EFM

Συστήνεται να αναθέσετε σε επαγγελματίες την διαδικασία ίδρυσης της επιχείρησής σας προκειμένου να διαθέσετε τον χρόνο σας σε άλλα ζητήματα που αφορούν στο νέο σας επαγγελματικό εγχείρημα.

Τα έμπειρα στελέχη της EFM παρέχουν στον νέο επιχειρηματία καθοδήγηση και συμβουλές για οτιδήποτε έχει σχέση με λογιστικά και φοροτεχνικά θέματα καθώς και νομική υποστήριξη.

Το λογιστικό γραφείο EFM αναλαμβάνει την ίδρυση εταιρείας εκ μέρους σας, διεκπεραιώνει όλες τις απαραίτητες διαδικασίες στο χρονικό πλαίσιο που απαιτείται και παραδίδει το κλειδί της επιχείρησής σας στο χέρι.

Η EFM είναι σε θέση να ικανοποιήσει τις απαιτήσεις σας στο έπακρο για να αισθάνεστε απόλυτα ασφαλής στο νέο σας επιχειρηματικό εγχείρημα.

Αρθρογραφία που μπορεί να σας ενδιαφέρει …