Το blog μας

Αρθρογραφία γύρω απο τα πιο πρόσφατα φορολογικά ζητήματα

Εγκύκλιος: Πότε επιστρέφονται οι εισφορές επαγγελματιών

ΕΦΚΑ Εγκύκλιος: Πότε επιστρέφονται οι εισφορές επαγγελματιών
Οι αχρεωστήτως καταβληθείσες εισφορές των μη μισθωτών από την 1/1/2017 και μετά συμψηφίζονται μέσω της διαδικασίας της ετήσιας εκκαθάρισης των ασφαλιστικών εισφορών, προκειμένου να εξαχθεί το τελικό ετήσιο αποτέλεσμα, το οποίο μπορεί να είναι χρεωστικό, πιστωτικό ή μηδενικό.

Σε νέα εγκύκλιό του, που παρέχει οδηγίες για το θέμα αυτό, ο ΕΦΚΑ επισημαίνει ότι σε περίπτωση που υπάρχει πιστωτικό υπόλοιπο από την εκκαθάριση των εισφορών, αυτό το υπόλοιπο μπορεί να παραμείνει στον λογαριασμό του ασφαλισμένου προκειμένου να συμψηφισθεί με εισφορές επόμενων μηνών εφόσον υποβληθεί σχετικό αίτημα από τον ασφαλισμένο μέσα σε ένα δίμηνο από την ολοκλήρωση της διαδικασίας εκκαθάρισης.

Μετά την παρέλευση της ημερομηνίας αυτής το υπόλοιπο επιστρέφεται άτοκα στους δικαιούχους με πίστωση τραπεζικού λογαριασμού.

Εάν έχει προηγηθεί δικαστική απόφαση που επιδικάζει ανάλογα, επιστρέφεται έντοκα. Η διαδικασία της εκκαθάρισης των εισφορών για τους αυτοαπασχολούμενους βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη και όπως αναφέρει η εγκύκλιος στο προσεχές μέλλον θα τεθεί σε εφαρμογή και η διαδικασία για τις περιπτώσεις παράλληλης ασφάλισης.

Μετά το πέρας της εκκαθαριστικής διαδικασίας και τη λήξη της προθεσμίας καταβολής της τελευταίας δόσης εκκαθάρισης οι οφειλές βεβαιώνονται στο ΚΕΑΟ (σε εξέλιξη σχετικές ενέργειες).

Επισημαίνεται ότι με προηγούμενη εγκύκλιό του ο ΕΦΚΑ ενημέρωνε τους ασφαλισμένους που δικαιούνται ποσό προς επιστροφή, ως αποτέλεσμα της εκκαθάρισης εισφορών του 2017, ότι αυτό μπορεί να συμψηφιστεί με τις τρέχουσες εισφορές ως εξής: α) Αν είναι μικρότερο των 50 ευρώ θα συμψηφισθεί αυτόματα. β) Αν είναι μεγαλύτερο των 50,01 ευρώ μπορεί να συμψηφισθεί εφόσον υποβληθεί σχετικό αίτημα.

Η αίτηση υποβάλλεται διαδικτυακά, μέσω των ηλεκτρονικών υπηρεσιών ΕΦΚΑ, ή στις αρμόδιες Υπηρεσίες Μη Μισθωτών. Μετά την πάροδο της προθεσμίας το ποσό προς επιστροφή θα πιστωθεί στον τραπεζικό λογαριασμό (ΙΒΑΝ) των δικαιούχων, που δεν έχουν υποβάλει σχετική αίτηση.

Για τη δήλωση του ΙΒΑΝ έχει δημιουργηθεί σχετική ηλεκτρονική υπηρεσία στον ιστότοπο ΕΦΚΑ. Επισημαίνεται ότι η επιλογή συμψηφισμού του ποσού επιστροφής με τρέχουσες εισφορές διασφαλίζει και αποτρέπει ενδεχόμενη κατάσχεσή του έναντι οφειλών προς οποιοδήποτε τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο.

Πηγή: naftemporiki.gr

Αρθρογραφία που μπορεί να σας ενδιαφέρει …