Βιοτεχνίες – Βιομηχανίες

Λογιστική Εταιρεία EFM  με πάνω από 30 χρόνια πείρας, αποτελεί μία από τις πλέον εξειδικευμένες εταιρίες στον τομέα της λογιστικής   & Φοροτεχνικής υποστήριξης   βιομηχανικών, μεταποιητικών και παραγωγικών μονάδων σε όλη την Ελλάδα.

Η Σύγχρονη βιομηχανία και βιοτεχνία έχει μία μακρόχρονη πορεία ανθεκτικότητας στην Ελλάδα.

Μια ολοκληρωμένη στρατηγική για τη βιομηχανία- βιοτεχνία, σε διάφορους κλάδους, είναι κρίσιμη προϋπόθεση για την ανάπτυξη και την ανθεκτικότητα της οικονομίας. Με έμφαση στην καινοτομία, στη βιωσιμότητα, στον ψηφιακό μετασχηματισμό, στις σύγχρονες δεξιότητες, στις σύγχρονες υποδομές, και στην εξωστρέφεια, το μερίδιο της μεταποίησης στο Ελληνικό ΑΕΠ μπορεί να φτάσει το 15% σε βάθος δεκαετίας, δημιουργώντας στην πορεία 550.000 νέες και καλά αμειβόμενες θέσεις εργασίας.

Ειδικές Φορολογικές Λύσεις για Βιοτεχνίες και Βιομηχανίες

Περιληπτικά οι Υπηρεσίες μας:

 • Οργάνωση λογιστικών βιβλίων και στοιχείων
 • Ειδικά θέματα ξενοδοχειακής λογιστικής
 • Κοστολόγηση τμημάτων
 • Διαχωρισμού των εσόδων και εξόδων για τον προσδιορισμό των επί μέρους αποτελεσμάτων.
 • Φορολογικός Σχεδιασμός
 • Αξιοποίηση αναπτυξιακών κινήτρων
 • Φορολόγηση ξενοδοχείων
 • Έκδοση Μισθοδοσίας &  Επίβλεψη
 • Ισολογισμοί και Οικονομικές Καταστάσεις
 • Προληπτικοί φορολογικοί έλεγχοι
 • Υποστήριξη στη διάρκεια φορολογικών ελέγχων

Λίγα λόγια για εμάς

Η Ομάδα μας

Το Πελατολόγιο μας

Ζητήστε άμεσα μια προσφορά online

ΠΑΡΤΕ ΜΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ