Το blog μας

Αρθρογραφία γύρω απο τα πιο πρόσφατα φορολογικά ζητήματα

ΕΣΠΑ 2017 – Όσα πρέπει να ξέρετε για το νέο ΕΣΠΑ

Προετοιμασία φακέλου για χρηματοδότηση Επενδυτικού προγράμματος ΕΣΠΑ efm

Το ΕΣΠΑ αποτελεί πόλο έλξης για πολλές επιχειρήσεις τα τελευταία χρόνια και όχι άδικα.

Οι συμβουλοι επιχειρησεων συστήνουν τα προγράμματά του για την αναμόρφωση των εταιρειών ανεξαρτήτως μεγέθους και βεληνεκούς.

Μάθετε όσα χρειάζεται να γνωρίζετε για τις επιδοτήσεις που παρέχονται σε επιχειρηματίες και πώς μπορείτε και εσείς να λάβετε χρηματοδότηση.

ΕΣΠΑ: «Ερευνώ – Δημιουργώ – Καινοτομώ»

Κάθε πρόγραμμα επιδότησης μέσω ΕΣΠΑ συνιστά χείρα βοηθείας για τις επιχειρήσεις που βρίσκονται στο στάδιο της ίδρυσης.

Απευθύνεται ακόμα σε επιχειρήσεις που χρειάζονται επιδότηση ώστε να αναδιοργανωθούν, να αναπτυχθούν και να επεκταθούν.

Αυτή την περίοδο «τρέχει» το επιχειρηματικό πρόγραμμα «Ερευνώ – Δημιουργώ – Καινοτομώ» στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014 – 2020.

Το νέο πρόγραμμα που είναι διαθέσιμο συνδυάζει την έρευνα και την καινοτομία με την επιχειρηματικότητα.

Καλείται «Ερευνώ – Δημιουργώ – Καινοτομώ» καθώς έχει ως στόχο την ενίσχυση της παραγωγικότητας των επιχειρήσεων.

Στοχεύει επιπλέον στην επιχειρηματική εξωστρέφεια και τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας μικρών και μεγάλων εταιρειών.

Αιτήσεις χρηματοδότησης μπορούν να υποβάλλουν μεμονωμένες επιχειρήσεις, ομάδες επιχειρήσεων ή και συμπράξεις επιχειρήσεων με ερευνητικούς οργανισμούς.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων με καταληκτική ημερομηνία την 17η Μαΐου 2017.

Οι επιχειρηματικές προτάσεις που θα χρηματοδοτηθούν πρέπει να προωθούν την έρευνα, την τεχνολογική ανάπτυξη και την καινοτομία.

Οι επιλέξιμες κατηγορίες δαπανών που μπορούν να χρηματοδοτηθούν είναι:

 • δαπάνες προσωπικού, εξοπλισμού και εγκαταστάσεων
 • δαπάνες για ανάθεση έρευνας επί συμβάσει και διπλώματα ευρεσιτεχνίας
 • δαπάνες για συμβουλευτικές και υποστηρικτικές υπηρεσίες
 • έξοδα και λειτουργικές δαπάνες που είναι άμεσο αποτέλεσμα του έργου
 • δαπάνες διεξαγωγής μελέτης σκοπιμότητας και καινοτομίας, καθώς και
 • δαπάνες συμμετοχής σε εμπορικές εκθέσεις.

Γιατί να επιλέξετε το λογιστικό γραφείο EFM

Οι σύμβουλοι επιχειρήσεων της EFM διαθέτουν πολυετή εμπειρία και είναι σε θέση να ολοκληρώσουν επιτυχημένα κάθε επιχειρηματικό σας εγχείρημα.

Δύνανται να σας καθοδηγήσουν σε σχέση με το πρόγραμμα ΕΣΠΑ που σας ενδιαφέρει και να καταρτίσουν την επιχειρηματική σας πρόταση.

Τα καταρτισμένα στελέχη της EFM έχουν στο ιστορικό τους αξιοσημείωτες επιτυχίες και έχετε περισσότερες πιθανότητες να επιλεχθείτε.

Παρέχουν πλήρως καθετοποιημένες υπηρεσίες, συμβάλλοντας στην ανάπτυξη της επιχείρησής σας και την εξάλειψη των κινδύνων.

Ο σχεδιασμός για την υλοποίηση του επιχειρηματικού σας εγχειρήματος περιλαμβάνει:

 • Μελέτη σχεδιασμού και επιλογή προγράμματος
 • Προετοιμασία φακέλου για χρηματοδότηση του επενδυτικού προγράμματος
 • Πλήρη αξιολόγηση των δυνατοτήτων της επιχείρησής σας
 • Σύνταξη και υποβολή της επενδυτική πρότασης με τις μεγαλύτερες πιθανότητες έγκρισης
 • Τήρηση των αυστηρών χρονοδιαγραμμάτων του κάθε προγράμματος
 • Συνεχή παρακολούθηση του κάθε σταδίου υλοποίησης
 • Εκπόνηση επιχειρηματικών πλάνων.

Αρθρογραφία που μπορεί να σας ενδιαφέρει …