Το blog μας

Αρθρογραφία γύρω απο τα πιο πρόσφατα φορολογικά ζητήματα

Gsis – TAxis Net – Όσα χρειάζεται να ξέρετε πριν μπείτε

EFM DIGIMARK TRADE Gsis - TAxis Net - Όσα χρειάζεται να ξέρετε πριν μπείτε

Το Gsis – TAxis Net αποτελεί σημείο αναφοράς τόσο για πολίτες και επιχειρηματίες όσο και για επαγγελματίες που παρέχουν λογιστικες υπηρεσιες.

Είναι η κρατική υπηρεσία που προσφέρει τη δυνατότητα στους φορολογούμενους να διευθετούν τις εκκρεμότητές τους με τις ΔΟΥ μέσω Διαδικτύου.

Την ίδια ηλεκτρονική υπηρεσία χρησιμοποιούν λογιστές και φοροτεχνικοί για να διενεργούν τις φορολογικές συναλλαγές των πελατών τους.

Το ηλεκτρονικό σύστημα συνδράμει στην απλοποίηση των φορολογικών συναλλαγών, γλιτώνοντας τους πολίτες από ταλαιπωρία και σπατάλη χρόνου.

Ποιες ηλεκτρονικές υπηρεσίες παρέχει το Gsis – TAxis Net;

Πολίτες και λογιστές μπορούν να υποβάλουν δήλωση φορολογίας εισοδήματος των εντύπων Ε1, Ε2, Ε3, Ε9, Ε14 μέσω του συστήματος.

Οι επιχειρήσεις έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν ηλεκτρονικά τις περιοδικές δηλώσεις ΦΠΑ.

Στο Gsis – TAxis Net οι ενδιαφερόμενοι έχουν πρόσβαση μεταξύ άλλων σε υπηρεσίες χορήγησης επιδομάτων, όπως κατανάλωσης πετρελαίου θέρμανσης.

Οι κάτοχοι οχημάτων μπορούν να εκτυπώνουν τα έντυπα για τα τέλη κυκλοφορίας και κατάστασης οχήματος.

Μέσω της ηλεκτρονικής υπηρεσίας οι πολίτες εκτυπώνουν παράβολα, έντυπα και δηλώσεις για τις συναλλαγές τους με τους φορείς του Υπουργείου Οικονομικών.

Το Gsis – TAxis Net παρέχει προσωποποιημένες πληροφορίες και υπενθυμίζει στους χρήστες τις φορολογικές τους υποχρεώσεις.

Ποια διαδικασία ακολουθείται για την εγγραφή στο σύστημα;

Ο ενδιαφερόμενος χρήστης επισκέπτεται την ηλεκτρονική σελίδα της Γενικής Γραμματείας Πληροφορικών Συστημάτων, συμπληρώνει τη φόρμα εγγραφής και την υποβάλλει.

Τα στοιχεία που σημειώνει ο κάθε χρήστης ελέγχονται για να πιστοποιηθεί η ορθότητά τους.

Εφόσον είναι σωστά, το σύστημα χορηγεί στον χρήστη αποδεικτικό σημείωμα που αναγράφει την προθεσμία παραλαβής του κλειδάριθμου από την ΔΟΥ.

Γίνεται έγκριση της αίτησης στη ΔΟΥ και ο φορολογούμενος λαμβάνει τον κλειδάριθμο με το ΑΦΜ και την ταυτότητά του.

Ο ενδιαφερόμενος χρησιμοποιεί τον κλειδάριθμο για την ενεργοποίηση του λογαριασμού χρήστη στο σύστημα Gsis – TAxis Net.

Ποια είναι τα απαραίτητα στοιχεία για τη φόρμα εγγραφής;

Ο κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να υποβάλλει οποτεδήποτε τη φόρμα εγγραφής του στην υπηρεσία Gsis – TAxis Net.

Συστήνεται η εγγραφή να υποβάλλεται αρκετές ημέρες πριν από τη λήξη της εκάστοτε φορολογικής περιόδου.

Στοιχεία για υπηρεσία e-ΦΠΑ

Ο ενδιαφερόμενος εισάγει το ΑΦΜ και διευκρινίζει αν είναι φυσικό πρόσωπο ή όχι.

Η συμπλήρωση της ηλεκτρονικής φόρμας εγγραφής απαιτεί τα παρακάτω στοιχεία:

 • ΔΟΥ υποβολής δηλώσεων υποκειμένου
 • ΑΦΜ λογιστή και Αριθμός Μητρώου Αδείας ασκήσεως επαγγέλματος
 • Τύπος και αριθμός ταυτότητας υποκειμένου
 • Κατηγορία βιβλίων
 • Ενδοκοινοτικές Συναλλαγές
 • ΑΦΜ λογιστή
 • Τηλέφωνο
 • FAX
 • Email
 • Ημερομηνία υποβολής τελευταίας περιοδικής δήλωσης ΦΠΑ
 • Αριθμός τελευταίας περιοδικής δήλωσης ΦΠΑ

Στοιχεία για την υπηρεσία e-Εισόδημα

Απαιτείται από τον ενδιαφερόμενο η εισαγωγή του ΑΦΜ και η διευκρίνιση ότι πρόκειται για φυσικό πρόσωπο.

Η συμπλήρωση της ηλεκτρονικής φόρμας εγγραφής γίνεται με τα παρακάτω στοιχεία:

 • ΑΦΜ λογιστή (προαιρετικά)
 • Στοιχεία ταυτότητας
 • Στοιχεία επικοινωνίας (ηλεκτρονική διεύθυνση)
 • ΔΟΥ υποβολής δηλώσεων
 • Προσωπικά στοιχεία (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο και διεύθυνση κατοικίας) του φορολογουμένου και του/της συζύγου, εφόσον υπάρχει).

Αρθρογραφία που μπορεί να σας ενδιαφέρει …