Το blog μας

Αρθρογραφία γύρω απο τα πιο πρόσφατα φορολογικά ζητήματα

Τα μεγαλύτερα λογιστικα γραφεια – Πώς να επιλέξετε το καλύτερο

EFM DIGIMARK TRADE Τα μεγαλύτερα λογιστικα γραφεια - Πώς να επιλέξετε το καλύτερο

Το λογιστικο γραφειο που θα σας εκπροσωπήσει αποτελεί έναν σημαντικό μακροχρόνια συνεργάτη. Η επιλογή του είναι εξαιρετικά σημαντική και πριν αποφασίσετε θα πρέπει να λάβετε σοβαρά υπόψιν σας πολλαπλά κριτήρια.

Παρακάτω μερικές συμβουλές για τα κριτήρια με τα οποία πρέπει να επιλέξετε λογιστικό γραφείο καθώς και τις υπηρεσίες που θα χρειαστείτε.

3 βασικά σημεία υπεροχής ενός μεγάλου λογιστικού γραφείου

  • Στελέχη με πολυετή πείρα και άρτια εξειδίκευση στο αντικείμενό τους ώστε να ανταποκρίνονται με ξεχωριστό τρόπο στις απαιτήσεις και τις προσδοκίες κάθε πελάτη.
  • Ευρύ δίκτυο συνεργατών για να προσφέρουν υπεύθυνες και αξιόπιστες λύσεις σε επιχειρήσεις κάθε τομέα του ελληνικού επιχειρείν.
  • Διαρκή ενημέρωση για τις εξελίξεις του επιχειρηματικού περιβάλλοντος ώστε να προσφέρονται οι πλέον συμφέρουσες λύσεις στους πελάτες παρά τις διαρκώς μεταβαλλόμενες οικονομικές συνθήκες που επικρατούν.

Υπηρεσίες που παρέχουν από τα μεγάλα λογιστικά γραφεία

Τα μεγαλύτερα λογιστικά γραφεία απαρτίζονται από στελέχη που μπορούν να ανταποκριθούν σε εκτενές φάσμα λογιστικών, φοροτεχνικών και οικονομικών υπηρεσιών.

Προσφέρονται λογιστικές υπηρεσίες υψηλής προστιθέμενης αξίας παρέχοντας εξατομικευμένες προτάσεις, που βασίζονται στην εκτεταμένη ενασχόληση των στελεχών με ποικίλους κλάδους της αγοράς.

Παρέχονται φοροτεχνικές υπηρεσίες από πλήρως καταρτισμένους φορολογικούς συμβούλους, που είναι σε θέση να εξασφαλίσουν στις επιχειρήσεις έγκυρη φορολογική πληροφόρηση.

Με αποκλειστικό γνώμονα τη διαφύλαξη και την προώθηση των συμφερόντων των πελατών, εξειδικευμένοι σύμβουλοι τίθενται στη διάθεση των επιχειρήσεων προτείνοντας τις καλύτερες δυνατές αναπτυξιακές λύσεις με σκοπό την επίτευξη των επιχειρηματικών στόχων.

Οι υπηρεσίες μισθοδοσίας που παρέχονται από τα μεγαλύτερα λογιστικά γραφεία διασφαλίζουν τη σύννομη, σωστή, έγκαιρη και τεκμηριωμένη έκδοση της μισθοδοσίας σε κάθε επιχείρηση ανεξάρτητα από το μέγεθός της και το αντικείμενο δραστηριότητας.

Αναλαμβάνεται η ίδρυση νέων επιχειρήσεων οποιασδήποτε μορφής, η βήμα προς βήμα διεκπεραίωση των απαιτούμενων διαδικασιών μέχρι την ολοκλήρωση και την παράδοση του «κλειδιού» της κάθε νέας επιχείρησης στον πελάτη.

Προσφέρονται ελεγκτικές υπηρεσίες που ανταποκρίνονται πλήρως στις απαιτήσεις των επιχειρήσεων, προνοώντας για τους επιχειρηματικούς κινδύνους, και πετυχαίνουν την εξυπηρέτηση των διαδικασιών με τον πλέον ασφαλή τρόπο.

Γιατί να επιλέξετε το λογιστικο γραφειο EFM

Η πολυετής εμπειρία των στελεχών του EFM σε συνδυασμό με το ευρύ δίκτυο των εξειδικευμένων συνεργατών της, εξασφαλίζει σε κάθε επιχείρηση την πλήρη κάλυψη των αναγκών της.

Με τη δέσμευση όλων των πόρων της γνώσης, της κατάρτισης και της ικανότητας καθενός στελέχους και συνεργάτη μας, η επίτευξη των στόχων και του οράματος κάθε νέου και έμπειρου επιχειρηματία μπορεί να θεωρείται δεδομένη.

Κάθε πελάτης έχει τη δυνατότητα να ενημερώνεται επαρκώς για τις εξελίξεις που αφορούν στην επιχείρησή του. Χάρη στην άρτια μηχανοργάνωση που διαθέτει το λογιστικο γραφειο EFM προσφέρεται πληροφόρηση σε ό,τι αφορά τα λογιστικά θέματα των πελατών, ώστε να είναι ενήμεροι ανά πάσα στιγμή.

Βασικό μέλημά μας αποτελεί η ανάπτυξη προσωπικής επαφής με τους επιχειρηματίες – πελάτες, με μοναδικό σκοπό την οικοδόμηση σχέσεων εμπιστοσύνης που διαρκούν στο χρόνο.

Κάθε επιχείρηση αντιμετωπίζεται ξεχωριστά και γίνονται κατανοητές οι λειτουργικές και χρηματοοικονομικές πτυχές της, λαμβάνοντας υπόψη το όραμα του επιχειρηματία και τους στόχους του.

Παρέχεται διαρκής παρακολούθηση της προόδου της κάθε επιχείρησης, διαθέτοντας πόρους και ειδικές υπηρεσίες προκειμένου να ανέλθει σταδιακά στον τομέα δραστηριοποίησής της.

Κάθε πελάτης επωφελείται από την συνεργασία του με επαγγελματία συνεργάτη του λογιστικού γραφείου, καθώς επιβλέπει την ανάπτυξη της επιχείρησης με κορυφαίο στόχο την υγιή και μακρόπνοη κερδοφορία.

Αρθρογραφία που μπορεί να σας ενδιαφέρει …