Το blog μας

Αρθρογραφία γύρω απο τα πιο πρόσφατα φορολογικά ζητήματα

Φορολογική δήλωση 2017: 3 ζητήματα που αφορούν στις επιχειρήσεις

shutters44522 Φορολογική δήλωση 2017: 3 ζητήματα που αφορούν στις επιχειρήσεις

Την τελευταία ημέρα του Ιουνίου λήγει η προθεσμία για τη φορολογική δήλωση νομικών προσώπων.

Διαβάστε παρακάτω 3 φορολογικά ζητήματα που απασχολούν τις επιχειρήσεις και γιατί είναι σημαντικό να συνεργάζεστε με ένα αξιόπιστο λογιστικο γραφειο.

3 φορολογικά ζητήματα που απασχολούν τις επιχειρήσεις

Ζήτημα #1

Εξαιρούνται από τον φορολογικό έλεγχο επιχειρήσεις με «καθαρό» φορολογικό πιστοποιητικό από ιδιώτη ελεγκτή;

Σύμφωνα με τη Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών της Εφορίας, τακτικός φορολογικός έλεγχος διενεργείται σε όλες τις επιχειρήσεις.

Δεν εξαιρούνται πλέον όσες έχουν ελεγχθεί από ιδιώτη ελεγκτή, ακόμα και αν δεν έχουν παρατηρήσεις ή παραβάσεις της φορολογικής νομοθεσίας.

Η εν λόγω εξαίρεση ίσχυε έως το έτος 2013, αλλά στο ισχύον καθεστώς δεν περιλαμβάνεται.

Ζήτημα #2

Γίνεται σε μια επιχείρηση να αναγνωριστεί έκπτωση από τα ακαθάριστα έσοδα λόγω δαπανών για την ψυχαγωγία των εργαζομένων της;

Οι δαπάνες που αφορούν στην ψυχαγωγία του προσωπικού (εκδρομή, κοπή πρωτοχρονιάτικης πίτας) δύνανται να αναγνωριστούν για έκπτωση από τα ακαθάριστα έσοδα της επιχείρησης.

Προϋπόθεση είναι να προσκομιστούν στοιχεία που να αποδεικνύουν τον αριθμό των εργαζομένων που μετείχαν στις ψυχαγωγικές εκδηλώσεις.

Χρειάζονται φυσικά και παραστατικά τα οποία να αποδεικνύουν το είδος της κάθε εκδήλωσης, για να είναι εφικτό να ελεγχθεί η παραγωγικότητα της δαπάνης.

Ζήτημα #3

Αναγνωρίζονται σε μια επιχείρηση δαπάνες για ταξίδια στο εξωτερικό;

Οι δαπάνες για ταξίδια στο εξωτερικό αναγνωρίζονται αν η επιχείρηση προσκομίσει στοιχεία που αποδεικνύουν την επαγγελματική φύση της μετάβασης.

Ως δαπάνη λαμβάνεται το κόστος των εισιτηρίων των εργαζομένων που ταξίδεψαν -εξαιρούνται τα εισιτήρια τρίτων προσώπων που δεν σχετίζονται με τη δραστηριότητα της επιχείρησης.

Τα έξοδα της διαμονής λογίζονται ως δαπάνη μόνο αν στο τιμολόγιο του καταλύματος αναγράφονται τα στοιχεία του εργαζομένου και της επιχείρησης που διοργάνωσε το ταξίδι.

Ως δαπάνη λαμβάνονται και τα έξοδα διατροφής μόνο όταν δεν υπερβαίνουν τα έξοδα της διαμονής.

Γιατί η επιχείρηση χρειάζεται εξειδικευμένο φοροτεχνικό σύμβουλο

Η λογιστική εταιρία EFM διαθέτει την εμπειρία, την κατάρτιση, την γνώση και την ενημέρωση για να παρέχει υπηρεσίες υψηλής ποιότητας στην επιχείρηση.

Εξειδικευμένοι φοροτεχνικοί σύμβουλοι δύνανται να ενημερώνουν συνεχώς τον επιχειρηματία για κάθε τι που αφορά στη φορολογική νομοθεσία.

Η πολύπλευρη και έγκυρη ενημέρωση δημιουργεί τις προϋποθέσεις για τη βελτίωση της επιχειρηματικής λειτουργίας.

Τα στελέχη της EFM εγγυώνται τη χάραξη ορθού φορολογικού σχεδιασμού ώστε να αποφεύγονται οι κίνδυνοι, οι κυρώσεις και τα πρόστιμα.

Παρέχουν επιπλέον σωστή απεικόνιση στοιχείων ώστε να λαμβάνονται ορθές επιχειρηματικές αποφάσεις.

Σκοπός της λογιστικής εταιρίας είναι η τήρηση της φορολογικής νομιμότητας σε κάθε επιχείρηση – συνεργάτη και η κάρπωση του μεγαλύτερου δυνατού ωφελήματος από τις φορολογικές προοπτικές.

Αρθρογραφία που μπορεί να σας ενδιαφέρει …