Το blog μας

Αρθρογραφία γύρω απο τα πιο πρόσφατα φορολογικά ζητήματα

ΦΠΑ: Τι χρειάζεται να προσέχουν οι νέοι επιχειρηματίες

slide3 ΦΠΑ: Τι χρειάζεται να προσέχουν οι νέοι επιχειρηματίες

Απόλυτη τυπικότητα στις υποχρεώσεις προς την εφορία (πχ υποβολή δήλωσης ΦΠΑ) απαιτεί από τους επιχειρηματίες η σύγχρονη φορολογική πραγματικότητα.

Το ισχύον σύστημα χρηματικών ποινών δεν παρέχει περιθώρια για λάθη και παραλείψεις, τιμωρώντας αυστηρά οποιαδήποτε παρατυπία.

Προκειμένου να αποφεύγονται τα πρόστιμα, κάθε επιχειρηματίας είναι απαραίτητο να συνεργάζεται στενά με το λογιστικο γραφειο που αναλαμβάνει τα λογιστικά και φορολογικά ζητήματα της επιχείρησής του.

Τι πρέπει να γνωρίζουν οι νέοι επιχειρηματίες για το ΦΠΑ

Περιοδική δήλωση: Υποβάλλεται μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του μήνα που ακολουθεί από τη λήξη της φορολογικής περιόδου στην οποία αφορά η δήλωση.

Φορολογική περίοδος: Ο ημερολογιακός μήνας για όσους τηρούν διπλογραφικά βιβλία και το ημερολογιακό τρίμηνο για εκείνους που τηρούν απλογραφικά βιβλία.

Υποβολή δήλωσης ΦΠΑ: Είτε εμπρόθεσμη, είτε εκπρόθεσμη, είτε τροποποιητική, γίνεται μόνο ηλεκτρονικά και η πληρωμή του οφειλόμενου ΦΠΑ γίνεται μόνο μέσω του τραπεζικού συστήματος.

Πληρωμή με δόσεις: Παρέχεται η δυνατότητα πληρωμής της περιοδικής του ΦΠΑ με δόσεις. Εφόσον η δήλωση είναι εμπρόθεσμη, ο επιχειρηματίας μπορεί να πληρώσει με δύο ισόποσες δόσεις το οφειλόμενο ποσό αν υπερβαίνει τα 100 ευρώ.

Πληρωμή μέσω τράπεζας: Η πληρωμή μπορεί να γίνεται μέσω του τραπεζικού συστήματος ή των ΕΛΤΑ.

Γιατί ο επιχειρηματίας πρέπει να συνεργάζεται με έμπειρο λογιστή

Τυχόν λάθη ή παραλείψεις στην υποβολή της περιοδικής δήλωσης του ΦΠΑ επιφέρουν χρηματικές ποινές στις επιχειρήσεις.

Είναι σημαντικό λοιπόν, η περιοδική δήλωση να περιλαμβάνει σωστά στοιχεία αλλά και να υποβάλλεται εντός του χρονικού πλαισίου που ορίζεται από τη νομοθεσία.

Η συνεργασία του επιχειρηματία με ένα αξιόπιστο λογιστικό γραφείο κρίνεται παραπάνω από απαραίτητη, κυρίως λόγω των συνεχών μεταβολών που συντελούνται στη φορολογική νομοθεσία.

Τα έμπειρα στελέχη του λογιστικού γραφείου EFM δύνανται να λαμβάνουν έγκυρη ενημέρωση και να παρακολουθούν τις εγκυκλίους που εκδίδονται επί της νομοθεσίας.

Με αυτόν τον τρόπο καθίσταται εφικτή η χάραξη σωστού φορολογικού σχεδιασμού ώστε να αποφεύγονται οι φορολογικοί κίνδυνοι, οι κυρώσεις και τα πρόστιμα.

Η EFM εγγυάται την κάρπωση του μεγαλύτερου δυνατού ωφελήματος από τις φορολογικές προοπτικές για τον επιχειρηματία, πάντα στο πλαίσιο της ισχύουσας νομοθεσίας.

Αρθρογραφία που μπορεί να σας ενδιαφέρει …