Το blog μας

Αρθρογραφία γύρω απο τα πιο πρόσφατα φορολογικά ζητήματα

Λογιστής, φοροτεχνικός ή οικονομικός σύμβουλος – Ποιον επαγγελματία χρειάζεται η επιχείρηση

slide3 Λογιστής, φοροτεχνικός ή οικονομικός σύμβουλος - Ποιον επαγγελματία χρειάζεται η επιχείρηση

Λογιστής, φοροτεχνικός ή οικονομικός σύμβουλος;

Πρόκειται να δραστηριοποιηθείτε επιχειρηματικά και αναζητάτε τον κατάλληλο επαγγελματία που θα αναλάβει τη διαχείριση των οικονομικών θεμάτων της επιχείρησής σας.

Δείτε γιατί είναι σημαντικό να συνεργαστείτε με ένα μεγάλο λογιστικο γραφειο που διαθέτει καταρτισμένα στελέχη στα λογιστικά και φοροτεχνικά ζητήματα καθώς και συμβούλους επιχειρήσεων.

Λογιστής: ποιες αρμοδιότητες αναλαμβάνει

Ο λογιστής είναι υπεύθυνος για την τήρηση των βιβλίων της επιχείρησης και τη συμπλήρωση εντύπων που χρειάζονται στο πλαίσιο τακτοποίησης των φορολογικών υποχρεώσεων.

Παρότι μεγάλο μέρος των εντύπων συμπληρώνονται και υποβάλλονται ηλεκτρονικά πλέον, ο λογιστής πρέπει να είναι συνεπής στις προθεσμίες που ορίζονται από το Υπουργείο Οικονομικών.

Είναι απαραίτητο να καλύπτει εγκαίρως τις υποχρεώσεις της επιχείρησης αλλά και να παρακολουθεί τις μεταβολές που συντελούνται στη φορολογική νομοθεσία.

Φοροτεχνικός: ποιες υπηρεσίες προσφέρει

Ο φοροτεχνικός, όπως και ο λογιστής, κατέχει άδεια άσκησης επαγγέλματος λογιστή και δύναται να ανταποκριθεί με άρτιο τρόπο στα καθήκοντα του λογιστικού επαγγέλματος.

Εκτός από λογιστικές υπηρεσίες, ο φοροτεχνικός λειτουργεί και ως σύμβουλος σε μία επιχείρηση και μπορεί να γνωρίζει πώς κάθε επιχειρηματική απόφαση επηρεάζει τα οικονομικά δεδομένα σε σχέση με τη φορολογία.

Αποτελεί έναν πολύτιμο συνεργάτη για κάθε επιχείρηση καθώς είναι σε θέση να προτείνει εναλλακτικές λύσεις προκειμένου να περιορίσει τη φορολογική επιβάρυνση του επιχειρηματία, στο πλαίσιο πάντα της φορολογικής νομιμότητας.

Οικονομικός σύμβουλος: πώς βοηθάει την επιχείρηση

Ο οικονομικός σύμβουλος δεν ασχολείται με τα λογιστικά ή φοροτεχνικά θέματα αλλά συνεργάζεται με τους αντίστοιχους επαγγελματίες ώστε να παρέχει άρτιες συμβουλευτικές υπηρεσίες στον επιχειρηματία.

Με τις γνώσεις και την εμπειρία του δύναται να συνδράμει αποτελεσματικά στην οικονομική ανάπτυξη της επιχείρησης που αναλαμβάνει και να εξασφαλίσει την επικερδή μακροημέρευσή της.

Ο οικονομικός σύμβουλος είναι σε θέση να προτείνει εναλλακτικές επιλογές που μπορεί να ωφελούν τα οικονομικά της επιχείρησης.

Τέτοιες επιλογές είναι ευκαιρίες για διαφορετικές πηγές χρηματοδότησης, ιδέες για τον στρατηγικό σχεδιασμό και το επιχειρηματικό πλάνο, λύσεις για τη διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού της επιχείρησης.

Γιατί είναι σημαντικό να επιλέξετε ένα μεγάλο λογιστικό γραφείο

Η λογιστική εταιρεία EFM διαθέτει στελέχη που εξειδικεύονται στα λογιστικά και φοροτεχνικά θέματα και έχει στο δυναμικό της αξιόπιστους συμβούλους επιχειρήσεων.

Τα στελέχη του μεγάλου λογιστικού γραφείου, χάρη στην κατάρτιση και την εμπειρία τους, αντιμετωπίζουν τον κάθε επιχειρηματία ξεχωριστά και εξατομικευμένα.

Είναι σε θέση δε, με τη μεταξύ τους συνεργασία να εξασφαλίζουν στην επιχείρηση την πλήρη κάλυψη των αναγκών της.

Γι αυτόν τον λόγο, τα στελέχη της EFM επιδιώκουν την ανάπτυξη προσωπικής σχέσης με τον επιχειρηματία – πελάτη ώστε να εδραιώνονται σχέσεις εμπιστοσύνης.

Με την ανάθεση των οικονομικών θεμάτων της επιχείρησης σε ένα μεγάλο λογιστικό γραφείο, ο επιχειρηματίας αποκτά πολύτιμους συνεργάτες που τον εκπροσωπούν, τον προστατεύουν και τον συμβουλεύουν, δημιουργώντας τις καλύτερες δυνατές προϋποθέσεις για την επιτυχία του επιχειρηματικού εγχειρήματος.

Αρθρογραφία που μπορεί να σας ενδιαφέρει …