Ανδριάνα Συμμιγιάννη

Υπεύθυνη Γραμματείας

Έχει την ευθύνη για την επικοινωνία με μικρομεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις της EFM-Accounting Services, συμμετέχει ενεργά στη διαδικασία πρόσληψης ανθρωπίνου δυναμικού καθώς και συντονίζει όλες τις εκδηλώσεις και κοινωνικές επαφές της εταιρείας μας.

ανδριανα Ανδριάνα Συμμιγιάννη

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

  • Πτυχιούχος των ΑΤΕΙ
  • Μεταπτυχιακός τίτλος στην «Διοίκηση Επιχειρήσεων» στο University of Wales

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Μέλος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Αθηνών

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

Πριν ενταχθεί στο δυναμικό της Εταιρίας, είχε διατελέσει ως γραμματέας σε μεγάλη Εταιρεία στην Αθήνα, καθώς και ως βοηθός λογιστή.

Σήμερα εργάζεται ως υπεύθυνη γραμματείας της EFM Accounting Services με κύρια καθήκοντα τον έλεγχο και συντονισμό όλων των θεμάτων τόσο του γραφείου όσο και την εξυπηρέτηση πελατών. Επίσης, ως βοηθός λογιστή συμμετέχει στην καταχώρηση παραστατικών-τιμολογίων πελατών του γραφείου, συμβάλλοντας έτσι στην έγκαιρη ολοκλήρωση όλων των φορολογικών υποχρεώσεων.

Έχει την ευθύνη για την επικοινωνία με μικρομεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις της EFM-Accounting Services, συμμετέχει ενεργά στη διαδικασία πρόσληψης ανθρωπίνου δυναμικού καθώς και συντονίζει όλες τις εκδηλώσεις και κοινωνικές επαφές της εταιρείας μας.

Επίσης συμμετέχει στην συνεχή παρακολούθηση των μηνιαίων και ετήσιων φορολογικών υποχρεώσεων εταιριών του ιδιωτικού τομέα.

Μιλάει αγγλικά

Στοιχεία Επικοινωνίας
Βασιλέως Γεωργίου 2-4,

15122, Μαρούσι