Πως μπορούμε να σας βοηθήσουμε;

Η έμπειρη ομάδα μας είναι πάντα πρόθυμη να σας εξυπηρετήσει.

Η EFM σημαίνει για μένα:
Γνώστες του αντικειμένου τους
Άμεση εξυπηρέτηση
Υψηλή επαγγελματικότητα
Αξιοπιστία
Άμεση ενημέρωση για όλες τις αλλαγές
Μπράβο παιδιά, συνεχίστε έτσι!!!

placeholder
Κώστας Στεφάνου από ΟΕ

Κατεβάστε το ενημερωτικό φυλλάδιο για την Τεκμηρίωση Ενδοομιλικών Συναλλαγών

Τεκμηρίωση Ενδοομιλικών Συναλλαγών

Όλες οι οντότητες που έχουν εμπορικές συναλλαγές στην Ελλάδα (αγορές, πωλήσεις, δικαιώματα, λήψη υπηρεσιών κλπ) με εταιρείες συνδεδεμένες έχουν υποχρέωση υποβολής του Φακέλου Τεκμηρίωσης.

Όλα και περισσότερες  χώρες στο διεθνές επιχειρηματικό Περιβάλλον  έχουν πλέον θεσπίσει κανόνες για την τεκμηρίωση των ενδοομιλικών συναλλαγών για την παγκόσμια αντιμετώπιση και συντονισμένη εποπτεία της.

Η EFM, βάσει της εμπειρίας των στελεχών της στην τεκμηρίωση των ενδοομιλικών συναλλαγών (transfer pricing), που αποτελεί ένα από τα πιο σημαντικά θέματα στη διεθνή φορολογία, είναι σε θέση να προσφέρει σημαντικές υπηρεσίες

Υπηρεσίες Ενδοομιλικών Συναλλαγών - Transfer Pricing:

  • Προετοιμασία Φακέλων τεκμηρίωσης πριν σας καλέσει το Υπουργείο Ανάπτυξης
  • Επιλογή μεθόδου – Συγκριτική Ανάλυση.
  • Ετοιμασία συνοπτικών Πινάκων ενδοομιλικών συναλλαγών
  • Παραβάσεις & Πρόστιμα ενδοομιλικών συναλλαγών
  • Υποστήριξη κατά τη διάρκεια φορολογικού ελέγχου για transfer pricing
  • Προέγκριση ενδοομιλικών συναλλαγών.
  • Τήρηση της Αρχής των ίσων Αποστάσεων

Δεδομένου ότι οι φάκελοι τεκμηρίωσης θα χρησιμοποιούνται και από τους εφοριακούς κατά τον έλεγχό τους, η σωστή τήρησή τους είναι εξαιρετικής σημασίας για όλους τους υπόχρεους.

Ανάλυση Ενδοομιλικών ΣυναλλαγώνΔείτε αναλυτικά τις επιμέρους κατηγορίες

Η E.F.M. σας προσφέρει λύσεις με εγγυημένη πιστοποίηση ποιότητας βάση Ευρωπαϊκών Standards