Πως μπορούμε να σας βοηθήσουμε;

Η έμπειρη ομάδα μας είναι πάντα πρόθυμη να σας εξυπηρετήσει.

Η εταιρεία μας συνεργάζεται με την EFM εδώ και μια δεκαετία. Το αντικείμενο μας είναι χονδρικό εμπόριο μηχανημάτων σε όλη την Ελλάδα. Στο ξεκίνημα της συνεργασίας μας με την EFM, τον κύριο Κολιοθωμά και τους συνεργάτες του δεν μπορώ να μην πω ότι κρατούσα μία επιφύλαξη για το εάν μπορεί να λειτουργήσει ο θεσμός του outsourcing λογιστηρίου στη δικιά μου επιχείρηση και αυτό γιατί επί μια 20ετία είχα μόνιμη μισθωτή.
Τελικά, μετά από 10 χρόνια συνεργασίας «μετανιώνω» που αυτό δεν το έκανα πολύ νωρίτερα. Για μένα, η EFM αποτελεί σήμερα έναν πολύτιμο συνεργάτη με βαθιά γνώση και υποδειγματική εξυπηρέτηση τόσο στο λογιστικό φοροτεχνικό αντικείμενό τους όσο και σε μια μεγάλη ποικιλία από τις συμβουλευτικές του υπηρεσίες.
Θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στον πολύτιμο πλέον συνεργάτη μου, κύριο Κολιοθωμά Θωμά καθώς και σε όλη την ομάδα του για αυτό που κάνουν για μένα καθημερινά.

placeholder
Σταύρος Πασσαλής, Αθήνα
AE με χονδρικό εμπόριο μηχανημάτων
EFM COVER AuditingServices Ελεγκτικές υπηρεσίες

Κατεβάστε το ενημερωτικό φυλλάδιο για τις ελεγκτικές υπηρεσίες μας

Ελεγκτικές υπηρεσίες

Τα στελέχη της E.F.M., καθημερινά έχουν επιτύχει να εφαρμόζουν με απόλυτη επιτυχία εκείνα τα πρότυπα και τις Ελεγκτικές Υπηρεσίες μέσα από τις πλέον σύγχρονες Μεθόδους, έτσι ώστε να επιτυγχάνεται να είναι η επιχείρηση σας απόλυτα ενήμερη και σύννομη με την ισχύουσα Φορολογική – Εργατική και  Ασφαλιστική Νομοθεσία.

Οι Ελεγκτικές μας Υπηρεσίες περιλαμβάνουν διαδικασίες που ξεπερνούν και τις πιο απαιτητικές προκλήσεις,  ικανές  στο να επιτυγχάνουν να αναγνωρίζουν εκείνους τους επιχειρηματικούς κινδύνους, τους οποίους η εκάστοτε Οικονομική Μονάδα μιας επιχείρησης καλείται να διαχειριστεί με τον πλέον ασφαλή τρόπο.

Audit EFM2 Ελεγκτικές υπηρεσίες

Ανάλυση των Ελεγκτικών μας Υπηρεσιών :

  • Έλεγχοι Διαχειριστικοί.
  • Έλεγχοι Οικονομικών Καταστάσεων και Ενοποιημένων Ισολογισμών.
  • Έλεγχος σωστής λειτουργίας των Λογιστικών συστημάτων.
  • Έλεγχος σωστής λειτουργίας των Συστημάτων εσωτερικού ελέγχου.
  • Έλεγχοι Βιβλίων και Στοιχείων.
  • Έλεγχος Προϋπολογισμών – Απολογισμών.
  • Έλεγχοι για Συγχωνεύσεις, Εξαγορές, Μετατροπές.
  • Διοικητικός Έλεγχος -Λειτουργικός Έλεγχος
  • Αξιολόγηση της αποδοτικότητας του λογιστηρίου σας.
  • Υπηρεσίες Εσωτερικού Ελέγχου.

Αξιολόγηση του λογιστηρίου σας μέσω Έκτακτου Οικονομικού Ελέγχου:

Σκοπός:
Αποκάλυψη ενδεχόμενων προβλημάτων σε αιφνιδιαστικό οικονομικό έλεγχο στο λογιστήριο της επιχείρησης.

Απαιτούμενα:
Συνδρομή του υπευθύνου της επιχείρησης για αιφνιδιαστικό έλεγχο στο λογιστήριο της επιχείρησης.

Παραδοτέο:
Καταγραφή προβλημάτων που τυχόν θα προκύψουν σε αιφνιδιαστικό οικονομικό έλεγχο.

Δειγματοληπτικός Έλεγχος με ποιοτικά κριτήρια ανάλυσης σε βάθος, με στόχο να αξιολογηθεί το επίπεδο Οργάνωσης και Αποδοτικότητας του Λογιστηρίου σας και η συμμόρφωσή του με τις απαιτήσεις των Φορολογικών – Εργατικών – Ασφαλιστικών νόμων.

Η E.F.M. σας προσφέρει λύσεις με εγγυημένη πιστοποίηση ποιότητας βάση Ευρωπαϊκών Standards