Το blog μας

Αρθρογραφία γύρω απο τα πιο πρόσφατα φορολογικά ζητήματα

ΣΕΠΕ: Ολες οι νέες υποχρεώσεις των εργοδοτών

erg ΣΕΠΕ: Ολες οι νέες υποχρεώσεις των εργοδοτών
Ηλεκτρονικά ή ακόμη και με ένα SMS, θα μπορούν οι εργοδότες να ενημερώνουν το ηλεκτρονικό σύστημα ΕΡΓΑΝΗ για τις υπερωρίες, την υπερεργασία ή ακόμη και τις προσλήψεις ή αποχωρήσεις προσωπικού.

Πρόκειται για υποχρέωση που έχουν, βάσει του νόμου που ψηφίστηκε τον Σεπτέμβριο του 2017, οι εργοδότες για εκ των προτέρων δήλωση των αλλαγών στο ωράριο και στους πίνακες προσωπικού, με στόχο την καταπολέμηση της απλήρωτης, αδήλωτης εργασίας.

Την περασμένη Παρασκευή, με σημαντική καθυστέρηση, δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ η υπουργική απόφαση της υπουργού Εργασίας Έφης Αχτσιόγλου, που καθορίζει το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης των αλλαγών.

Συγκεκριμένα, ξεκαθαρίζει ότι από την 1η Ιουλίου είναι υποχρεωτική εκ των προτέρων ηλεκτρονική δήλωση της υπερωριακής απασχόλησης ή της υπερεργασίας. Για δύο μήνες, μέχρι τις 31/8/2018, θα ισχύσει μεταβατική περίοδος, κατά την οποία θα είναι δυνατή η δήλωση υπερωριών και με τον παλιό τρόπο, δηλαδή μέσω του Ειδικού Βιβλίου Υπερωριών.

Η μεταβατική περίοδος ολοκληρώνεται την 1η Σεπτεμβρίου, καθώς από τότε η υποβολή θα γίνεται μόνο με το νέο ηλεκτρονικό τρόπο. Με σκοπό να απλουστευθούν οι διαδικασίες, από 1η Οκτωβρίου θα είναι δυνατή και η υποβολή του εντύπου Ε4 της τροποποίησης ωραρίου (πίνακας προσωπικού), μέσω μηνύματος κινητού τηλεφώνου. Προϋπόθεση είναι ο εργοδότης να έχει δηλώσει αριθμό κινητού τηλεφώνου στο σύστημα ΕΡΓΑΝΗ.

Ειδικά για τον πίνακα προσωπικού (έντυπο Ε4), η απόφαση ορίζει ότι μπορεί να υποβάλλεται από τον Οκτώβριο μέσω κινητού τηλεφώνου με αποστολή μηνύματος, υπό την προϋπόθεση ότι ο εργοδότης έχει δηλώσει αριθμό κινητού τηλεφώνου ανά παράρτημα στο σύστημα ΕΡΓΑΝΗ. Ο εργοδότης ή τα εξουσιοδοτημένα από αυτόν πρόσωπα είναι αποκλειστικά υπεύθυνα για τη δήλωση του αριθμού κινητού τηλεφώνου καθώς και για τη δήλωση τυχόν μεταβολής αυτού.

Με την ολοκλήρωση της υποβολής του εντύπου Ε4 (συμπληρωματικός ωραρίου) μέσω κινητού τηλεφώνου, θα αποδίδεται και αποτυπώνεται αριθμός πρωτοκόλλου και ημερομηνία υποβολής και αποτελεί για τον εργοδότη αποδεικτικό υποβολής του. Σε περίπτωση ανεπιτυχούς υποβολής, θα αποστέλλεται στον χρήστη σχετικό μήνυμα.

Όσον αφορά την αναγγελία υπερεργασίας ή νόμιμης υπερωριακής απασχόλησης (έντυπο Ε8), θα υποβάλλεται μέσω κινητού τηλεφώνου από τον Ιούλιο. Και σε αυτή την περίπτωση οι αλλαγές θα αποστέλλονται μέσω μηνύματος από το κινητό που έχει δηλώσει ο εργοδότης στο συγκεκριμένο παράρτημα του πληροφοριακού συστήματος ΕΡΓΑΝΗ.

Ο εργοδότης ή τα εξουσιοδοτημένα από αυτόν πρόσωπα είναι αποκλειστικά υπεύθυνα για τη δήλωση του αριθμού κινητού τηλεφώνου καθώς και για τη δήλωση τυχόν μεταβολής αυτού. Και σε αυτήν την περίπτωση, με την ολοκλήρωση της υποβολής του εντύπου Ε8 μέσω κινητού τηλεφώνου, θα αποδίδεται και θα αποτυπώνεται αριθμός πρωτοκόλλου και ημερομηνία υποβολής. Ο αριθμός πρωτοκόλλου θα πρέπει να φυλάσσεται καθώς και θα αποτελεί για τον εργοδότη αποδεικτικό υποβολής του. Ειδικά για το έντυπο Ε8, έως το τέλος Αυγούστου, θα μπορεί να υποβάλλεται και μέσω του Ειδικού βιβλίου υπερωριών (τρόπος που ίσχυε έως σήμερα). Από 1/9/2018 οι εργοδότες θα υποβάλλουν υποχρεωτικά το έντυπο Ε8 (Αναγγελία υπερεργασίας ή νόμιμης υπερωριακής απασχόλησης) ηλεκτρονικά.

Η ίδια απόφαση επιχειρεί να μπλοκάρει και τις μαζικές προσλήψεις της τελευταίας στιγμής, από εργοδότες που διαπιστώνουν ότι εμφανίζεται το κλιμάκιο των ελεγκτών του ΣΕΠΕ. Σύμφωνα με την απόφαση, τα ελεγκτικά όργανα του ΣΕΠΕ θα μπορούν να δηλώνουν, επίσης μέσω κινητού τηλεφώνου στο ΕΡΓΑΝΗ, την ώρα έναρξης του ελέγχου. Η σχετική δήλωση λαμβάνει κι αυτή αριθμό πρωτοκόλλου και ημερομηνία, ώστε να είναι εμφανής στον εργοδότη.

Με την ίδια απόφαση περιγράφεται και η διαδικασία για την ηλεκτρονική αναγγελία της παραίτησης εργαζόμενου, μόνο εφόσον ο ίδιος έχει συνυπογράψει ή ενημερωθεί με εξώδικο. Η θέσπιση της ηλεκτρονικής αναγγελίας οικειοθελούς αποχώρησης θεραπεύει φαινόμενα στρέβλωσης που είχαν παρατηρηθεί, με εργοδότες να προβαίνουν σε αναληθείς αναγγελίες παραίτησης.

Η ΥΑ ορίζει τον τρόπο υποβολής του εντύπου στην ΕΡΓΑΝΗ υπογεγραμμένου και από τον εργαζόμενο, είτε της εξώδικης δήλωσης του εργοδότη και της έκθεσης επίδοσής της στον εργαζόμενο από δικαστικό επιμελητή.

Πηγή: euro2day.gr

Αρθρογραφία που μπορεί να σας ενδιαφέρει …