Θωμάς Kολιοθωμάς

Μέτοχος & Διευθύνων Σύμβουλος

Με πολυετή εμπειρία στην ίδρυση τόσο ελληνικών, όσο και θυγατρικών και υποκαταστημάτων εταιριών. Πολύχρονη εμπειρία σε θέματα φορολογίας ακινήτων, καθώς και σε θέματα ενδοομιλικών συναλλαγών, νομοθεσίας περί μέτρων φοροαποφυγής και ίσων αποστάσεων.

01 KOΛΙΟΘΩΜΑΣ ΘΩΜΑΣ 2 Θωμάς Kολιοθωμάς

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

  • Πτυχιούχος του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΑΣΟΕΕ)
  • Πτυχιούχος των ΑΤΕΙ, είναι μέλος του Οικονομικού Επιμελητηρίου
  • Εισηγητής σε πληθώρα σεμιναρίων λογιστικού και Φορολογικού αντικειμένου

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

  • Άδεια Λογιστή Α’τάξης
  • Μέλος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Αθηνών

Ο Θωμάς Κολιοθωμάς είναι Μέτοχος και Διευθύνων Σύμβουλος της E.F.M. Accounting Services και Διευθύνων του Power-Tax Training & Power -Tax.

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

Πριν ενταχθεί στο δυναμικό της Εταιρίας, ο κύριος Κολιοθωμάς Θωμάς είχε διατελέσει φορολογικός σύμβουλος επικεφαλής του φορολογικού τμήματος της εταιρίας ZΤΕ Corporation Ltd ως αρμόδιος για τον φορολογικό σχεδιασμό και την εγκατάσταση του Ομίλου ZTE στην Ελλάδα. Πολυετή εμπειρία στην ίδρυση τόσο ελληνικών, όσο και θυγατρικών και υποκαταστημάτων εταιριών. Πολύχρονη εμπειρία σε θέματα φορολογίας ακινήτων, καθώς και σε θέματα ενδοομιλικών συναλλαγών, νομοθεσίας περί μέτρων φοροαποφυγής και ίσων αποστάσεων. Eκτενή εμπειρία σε δομές φορολογικού σχεδιασμού, επιλογή εταιρείας και μέθοδοι περιορισμού – ελαχιστοποίησης της συνολικής φορολογικής επιβάρυνσης.

Σύμβουλος σε συγχωνεύσεις και εξαγορές, φορολογικής διαχείρισης των κερδών, διεθνούς φορολογικού σχεδιασμού, μερισμάτων όπως επιχειρηματική αναδιάρθρωση, βέλτιστης χρήσης φορολογικών ζημιών.

Παράλληλα οργάνωσε και διηύθυνε τo Power-Tax-Training, το εκπαιδευτικό κέντρο της E.F.M., που προσφέρει επαγγελματική εκπαίδευση σε οικονομικά στελέχη, δικηγόρους κλπ, απονέμοντας τίτλους σπουδών σε φορολογικά, λογιστικά και άλλα θέματα.

Πολυετή εμπειρία σε οικονομικούς ελέγχους εταιριών, μελέτες για διαγνωστικό φοροτεχνικό έλεγχο εταιρειών, με σκοπό τον εντοπισμό σημαντικών μελλοντικών φορολογικών επιβαρύνσεων.

Γνωρίζει Αγγλικά.

Αρθρογραφία

Στοιχεία Επικοινωνίας
Βασιλέως Γεωργίου 2-4,

15122, Μαρούσι